Viktige kilder til kunnskap om glass

Stor etterspørsel etter mer bearbeidet glass og produkt- og teknologiutvikling øker kunnskapsbehovet hos sluttbrukere. Glass og Fasadeforeningen (GF) utvikler derfor veiledere som nytteverktøy i planlegging og valg av riktige produkter fra bransjen. – «Fakta om glass» skal for eksempel bidra til å spre kunnskap både i proff- og privatmarkedet, sier Bjørn Glenn Hansen i GF.

I løpet at de siste to årene har GF utviklet seks veiledere. På Glass og Fasadedagene 2018 lanserte «GF Teknisk rådgivning» ytterligere tre. Denne gang er fokus satt på merking og dokumentasjon av brannhemmende produkter, tiltak mot utvendig kondens og ikke minst informasjon rettet mot sluttbrukere av glass, både i prosjekt- og privatmarkedet.
– Glass er et materiale med høy motstandsdyktighet både mot mekanisk og klimatisk påkjenning. Som klimaskjerm er glass det eneste materialet som åpner for lysgjennomgang, inn- og utsyn. Samtidig kan glass optimaliseres for å imøtekomme de strengeste krav til energibruk, støydemping, sikkerhet og trygghet. Kombinert med aluminium, og gjerne tre og stål, blir mulighetsbildet med bruk av glass stadig større. Samtidig øker kunnskapsbehovet. Vi ønsker å formidle alle de fantastiske egenskapene våre materialer representerer. Like fullt er det vår plikt å informere om hvilke forholdsregler man må ta under gitte forhold. Dette sikrer både varige leveranser og fornøyde kunder, sier Hansen.

Branndokumentasjon av vinduer, dører og fasader
Vinduer, dører og hele fasadekonstruksjoner skal i en rekke tilfeller være med på å forhindre eller begrense brannsmitte. Omfattende testmateriale fra profil- og glassleverandører legger til rette for dokumenterte og trygge løsninger. Men det krever inngående forståelse for hvordan glass og ulike rammematerialer oppfører seg i en brannsituasjon for at prosjekterende skal kunne ta de riktige valgene.

– Vår veileder «Merking og dokumentasjon av brannhemmende glasspartier» gir deg en innføring for glassfasader, glasstak, dører, vinduer, skillevegger og andre konstruksjoner, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.

Tiltak mot utvendig kondens
Krav om energieffektivisering i bygg betyr at vi i dag benytter glass med U-verdi ned i mot 0,5 W/m²K. Dilemmaet med slike gode ruter er at enkelte paradoksalt nok opplever at produktet ikke svarer til forventningene.

– Under gitte forhold, spesielt på senhøsten og tidlig vinter, med stjerneklare netter, vindstille og høy luftfuktighet oppstår kondens/dugg på glass med høy isolasjonsevne. Vår veileder «Tiltak mot utvendig kondens» beskriver hvorfor dette skjer og hvordan man med relativt enkle tiltak kan redusere eller eliminere problemet. Utvendig kondens på utvendige overflater i isolerglass med lave U-verdier er et kjent fenomen og et klassisk eksempel som illustrerer hvor viktig det er å informere om valgmuligheter og produktenes egenskaper, sier Bjørn Glenn Hansen.

Klare fakta
GFs veileder «Fakta om glass» omhandler blant annet beskrivelser av forskjellige typer isolerglass, styrken og egenskapene til bearbeidet glass, tips om rengjøring og hvordan man for eksempel unngår riper.

– For at du skal få maksimalt utbytte av glassets funksjoner og kvaliteter er det enkelte ting du bør kjenne til. Veilederen gir både proff- og privatkunder grunnleggende informasjon som vil bidra til at man velger rett produkt til forskjellige formål og sikrer brukerne varig glede og nytte av sine glassprodukter, mener Hansen.

Fakta
Glass og Fasadeforeningens veilederne gir blant annet:
• informasjon om tekniske nivåer på produkter
• hensyn som må tas for at produktet skal gi ønsket ytelse og ha lang levetid
• praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold

Glass og Fasadeforeningens veiledere:

• Fakta om glass
• Merking og dokumentasjon av brannhemmende glasspartier
• Tiltak mot utvendig kondens/dugg på isolerglass
• Retningslinjer for montering av trygghetsruter
• Tiltak mot delaminering
• Tiltak mot avsetning på glassoverflater etter sugekopper
• Tiltak mot overflateskader på bygningsglass. Rengjøring av bygningsglass
• Tiltak mot termisk brudd i bygningsglassprodukter
• Håndtering av vinduer og isolerglass som skal gjenvinnes
• Glass i fasader og kuldebroer
• Glass i fasader og solskjerming
• Glass i fasader og lufttetthet
• Inspirasjon. Rekkverk i glass
• Fakta om fasadeelementer