Riis Bilglass oppretter teknisk avdeling

Riis Bilglass er landets største bilglasskjede. Nå tar konsernledelsen grep for å styrke sin posisjon og konkurransekraft. Asim Gondal og Morten Ødegård utgjør den nyopprettede tekniske avdelingen som skal supportere alle Riis Bilglassavdelingene, men også påvirke rammebetingelsene i bilglassbransjen.

– Forsikringsbransjen, bilbransjen og de ledende aktørene i bilglassbransjen har sammen utarbeidet retningslinjene for utførelse av reparasjon og skift av bilglass. Skal vi imøtekomme felles krav til utførelse og kvalitetssikring av arbeidet må vi sørge for at alle ledd i kjeden har nødvendig kunnskap og kompetanse. Derfor har vi opprettet en egen tekniske avdeling for Riis Bilglass. Både Asim Gondal og Morten Ødegård vil tilføre oss faglige ressurser og kompetanse i dette arbeidet, sier kjedeutvikler i Riis Bilglass, Tone Jakobsen.

Riis Bilglass og spesialistene møter en stadig større konkurranse fra bil- og merkeverksteder. Selskapet har derfor en klar målsetting om å forsterke og tydeliggjøre sin rolle som spesialist i bilglassfaget.

– Styrking av kunnskapen internt er nevnt, men vi ser også behovet for at bransjen får utarbeidet enda tydeligere funksjons- og arbeidsbeskrivelser felles for bransjen. Både Morten Ødegård, med sin bakgrunn fra bilbransjen, og Asim Gondal, med sin styrke fra diagnose- og kalibreringsverktøy, vil være vår forlengede arm i å drive frem nye standarder for bransjen, sier Jakobsen.

Bygge kompetanse
Morten Ødegård kommer fra stillingen som teknisk sjef i Møller Gruppen og har lang erfaring.

– Jeg er godt kjent med import- og forhandlerledd, men det skal bli spennende å se bransjen fra en annen og interessant vinkel. Jeg gleder meg til å bidra i en stor kjede som Riis Bilglass, sier han.
Morten Ødegård og Asim Gondal vil drive den tekniske avdelingen som skal stå for salg og support mot Riis Bilglasskjedens over 200 forhandlere. Supportdelen inkluderer å utvikle et eget kompetansesenter som skal fore medlemmene i kjeden med kurs og kompetanseheving i bruk av verktøy og utstyr, kunnskap om lim og kompatibilitet, og ikke minst hovedkomponent; rutene.
Asim Gondal var tidligere salgssjef i Hella Gutmann Solutions AS. Selskapet er landets ledende leverandør av diagnose- og kalibreringsutstyr til bilbransjen.

– Jeg har over 20 års erfaring fra bilbransjen som mekaniker, tekniker, formann og teamleder. De siste fem årene har jeg både solgt diagnose- og kalibreringsutstyr, men også andre typer Hella Gutmann-produkter. I tillegg har jeg drevet opplæring og support. Overgangen til Riis Bilglass gir meg mulighet til konsentrere meg om et fagområde på bilen. Jeg er glad for å få muligheten til å jobbe med det glasstekniske og ikke minst bygge opp Riis Bilglass sin tekniske avdeling, sier Asim Gondal.