Fagbok i glassfaget

Materialet som forandret verden

Glassfagarbeider er yrkestittel for håndverkere med fagbrev i glassbransjen. Glass og Fasadeforeningen står som eier og ansvarlig utgiver av Fagbok i glassfaget.

Glassfaget har stor spennvidde, og en glassfagarbeider kan jobbe i mange typer bedrifter innen håndverk, industri, og produksjon samt montasjefirmaer for fasade-, vindus- og dørpartier. Bilglassverksteder som har som spesialfelt å montere glassruter i kjøretøyer og transportmidler er også en viktig del av fagutdanningen.

  • For å sikre rekruttering til glassfaget arbeider Glass og Fasadeforeningen aktivt med å sikre en god fagopplæring. Et tiltak er det digitale læremiddelet «Fagbok i glassfaget».
  • Målgruppen for fagboken er lærlinger i glassfaget, §3.5 kandidater (praksiskandidater), kursdeltakere og faglærere i VG1 Bygg- og anleggssteknikk, skolerådgivere og andre som jobber med fagutdanning for yrkesfag.
  • «Fagbok i glassfaget» er også nyttig som faglig oppslagsverk for rådgivere og prosjekterende.