Riis Bilglass oppretter teknisk avdeling

Riis Bilglass er landets største bilglasskjede. Nå tar konsernledelsen grep for å styrke sin posisjon og konkurransekraft. Asim Gondal og Morten Ødegård utgjør den nyopprettede tekniske avdelingen som skal supportere alle Riis Bilglassavdelingene, men også påvirke rammebetingelsene i bilglassbransjen.

– Forsikringsbransjen, bilbransjen og de ledende aktørene i bilglassbransjen har sammen utarbeidet retningslinjene for utførelse av reparasjon og skift av bilglass. Skal vi imøtekomme felles krav til utførelse og kvalitetssikring av arbeidet må vi sørge for at alle ledd i kjeden har nødvendig kunnskap og kompetanse. Derfor har vi opprettet en egen tekniske avdeling for Riis Bilglass. Både Asim Gondal og Morten Ødegård vil tilføre oss faglige ressurser og kompetanse i dette arbeidet, sier kjedeutvikler i Riis Bilglass, Tone Jakobsen.

Riis Bilglass og spesialistene møter en stadig større konkurranse fra bil- og merkeverksteder. Selskapet har derfor en klar målsetting om å forsterke og tydeliggjøre sin rolle som spesialist i bilglassfaget.

– Styrking av kunnskapen internt er nevnt, men vi ser også behovet for at bransjen får utarbeidet enda tydeligere funksjons- og arbeidsbeskrivelser felles for bransjen. Både Morten Ødegård, med sin bakgrunn fra bilbransjen, og Asim Gondal, med sin styrke fra diagnose- og kalibreringsverktøy, vil være vår forlengede arm i å drive frem nye standarder for bransjen, sier Jakobsen.

Bygge kompetanse
Morten Ødegård kommer fra stillingen som teknisk sjef i Møller Gruppen og har lang erfaring.

– Jeg er godt kjent med import- og forhandlerledd, men det skal bli spennende å se bransjen fra en annen og interessant vinkel. Jeg gleder meg til å bidra i en stor kjede som Riis Bilglass, sier han.
Morten Ødegård og Asim Gondal vil drive den tekniske avdelingen som skal stå for salg og support mot Riis Bilglasskjedens over 200 forhandlere. Supportdelen inkluderer å utvikle et eget kompetansesenter som skal fore medlemmene i kjeden med kurs og kompetanseheving i bruk av verktøy og utstyr, kunnskap om lim og kompatibilitet, og ikke minst hovedkomponent; rutene.
Asim Gondal var tidligere salgssjef i Hella Gutmann Solutions AS. Selskapet er landets ledende leverandør av diagnose- og kalibreringsutstyr til bilbransjen.

– Jeg har over 20 års erfaring fra bilbransjen som mekaniker, tekniker, formann og teamleder. De siste fem årene har jeg både solgt diagnose- og kalibreringsutstyr, men også andre typer Hella Gutmann-produkter. I tillegg har jeg drevet opplæring og support. Overgangen til Riis Bilglass gir meg mulighet til konsentrere meg om et fagområde på bilen. Jeg er glad for å få muligheten til å jobbe med det glasstekniske og ikke minst bygge opp Riis Bilglass sin tekniske avdeling, sier Asim Gondal.

Storkontrakt til HS Hansen

Fasadeentreprenøren HSHansen har underskrevet en kontrakt på «BUS II – Barne- og ungdomssjukehuset Haukeland, Bergen, trinn 2». Kontrakten er på ca. 160 millioner kroner og monteringen starter opp på byggeplassen i april 2019.

Det nye sykehusanlegget i Bergen er et samlet senter for barn, unge og fødende pasienter. Sykehuset tilbyr rammer hvor et omsorgsfullt og dyktig personale kan ta seg av de forskjellige pasientgruppene.
Byggherren bak prosjektet er Helse Bergen, de rådgivende ingeniørene er Rambøll og arkitektene er KHR Architecture. HSHansens’ kunde er den store lokale entreprenør LAB AS.

