Kurs og utdanning

Krav og etterspørsel etter kunnskap og kompetanse øker og blir stadig viktigere som konkurransemiddel.

Glass og Fasadeforeningen tilbyr et bredt spekter av kurs og utdanning til sine medlemsbedrifter. All undervisning foregår hovedsakelig på norsk.

Glass og Fasadeforeningen har etablert et eget kurs- og kompetansesenter; GF Arena på Ski. Der tilbys fag- og autorisasjonskurs, fagopplæring i Glassfaget og ikke minst har vi GF Lærlingskole.

Velkommen til vårt kurs og kompetansesenter GF Arena.