nyhetsportal

Personvern- og cookieserklæring

Behandling av personopplysninger og informasjonskapsler (cookies). For våre nettsider gjelder følgende:

 • Foto av nettstedet glassportal.no i ulike devices.

Vi bruker Personvern- og cookieserklæring

Glass og Fasadeforeningen eier nettstedet glassportal.no. Alt innhold som publiseres på våre nettsider tilhører oss. Republisering er ikke lov med mindre det er gitt skriftlig tillatelse til dette.

Ved å bruke våre nettsider, samtykker du til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæring.

 • Foto av mann som holder en mobiltelefon

Hva er personvern?

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

 • Inngangsparti. Foto Shutterstock

Behandling av personopplysninger

Glass og Fasadeforeningen v/daglig leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Glass og Fasadeforeningen behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

Glass og Fasadeforeningen behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. Våre underleverandører har kun tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtale og i henhold til våre krav om informasjonssikkerhet.

Opplysningene som blir samlet inn på våre nettsider vil kunne bli brukt til markedsføringstiltak som for eksempel invitasjon til seminarer, kurs, øvrige arrangementer, informasjon om våre tjenester samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre vil også innsamlede opplysninger kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider.

Glass og Fasadeforeningen har ikke ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på eksterne nettsider.

 • Foto av Lady Justice

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har også en rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige. Videre har du også en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet.

Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og et samtykke til behandling av personopplysninger kan alltid trekkes tilbake.

Vennligst se kontaktinformasjon nedenfor om du ønsker å komme i kontakt med oss. Dette bruker vi ikke per i dag, men greit å vite.

Cookies og webanalyse

Glass og Fasadeforeningen benytter seg av cookies, også kalt informasjonskapsler, på våre nettsider. Cookies er en datafil som lagres på enheten du surfer fra. Glass og Fasadeforeningen bruker blant annet cookies for å analysere bruken av våre nettsider samt til markedsføringstiltak ved eksempelvis nedlastning av materiale fra vår nettside. Vi benytter oss av Google Analytics på våre nettsider.

 • Photo of two persons shaking hands.

Samtykke

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser blokkere og slette cookies.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan blokkere og tillatte bruken av informasjonskapsler i din nettleser kan du lese mer på nettvett.no sine nettsider.

 • Analytics. Foto www.pixabay.com

Google Analytics

Google Analytics er et webanalyseverktøy som samler inn data og utarbeider statistikk slik at vi kan forbedre og utvikle våre nettsider. Alle data som blir samlet inn via Google Analytics på våre nettsider blir anonymisert før disse lagres av Google.

Dersom du ønsker å reservere deg mot Google Analytics, finner du informasjon om dette her. 

Vennligst vær oppmerksom på at ved å stenge for bruk av cookies vil du kunne oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Våre underleverandører i forbindelse med drift av våre nettsider, webanalyse samt markedsføringstiltak er:

 • Google Inc.
 • Thinklab AS
 • Advokat. Foto www.pixabay.com

Lovvalg og verneting

Eventuelle tvister skal behandles i henhold til norsk lov med Oslo tingrett som verneting.

 • Logo Glass og Fasadeforeningen

Spørsmål

Om du skulle ha spørsmål til denne erklæringen eller du eksempelvis ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på post@gffn.no eller per post:

Adresse:
Glass og Fasadeforeningen
Glynitveien 25

1400 Ski

Organisasjonsnummer:
970 018 123

 • Foto av tablet.

Endringer i denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert.

Om du ønsker å vite når erklæringen sist ble oppdatert, finner du dette under «Sist oppdatert» nederst på siden.

PERSONVERN FOR GF KURS OG ARRANGEMENTER

Glass og Fasadeforeningen (GF) vil informere alle som deltar ved våre kurs og arrangement om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

GDPR

Etter 01. juli 2018 (avhengig av når EU godkjenner at GDPR innlemmes i EØS avtalen) gjelder GDPR (General Data Protection Regulation) også i Norge.

Dette er et EU – direktiv som erstatter den gamle personopplysningsloven. Direktivet skjerper kravene til organisasjoner og virksomheter som behandler personopplysninger.

Det er viktig for GF at du skal føle deg trygg på at vi behandler dine opplysninger på en sikker måte.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Hvilke opplysninger lagres?

Når du melder deg på ett av våre kurs eller annen aktivitet i regi av GF lagrer vi opplysninger om navn, telefonnr., e-postadresse som du har oppgitt.

Hensikt

De opplysningene du har gitt oss benyttes for å administrere våre kurs og informasjonstilbud og deltakelse ved aktiviteter arrangert av GF.

Får noen andre tilgang til opplysningene?

Våre samarbeidspartnere på kurs og informasjonssiden får tilgang til opplysninger om brukerrepresentanter / likepersoner som skal bidra ved kurset / arrangementet. Ved deltakelse på kurs / aktivitet som deltaker vil det bli laget deltakerlister som distribueres til kurs- / aktivitetsledere og øvrige deltakere. Du kan reservere deg mot å stå på deltakerlister.

Rett til innsyn

Du har rett til å få kopi av / oversikt over de opplysninger vi har lagret om deg.

Rett til korrigering

Hvis vi har feilaktig eller ufullstendig informasjon om deg har du når som helst rett til å be oss endre opplysningene.

Rett til sletting

Du kan kreve at alle opplysninger om deg blir slettet. Du kan også kreve at eventuelle samtykker slettes.

Rett til klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer dine personopplysninger har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som er Datatilsynet www.datatilsynet.no

Kontaktopplysninger

Glass og Fasadeforeningen/GF Norge AS er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger vi mottar fra deg. Hvis du har spørsmål eller ønsker å trekke tilbake / få slettet dine personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss på post@gffn.no.

 • Tastatur. Foto www.pixabay.com

Sist oppdatert

30.09.2022