Det har vært et mål å tilpasse bygningen i landskapet og å lage fasader som er tiltalende sett fra byen. HSHansen utfører fasadene med sitt Hansen UnitAl-konsept.

– Vi viser igjen at UnitAl-konseptet vårt er attraktivt til denne typen oppgaver fordi det nettopp er så fleksibelt, at det aldri går ut over det arkitektoniske uttrykket, sier Jesper Madsen, salgs- og markedsføringssjef hos HSHansen a/s.

Slik kommenterer LAB Entreprenør AS valg av leverandør:

– Når LAB Entreprenør AS skulle velge samarbeidspartner på glass/aluminiumsfasader på prosjektet, la vi stor vekt på å finne et firma med referanser fra store, komplekse prosjekter.
HSHansen har stor erfaring med denne type entrepriser og har den nødvendige kompetanse på alt fra prosjektering til produksjon og montasje. Selskapet gav et godt inntrykk i innledningen til anbudsprosessen med en samarbeidsorientert tilnærming til prosjektet, sier Vegard Eik, anleggsleder hos LAB.

Glasstec 2018: En fremtid med glass

Tradisjonen tro inviterer Glass og Fasadeforeningen og Expert Reiser AS til bransjetur til Glasstec 22. – 24. oktober. Messen i Düsseldorf viser frem et nesten ubegrenset utvalg av glassmuligheter og emner på tvers av fagområdene, alt fra bil til forbruker, fra bygg til interiør.
– Vi gjør oppmerksom på at vi allerede har solgt en tredel av plassene, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Glasstec gir deg fremtidens trender og arrangementet er verdens ledende møteplass og utstillingsvindu for teknisk utvikling innenfor:

  • Glassproduksjon og -bearbeiding, og produksjonsteknologi
  • Solproduksjonsteknologi, -komponenter og løsninger
  • Multifunksjonell fasadeteknologi
  • Bilglass
  • Håndverk og design
  • Verktøy, reservedeler og slitasje deler

– Det er ingen andre faglige møteplasser som viser potensialet til vårt høyteknologiske materiale på en så omfattende måte. Messen gir et unikt utvalg av tilbud som omhandler hele glassverdikjeden, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Glassprodukter i alle formater og fasonger
Etterspørselen etter isolerglass og sikkerhetsglass i storformat er økende. Norske og europeiske produsenter leverer gjerne isolerglass i format helt opp til 5 x 2,7 meter. Besøker man den tyske isolerglassprodusenten Sedaks stand får man likevel et litt annet perspektiv på dimensjoner. Sedak tar snart i bruk en helt ny produksjonslinje fra Lisec som vil kunne produsere 3-lags isolerglass i størrelser opp til 3,2 x 15 meter, med en konstruksjon som kan bli opptil 102 millimeter tykk.
Vi har tidligere sett slike glassformater i bruk, men det er først nå storformatet blir tilgjengelig fra produsent i Europa.
Man kan også oppleve multifunksjonelle glass som innfrir krav til estetikk, design, energieffektivitet, funksjonalitet, komfort og konstruksjon. På messen får vi se tynne buede og bøyde glass, glass med avansert trykk, glass som kan dimmes, alt selvsagt i store formater.

Fremtiden
«Glass technology live» er Glasstec og den internasjonale glassindustriens fremtidsarena. Her presenteres moderne løsninger og fremtidige glassapplikasjoner som gir inspirasjon til funksjonalitet og estetikk. Årets fire hovedtemaer er interaktive fasader, strukturelt glass, i form av blant annet ultra tynt glass på rull, energi og ytelse og ny teknologi.
Mer enn 70% av utstillingen på «glass technology live» består av prototyper, prosjekter fra universitetsforskning, eksperimentelle konsepter eller prisvinnende prosjekter fra studentkonkurranser.

