Curtainwall. Foto: ©Otto von Munchow

GLASS OG FASADEFORENINGEN

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Interesse-
organisasjon

Glass og Fasadeforeningen ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor markedsføring av bransjens produkter og tjenester, arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold. 

Den er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser og det tekniske nivået på tilbudet av produkter og tjenester.

Kunnskap og kompetanse

Foreningens omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet er med på å sikre et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i medlemsbedriftene.

I tråd med dette arbeider foreningen og dens medlemsbedrifter aktivt for å knytte til seg lærlinger til Glassfaget. Dette arbeidet forsterkes ytterligere gjennom foreningens dialog med myndighetene for å sikre gode rammebetingelser for bedriftene som inviterer og tar til seg lærlinger like my som for lærlingene selv. Glass og Fasadeforeningen har sitt skolesenter, Glassfagsenteret, som drives i samarbeid med Kongsberg Videregående skole (KOVS).

Rådgivning

Dens utstrakte rådgivningsvirksomhet er ettertraktet fra profesjonelle så vel som private kjøpere og brukere av bransjens produkter og tjenester.