Kontinuitet og mer aktivitet i GF-styret

Glass og Fasadeforeningen har avholdt GFD 2018 Lofoten, inkludert årets generalforsamling. Eierne uttrykker gjennom valget stor tillit til styre og administrasjon. Henning Austad tok etter eget ønske ikke gjenvalg. Han ble takket av direktør Bjørn Glenn Hansen. Vidar Eikeset er nyvalgt styremedlem.

Vidar Eikeset, Glassolutions Norway, er den eneste nye i foreningens styre. Han er klar på hvorfor han takket ja til valgkomiteens forespørsel.
– Glassolutions Norway, (tidligere Saint-Gobain Bøckmann) har tradisjon for å være en aktiv partner i Glass og Fasadeforeningen. Foreningens virksomhet er viktig for utviklingen i bransjen. Vi vil både være et aktivt medlem, men også påvirke foreningens utvikling og beslutninger i styrerommet. Med kort fartstid i denne delen av bransjen får jeg samtidig raskt et faglig nettverk på plass. Derfor var det helt naturlig å takke ja til å ta plass i GF-styret. sier Vidar Eikeset.

LES OGSÅ: Vidar Eikeset er ny sjef i Glassolutions Norway AS

Styret i Glass og Fasadeforeningen består av ni medlemmer og de representerer alle foreningens fem fagområder, glassindustri-og bearbeiding, glassmester, glass i kjøretøy, fasade og innramming.
Jan Remy Taaje er leder og Jannicken Kristoffersen er nestleder. Styremedlemmer er Vidar Eikeset, Berit Ness, Svein Mathisen, Per Chr. Fossum, Andreas Appelbom, Per Arne Steffensen og Frithjof Riis.

Jan Remy Taaje går på sitt andre år som leder. Gjennom det første året har han utviklet en ny praksis for styrearbeidet i foreningen. Foreningen skal ha et aktivt styre hvor det hviler et større ansvar for medvirkning og gjennomføring av styreinitierte prosjekter på hvert enkelt styremedlem og virksomhetsområde de representerer.

– Utvikling av glassfaget på fag- og høgskolenivå er et slikt prosjekt. Administrasjonen har gjort en kjempejobb med fagutdanning på fagbrevnivå og blant annet sikret oss 2 millioner kroner til å revidere og digitalisere «Fagbok i glassfaget». Vårt kurstilbud har et generelt høyt nivå og våre autorisasjonskurs og -bevis for glass og fasade på prosjektledernivå er attraktivt. Samtidig har vi en rekke andre kompetansehevende kurstilbud. Likevel ser vi at det er et hull å fylle opp til fagskole og høgskole. På dette nivået trenger både læreinstitusjoner og studenter en bedre grunnleggende innføring i våre fag. Jannicken Kristoffersen har dette som sin «Hjertesak» i styret. Prosjektet skal samle vårt faglige materiale og formidle dette til lærere og studenter som hører til på våre øverste akademiske nivåer, sier Taaje.

LES OGSÅ: Glass og Fasadeforeningen har blitt bevilget i overkant av 2 millioner kroner til aktualisering og digitalisering av fagbok for Glassfaget

Ny kontingentstruktur vedtatt
Generalforsamlingen 2017 vedtok en vedtektsendring som resulterte i etableringen av GF Norge AS, som et underliggende foretak eiet av Glass og Fasadeforeningen. Som følge av vedtektsendringen fikk styret i foreningen i oppdrag å utarbeide en ny medlems- og kontingentstruktur i foreningen. Resultatet er at medlemsbedriftene fra og med generalforsamlingen heretter betaler 100 prosent serviceavgift og ikke kontingent.
– Bærebjelken i foreningen består av medlemsbedriftene. Selskapene finansiere våre prosjekter gjennom serviceavgiften og ikke lenger kontingent. Det er viktig at vi kan tilby et system som reduserer den økonomiske belastningen gjennom bedre fradragsmuligheter og fradrag for merverdiavgift.

Vellykket GFD 2018 Lofoten
Generalforsamlingen er bare en liten del av arrangementet «Glass og Fasadedagene». Under langhelgen arrangeres det flere bransjemøter og alle deltakerne er med på et heldags fagseminar. Denne gang var det satt hovedfokus på Miljøorganisasjonen ZEROs rapport «Hvordan reduserer energibruken i bygg» og hvordan bransjen kan utarbeide enda bedre produktdokumentasjon og -informasjon. Sistnevnte tema ble også løftet inn i en paneldebatt. Arrangementet hadde 136 påmeldte deltakere fra 66 bedrifter.
– Vi takker administrasjonen for et fantastisk godt program på GFD 2018 Lofoten. Tilbakemeldinger vi får fra deltakerne er at både destinasjon, faglig program, og opplevelser hadde høy klasse. For mange av gjestene ble dette «best ever GFD», avslutter Taaje.