«Håndverk live»
En stor del av Glasstec handler om håndverk, både i form av produkter, utstyr, og utførelse. Messen har utviklet showet «Handwerk Live» som denne gang har tema måling og kontroll av glass. Det blir praktiske demonstrasjoner av glass-stabilitet ved bearbeiding, transport, montering og kontroll.
Publikum blir også utfordret til å vise sine ferdigheter i flere konkurranser. Blant annet skal messens «beste bilglassmontør» kåres.
– Apropos konkurranser. Vi har som sagt allerede mottatt bestilling på en tredel av de 50 plassene vi har tilgjengelig. Selv om det er et stykke frem til oktober, lønner det seg med andre ord å være rask på labben, sier Per Henning Graff.

Viktige kilder til kunnskap om glass

Stor etterspørsel etter mer bearbeidet glass og produkt- og teknologiutvikling øker kunnskapsbehovet hos sluttbrukere. Glass og Fasadeforeningen (GF) utvikler derfor veiledere som nytteverktøy i planlegging og valg av riktige produkter fra bransjen. – «Fakta om glass» skal for eksempel bidra til å spre kunnskap både i proff- og privatmarkedet, sier Bjørn Glenn Hansen i GF.

I løpet at de siste to årene har GF utviklet seks veiledere. På Glass og Fasadedagene 2018 lanserte «GF Teknisk rådgivning» ytterligere tre. Denne gang er fokus satt på merking og dokumentasjon av brannhemmende produkter, tiltak mot utvendig kondens og ikke minst informasjon rettet mot sluttbrukere av glass, både i prosjekt- og privatmarkedet.
– Glass er et materiale med høy motstandsdyktighet både mot mekanisk og klimatisk påkjenning. Som klimaskjerm er glass det eneste materialet som åpner for lysgjennomgang, inn- og utsyn. Samtidig kan glass optimaliseres for å imøtekomme de strengeste krav til energibruk, støydemping, sikkerhet og trygghet. Kombinert med aluminium, og gjerne tre og stål, blir mulighetsbildet med bruk av glass stadig større. Samtidig øker kunnskapsbehovet. Vi ønsker å formidle alle de fantastiske egenskapene våre materialer representerer. Like fullt er det vår plikt å informere om hvilke forholdsregler man må ta under gitte forhold. Dette sikrer både varige leveranser og fornøyde kunder, sier Hansen.

Branndokumentasjon av vinduer, dører og fasader
Vinduer, dører og hele fasadekonstruksjoner skal i en rekke tilfeller være med på å forhindre eller begrense brannsmitte. Omfattende testmateriale fra profil- og glassleverandører legger til rette for dokumenterte og trygge løsninger. Men det krever inngående forståelse for hvordan glass og ulike rammematerialer oppfører seg i en brannsituasjon for at prosjekterende skal kunne ta de riktige valgene.

– Vår veileder «Merking og dokumentasjon av brannhemmende glasspartier» gir deg en innføring for glassfasader, glasstak, dører, vinduer, skillevegger og andre konstruksjoner, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.

Tiltak mot utvendig kondens
Krav om energieffektivisering i bygg betyr at vi i dag benytter glass med U-verdi ned i mot 0,5 W/m²K. Dilemmaet med slike gode ruter er at enkelte paradoksalt nok opplever at produktet ikke svarer til forventningene.

– Under gitte forhold, spesielt på senhøsten og tidlig vinter, med stjerneklare netter, vindstille og høy luftfuktighet oppstår kondens/dugg på glass med høy isolasjonsevne. Vår veileder «Tiltak mot utvendig kondens» beskriver hvorfor dette skjer og hvordan man med relativt enkle tiltak kan redusere eller eliminere problemet. Utvendig kondens på utvendige overflater i isolerglass med lave U-verdier er et kjent fenomen og et klassisk eksempel som illustrerer hvor viktig det er å informere om valgmuligheter og produktenes egenskaper, sier Bjørn Glenn Hansen.

