Faglig veiledning

Bransjenettverket i Glass og Fasadeforeningen består av foreningens administrasjon, norske og utenlandske bedrifter, leverandører og fagfolk.

Sammen utgjør vi en samlet ressursbank innenfor en rekke områder.