Organisasjon

Vi er en arbeidsgiver- og bransjeforening. Medlemsbedriftene har sine virksomheter innenfor bygge- og bilbransjen. Våre kjernematerialer er glass, aluminium og stål.

Glass og Fasadeforeningen er eier av GF Norge AS. Den daglige driften av foreningen administreres gjennom dette selskapet.

Fakturaer til Glass og Fasadeforeningen skal sendes i EHF til GF Norge AS, org.nr. 920189180.

Glass og Fasadeforeningen