Klare fakta
GFs veileder «Fakta om glass» omhandler blant annet beskrivelser av forskjellige typer isolerglass, styrken og egenskapene til bearbeidet glass, tips om rengjøring og hvordan man for eksempel unngår riper.

– For at du skal få maksimalt utbytte av glassets funksjoner og kvaliteter er det enkelte ting du bør kjenne til. Veilederen gir både proff- og privatkunder grunnleggende informasjon som vil bidra til at man velger rett produkt til forskjellige formål og sikrer brukerne varig glede og nytte av sine glassprodukter, mener Hansen.

Fakta
Glass og Fasadeforeningens veilederne gir blant annet:
• informasjon om tekniske nivåer på produkter
• hensyn som må tas for at produktet skal gi ønsket ytelse og ha lang levetid
• praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold

Glass og Fasadeforeningens veiledere:

• Fakta om glass
• Merking og dokumentasjon av brannhemmende glasspartier
• Tiltak mot utvendig kondens/dugg på isolerglass
• Retningslinjer for montering av trygghetsruter
• Tiltak mot delaminering
• Tiltak mot avsetning på glassoverflater etter sugekopper
• Tiltak mot overflateskader på bygningsglass. Rengjøring av bygningsglass
• Tiltak mot termisk brudd i bygningsglassprodukter
• Håndtering av vinduer og isolerglass som skal gjenvinnes
• Glass i fasader og kuldebroer
• Glass i fasader og solskjerming
• Glass i fasader og lufttetthet
• Inspirasjon. Rekkverk i glass
• Fakta om fasadeelementer

Kontinuitet og mer aktivitet i GF-styret

Glass og Fasadeforeningen har avholdt GFD 2018 Lofoten, inkludert årets generalforsamling. Eierne uttrykker gjennom valget stor tillit til styre og administrasjon. Henning Austad tok etter eget ønske ikke gjenvalg. Han ble takket av direktør Bjørn Glenn Hansen. Vidar Eikeset er nyvalgt styremedlem.

Vidar Eikeset, Glassolutions Norway, er den eneste nye i foreningens styre. Han er klar på hvorfor han takket ja til valgkomiteens forespørsel.
– Glassolutions Norway, (tidligere Saint-Gobain Bøckmann) har tradisjon for å være en aktiv partner i Glass og Fasadeforeningen. Foreningens virksomhet er viktig for utviklingen i bransjen. Vi vil både være et aktivt medlem, men også påvirke foreningens utvikling og beslutninger i styrerommet. Med kort fartstid i denne delen av bransjen får jeg samtidig raskt et faglig nettverk på plass. Derfor var det helt naturlig å takke ja til å ta plass i GF-styret. sier Vidar Eikeset.

LES OGSÅ: Vidar Eikeset er ny sjef i Glassolutions Norway AS

Styret i Glass og Fasadeforeningen består av ni medlemmer og de representerer alle foreningens fem fagområder, glassindustri-og bearbeiding, glassmester, glass i kjøretøy, fasade og innramming.
Jan Remy Taaje er leder og Jannicken Kristoffersen er nestleder. Styremedlemmer er Vidar Eikeset, Berit Ness, Svein Mathisen, Per Chr. Fossum, Andreas Appelbom, Per Arne Steffensen og Frithjof Riis.

Jan Remy Taaje går på sitt andre år som leder. Gjennom det første året har han utviklet en ny praksis for styrearbeidet i foreningen. Foreningen skal ha et aktivt styre hvor det hviler et større ansvar for medvirkning og gjennomføring av styreinitierte prosjekter på hvert enkelt styremedlem og virksomhetsområde de representerer.

