Mesterverk i glass og fasader

Glass og Fasadeforeningen (GF) skal inspirere til bruk av glass i byggverk. Foreningens fagområder belyses i forhold til arkitektur, design, funksjonalitet og byggeforskrifter. Dette er bransjeportalen for alle som søker teknisk informasjon og opplysninger om medlemsbedriftenes produkter og tjenester.

Aktuelt om Koronavirus

Glass og Fasadeforeningen anbefaler bedriftene å forholde seg til de rådene som regjering, storting og selvfølgelig helsemyndighetene gir. Vi vil informere daglige ledere hos våre medlemsbedrifter forløpende på e-post.

Hvilke råd og hvilken informasjon skal jeg forholde meg til når det gjelder koronaviruset?

Her er noen generelle og nyttige linker som gir deg nødvendige svar:

Stortinget har mandag 16. mars behandlet regjeringens forslag og økt rammen betydelig.
Vi gjør oppmerksom på at formelt skal punktene under vedtas på torsdag 19. mars.
Her finner du oppsummert Økonomisk krisepakke (1) fra Regjeringen

Hva gjelder for reiser og karantene?

  • Noen fylker har innført egne karanteneregler for reisende i Norge. Sjekk informasjon på nettsidene i ditt fylke.
  • Norske myndigheter fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige. Det gjelder reiser til alle land. Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.
  • Det er karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene. Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

Oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet (fhi.no)

Hvordan håndterer vi kontrakter som ikke innfris?

Utbruddet kan medføre at du ikke mottar varer eller tjenester som bestilt. Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter kan få juridisk hjelp. Vår samarbeidsavtale med Virke gir hovedmedlemmer i GF tilgang til juridisk assistanse.

Her finner du ytterligere nyttig informasjon om tilbudet til Virke.

Hva gjelder ved behov for permitteringer?

Koronaviruset kan gi opphav til driftsforstyrrelser ved manglende levering av varer, eller at det oppstår arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp. Hvis arbeidstakerne ikke kan sysselsettes, kan dette gi grunnlag for permittering.

Oppdatert informasjon om permitteringer finner du hos Virke og NAV Bedrift.

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

e-post: hansen@gffn.no
tlf: + 47 958 54 259

Per Henning Graff
Prosjektleder glass

e-post: graff@gffn.no
tlf: +47 915 64 455

Beate Solem
Administrativ koordinator

e-post: solem@gffn.no
tlf: + 47 922 96 785

Hans Olav M. Nilssen
Prosjektleder fasade og solskjerming

e-post: nilssen@gffn.no
tlf: + 47 982 20 770

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver/redaktør

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Glass og Fasadeforeningen
Adresse: Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
Organisasjonsnummer: 970 018 123

E-post: post@gffn.no
Tlf: +47 47 47 47 05

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.