Det lønner seg å være medlem

Et medlemsskap i GF er et kvalitetsstempel for din bedrift, og det gir faglig trygghet å ha foreningen i ryggen.

Glass og Fasadeforeningens store medlemsvolum gir oss muligheten til å forhandle frem avtaler som gir medlemsbedriftene økonomiske fortrinn. Som medlem i GF har du også din egen arbeidsgiverforening i ryggen.

Vi ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor markedsføring av bransjens produkter og tjenester, arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold, kurs og utdanning, samt faglig rådgivning.

De som aktivt benytter tilbudene kan dekke inn en stor del av sin medlemsavgift.

Kontaktperson

Vi tar gjerne en prat hvis du har spørsmål. Du kan også sende en e-post, så hører du fra oss.

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

e-post: hansen@gffn.no
tlf: + 47 958 54 259