– Utvikling av glassfaget på fag- og høgskolenivå er et slikt prosjekt. Administrasjonen har gjort en kjempejobb med fagutdanning på fagbrevnivå og blant annet sikret oss 2 millioner kroner til å revidere og digitalisere «Fagbok i glassfaget». Vårt kurstilbud har et generelt høyt nivå og våre autorisasjonskurs og -bevis for glass og fasade på prosjektledernivå er attraktivt. Samtidig har vi en rekke andre kompetansehevende kurstilbud. Likevel ser vi at det er et hull å fylle opp til fagskole og høgskole. På dette nivået trenger både læreinstitusjoner og studenter en bedre grunnleggende innføring i våre fag. Jannicken Kristoffersen har dette som sin «Hjertesak» i styret. Prosjektet skal samle vårt faglige materiale og formidle dette til lærere og studenter som hører til på våre øverste akademiske nivåer, sier Taaje.

LES OGSÅ: Glass og Fasadeforeningen har blitt bevilget i overkant av 2 millioner kroner til aktualisering og digitalisering av fagbok for Glassfaget

Ny kontingentstruktur vedtatt
Generalforsamlingen 2017 vedtok en vedtektsendring som resulterte i etableringen av GF Norge AS, som et underliggende foretak eiet av Glass og Fasadeforeningen. Som følge av vedtektsendringen fikk styret i foreningen i oppdrag å utarbeide en ny medlems- og kontingentstruktur i foreningen. Resultatet er at medlemsbedriftene fra og med generalforsamlingen heretter betaler 100 prosent serviceavgift og ikke kontingent.
– Bærebjelken i foreningen består av medlemsbedriftene. Selskapene finansiere våre prosjekter gjennom serviceavgiften og ikke lenger kontingent. Det er viktig at vi kan tilby et system som reduserer den økonomiske belastningen gjennom bedre fradragsmuligheter og fradrag for merverdiavgift.

Vellykket GFD 2018 Lofoten
Generalforsamlingen er bare en liten del av arrangementet «Glass og Fasadedagene». Under langhelgen arrangeres det flere bransjemøter og alle deltakerne er med på et heldags fagseminar. Denne gang var det satt hovedfokus på Miljøorganisasjonen ZEROs rapport «Hvordan reduserer energibruken i bygg» og hvordan bransjen kan utarbeide enda bedre produktdokumentasjon og -informasjon. Sistnevnte tema ble også løftet inn i en paneldebatt. Arrangementet hadde 136 påmeldte deltakere fra 66 bedrifter.
– Vi takker administrasjonen for et fantastisk godt program på GFD 2018 Lofoten. Tilbakemeldinger vi får fra deltakerne er at både destinasjon, faglig program, og opplevelser hadde høy klasse. For mange av gjestene ble dette «best ever GFD», avslutter Taaje.

Vil bli markedsledende

Folk vil ut, men ikke helt. Vinterhager, sommerstuer eller utestuer er blitt det store tilbyggsprosjektet her til lands. Kjært barn har mange navn. Glassmester Dag A. Kvamme har tatt mål av seg til å bli markedsledende for fullisolerte vinterhager.

Dag Arne Kvamme er daglig leder i Glassmester Kvamme AS. Han merker stadig større etterspørsel etter godt isolerte og robuste vinterhager, som trygt og godt kan brukes hele året.

– Vi har i to år tilbudt godt isolerte sommerstuer, og i 2018 har vi tatt skrittet til nå også å tilby fullisolerte vinterhager. Vi har som mål å bli markedsledende på leveranse av særdeles godt isolerte vinterhager av typen Fenstrastuen, sier Kvamme i en pressemelding til glassportal.no.

Alle glass i Fenstrastuen Vinterhage har 3-lags superenergiglass, med sikkerhetsglass både inne og ute, samt at glassene har varmedempende belegg som tilvalg. Taket består av 50 millimeter opale kanalplater med en oppgitt u-verdi på 0,8, og festeprofilene til taksperrene er spesiallaget i plast, som hindrer kuldebro. Til og med stendere, hjørnestolper og losholter er isolert mot kuldebro. Selve reisverket og taksperrene er i tre.

– Stuene trenger ikke bare å ha glassvegger. Man kan enkelte bruke en eksisterende husvegg som en del av Fenstrastuen. Det kan jo være greit å ha en vegg å sette møbler eller bokhyller inntil, sier Kvamme.

