Faglig trygghet

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en arbeidsgiver- og bransjeforening.

Medlemsbedriftene har sine virksomheter innenfor bygge- og bilbransjen. Våre kjernematerialer er glass, aluminium og stål.

Les mer om GF.