203 medlemsbedrifter i foreningen

Glass og Fasadeforeningens medlemsmasse øker stadig i omfang. Blant de siste innmeldte bedriftene finner vi både produsenter, fasadeentreprenører, glassmestere og komponentleverandører. – Vi er stolte av medlemsveksten og faktisk er det flere på vei inn. Dette lover godt for fremtiden, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glassmester Kr. Svendsen AS i Mo i Rana er nyinnmeldt i foreningen, men er en av fagets tradisjonsbærere i Nordland fylke. Bedriften ble etablert av Kristian Svendsen tilbake i 1969. Arne Snasen har drevet forretningen de siste 30 årene. Nå er Snasens svigersønn Christian Eliassen Evensen i ferd må å ta stafettpinnen videre.

– Christian er mannen bak vårt medlemskap. En viktig forutsetning for at han skal overta bedriften var at vi ble en del av et større fagmiljø, representert gjennom Glass og Fasadeforeningen, sier Arne Snasen

Flere faglige ben å stå på
Glassmester Kr. Svendsen AS driver bilglassvirksomhet gjennom selskapet Riis Bilglass Mo i Rana. Riis-systemet er flinke til å følge opp sine partnere faglig.
– Ja, vi er godt faglig rustet for å drive bilglassvirksomheten. Vi trenger imidlertid et faglig bein til å stå på. Medlemskapet i GF gir oss muligheter til å komme i kontakt med fagmiljøene innenfor glassmester, fasade og solskjerming. Vår ambisjon om langsiktig drift fra vår base i Mo er nå styrket, sier Evensen.

– På hvilken måte ønsker dere å ta i bruk mulighetene medlemsfordelene gir dere?
– Vi er jo en mesterbedrift gjennom Arne Snasen. På sikt må ny mesterkompetanse tilføres. Et ledd i den prosessen er å bli GF-autorisert glassrådgiver. Dessuten har vi to medarbeidere som ønsker å ta fagbrev som praksiskandidater. Her er GF kurs for praksiskandidater aktuelt. Skal vi rigge oss for fremtiden trenger vi et kompetanseløft. GFs kurs og utdanningstilbud vil gi oss dette løftet. For øvrig vil vi generelt søke å delta på de store fagsamlingene i bransjen og vurdere å benytte alle muligheter GF tilbyr, sier Evensen.

Svenskene kommer
SinChriJo Agenturer AB og Scandinaviska Glassystem AB her hatt medlemskap noen år.
I fjor ble Nordmarkens Fasader AB i Töcksfors den tredje rene svenske medlemsbedriften i GF. Stålprofil AB er siste svenske tilskudd og GF-medlem nummer 202.
Stålprofil AB utvikler og selger stål- og rustfrie stålprofilsystemer (syrefast kvalitet EN 1.4404) for glassdør og skyvedør, fasade, vegg, vinduer og takpaneler. Selskapet har utviklet spesialprodukter som skal yte motstand mot brannsmitte, skudd, eksplosjon og innbrudd.
Selskapet holder til i Uddevalla og er godt kjent med det norske markedet.
– Våre profiler er testet og vi har sertifikater for alle motstandsklasser. Vi har allerede fem kunder i Norge som produserer blant annet brannpartier for vinduer og dører med våre profiler. Vi har lenge vurdert medlemskap og vi ønsker å satse mer i Norge. Tiden var inne for å ta steget inn det norske fagmiljøet, sier Lasse Björkström.

– Hvilke ambisjoner og muligheter ser dere i medlemskap i foreningen?

– Trusselbildet i verden er betydelig endret de siste årene. Som en følge av dette har etterspørselen etter sikkerhetsprodukter økt. Norge er intet unntak i så måte. Vi ønsker å posisjonere oss i det markedet. Samtidig er det flere norske aluminiumsbyggere som leverer brannpartier i stål. Disse byggerne ønsker vi å følge opp med en tilstedeværelse i Norge, sier Björkström.

Faglig ressurssenter
Glass og Fasadeforeningen hadde 200 medlemmer pr. 31. desember 2017 mot 193 per 31. desember 2016. I skrivende stund har foreningen øket med ytterligere tre og har totalt 203 registrerte medlemsbedrifter.
– Vi opplever selvfølgelig en viss utskiftning, men det er svært gledelig å oppleve denne veksten. En vekst som bekrefter at vi prioriterer riktig i hverdagen og satser innenfor de mest aktuelle arbeidsområdene. Som mange kjenner til får vi god respons på våre medlemstilbud innenfor konferanser, kurs og utdanning. Det som ikke er like synlige ute er at vår administrasjon hver eneste uke bistår medlemsbedrifter med titalls konsulenttimer innenfor konsultasjon og beregninger. Medlemsfordeler av denne typen er i utgangspunktet gratis og har følgelig stor verdi for selskaper som utnytter denne ressursen. Samtidig har vi stor etterspørsel etter faglig bistand på befaringer. Glass og Fasadeforeningen er blitt et faglig ressurssenter for byggebransjen generelt og vår egen bransje spesielt, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen.

– Hvordan oppleves interessen fra våre naboland?

– Glass og Fasadeforeningens aktualitet har å gjøre med at alle som er involvert i salg av produkter og tjenester innenfor våre fagområder ser verdien i dette fellesskapet og ønsker å bli del av det. Like grenseløs som denne handelen skal foreningen være i rekruttering av medlemmer. Vår bransjes evne til markedstilpassing har gitt flere samarbeid mellom våre medlemsbedrifter og utenlandske aktører og vi har samtidig fått sterkere konkurransekraft i det nasjonale markedet. Summen av dette tror jeg blir at flere utenlandske aktører vil søke seg til vårt faglige fellesskap, sier Hansen.

De ferskeste medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen: Evje Glass Service, Glassmester Grov AS, Glaseksperten (Danmark), Nicopan Nord AS, Nordmarkens Fasader AB (Sverige), OnLevel GmBH, Protect Glasservice AS, Redskapsboden.no, Varig Fasade AS, Vestfold Bygg og Rekkverk AS, Bolig Glass Nannestad, ProRailing Scandinavia AS, Glassmester Kr. Svendsen AS og Stålprofil AB.