Kvamme har bakgrunn både i fra tømrer og glassmesterfaget.

– Det er ekstra spennende og nå kunne kombinere «husbygging» og glassmestervirksomhet, ved å bygge godt isolerte vinterhager. Disse stuene leverer vi i tre kategorier, eller klasser om du vil. Alle tre typene har sikkerhetsglass, og kan velge fra enkeltglass, 2-lags energiglass eller 3-lags super-energi. Per i dag bruker vi 3-lags med u-verdi 0,5, kun på Vintehagene sier Kvamme. De to kategoriene med enkeltglass og 2-lags energiglass, kalles sommerstuer.

Kvamme har lang erfaring med Fenstra PVC produkter, som nå produseres på egen fabrikk i Kaunas. Fenstra-fabrikken ble offisielt åpnet i juni 2016, og har 12 medarbeidere, og daglig leder er Vladimir Rakčejev.

– I desember og januar bygget vi en demo-stue inntil vårt bolighus i Almenningen. Vi har fått god respons og stuen er nå sett av over 40 000 facebook- brukere. Dette bekrefter at vi satser i et riktig marked. Målet er å ha en mann i fast jobb til å produsere stuer, og et arbeidslag på fast montering over hele vårt ambulerende glassmester-område, som er Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Oppland. Vi ser også på muligheten på sikt å opparbeide et landsomfattende forhandlernettverk i årene som kommer, avslutter Kvamme.

Prisen for de fullisolerte vinterhagene starter på kr. 300 000,-, Stuene blir i praksis laget etter kundens ønske.

203 medlemsbedrifter i foreningen

Glass og Fasadeforeningens medlemsmasse øker stadig i omfang. Blant de siste innmeldte bedriftene finner vi både produsenter, fasadeentreprenører, glassmestere og komponentleverandører. – Vi er stolte av medlemsveksten og faktisk er det flere på vei inn. Dette lover godt for fremtiden, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glassmester Kr. Svendsen AS i Mo i Rana er nyinnmeldt i foreningen, men er en av fagets tradisjonsbærere i Nordland fylke. Bedriften ble etablert av Kristian Svendsen tilbake i 1969. Arne Snasen har drevet forretningen de siste 30 årene. Nå er Snasens svigersønn Christian Eliassen Evensen i ferd må å ta stafettpinnen videre.

– Christian er mannen bak vårt medlemskap. En viktig forutsetning for at han skal overta bedriften var at vi ble en del av et større fagmiljø, representert gjennom Glass og Fasadeforeningen, sier Arne Snasen

Flere faglige ben å stå på
Glassmester Kr. Svendsen AS driver bilglassvirksomhet gjennom selskapet Riis Bilglass Mo i Rana. Riis-systemet er flinke til å følge opp sine partnere faglig.
– Ja, vi er godt faglig rustet for å drive bilglassvirksomheten. Vi trenger imidlertid et faglig bein til å stå på. Medlemskapet i GF gir oss muligheter til å komme i kontakt med fagmiljøene innenfor glassmester, fasade og solskjerming. Vår ambisjon om langsiktig drift fra vår base i Mo er nå styrket, sier Evensen.

– På hvilken måte ønsker dere å ta i bruk mulighetene medlemsfordelene gir dere?
– Vi er jo en mesterbedrift gjennom Arne Snasen. På sikt må ny mesterkompetanse tilføres. Et ledd i den prosessen er å bli GF-autorisert glassrådgiver. Dessuten har vi to medarbeidere som ønsker å ta fagbrev som praksiskandidater. Her er GF kurs for praksiskandidater aktuelt. Skal vi rigge oss for fremtiden trenger vi et kompetanseløft. GFs kurs og utdanningstilbud vil gi oss dette løftet. For øvrig vil vi generelt søke å delta på de store fagsamlingene i bransjen og vurdere å benytte alle muligheter GF tilbyr, sier Evensen.

Svenskene kommer
SinChriJo Agenturer AB og Scandinaviska Glassystem AB her hatt medlemskap noen år.
I fjor ble Nordmarkens Fasader AB i Töcksfors den tredje rene svenske medlemsbedriften i GF. Stålprofil AB er siste svenske tilskudd og GF-medlem nummer 202.
Stålprofil AB utvikler og selger stål- og rustfrie stålprofilsystemer (syrefast kvalitet EN 1.4404) for glassdør og skyvedør, fasade, vegg, vinduer og takpaneler. Selskapet har utviklet spesialprodukter som skal yte motstand mot brannsmitte, skudd, eksplosjon og innbrudd.
Selskapet holder til i Uddevalla og er godt kjent med det norske markedet.
– Våre profiler er testet og vi har sertifikater for alle motstandsklasser. Vi har allerede fem kunder i Norge som produserer blant annet brannpartier for vinduer og dører med våre profiler. Vi har lenge vurdert medlemskap og vi ønsker å satse mer i Norge. Tiden var inne for å ta steget inn det norske fagmiljøet, sier Lasse Björkström.

– Hvilke ambisjoner og muligheter ser dere i medlemskap i foreningen?

– Trusselbildet i verden er betydelig endret de siste årene. Som en følge av dette har etterspørselen etter sikkerhetsprodukter økt. Norge er intet unntak i så måte. Vi ønsker å posisjonere oss i det markedet. Samtidig er det flere norske aluminiumsbyggere som leverer brannpartier i stål. Disse byggerne ønsker vi å følge opp med en tilstedeværelse i Norge, sier Björkström.

Faglig ressurssenter
Glass og Fasadeforeningen hadde 200 medlemmer pr. 31. desember 2017 mot 193 per 31. desember 2016. I skrivende stund har foreningen øket med ytterligere tre og har totalt 203 registrerte medlemsbedrifter.
– Vi opplever selvfølgelig en viss utskiftning, men det er svært gledelig å oppleve denne veksten. En vekst som bekrefter at vi prioriterer riktig i hverdagen og satser innenfor de mest aktuelle arbeidsområdene. Som mange kjenner til får vi god respons på våre medlemstilbud innenfor konferanser, kurs og utdanning. Det som ikke er like synlige ute er at vår administrasjon hver eneste uke bistår medlemsbedrifter med titalls konsulenttimer innenfor konsultasjon og beregninger. Medlemsfordeler av denne typen er i utgangspunktet gratis og har følgelig stor verdi for selskaper som utnytter denne ressursen. Samtidig har vi stor etterspørsel etter faglig bistand på befaringer. Glass og Fasadeforeningen er blitt et faglig ressurssenter for byggebransjen generelt og vår egen bransje spesielt, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen.

– Hvordan oppleves interessen fra våre naboland?

– Glass og Fasadeforeningens aktualitet har å gjøre med at alle som er involvert i salg av produkter og tjenester innenfor våre fagområder ser verdien i dette fellesskapet og ønsker å bli del av det. Like grenseløs som denne handelen skal foreningen være i rekruttering av medlemmer. Vår bransjes evne til markedstilpassing har gitt flere samarbeid mellom våre medlemsbedrifter og utenlandske aktører og vi har samtidig fått sterkere konkurransekraft i det nasjonale markedet. Summen av dette tror jeg blir at flere utenlandske aktører vil søke seg til vårt faglige fellesskap, sier Hansen.

De ferskeste medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen: Evje Glass Service, Glassmester Grov AS, Glaseksperten (Danmark), Nicopan Nord AS, Nordmarkens Fasader AB (Sverige), OnLevel GmBH, Protect Glasservice AS, Redskapsboden.no, Varig Fasade AS, Vestfold Bygg og Rekkverk AS, Bolig Glass Nannestad, ProRailing Scandinavia AS, Glassmester Kr. Svendsen AS og Stålprofil AB.