GLASS OG FASADEFORENINGENS VEDTEKTER

Vedtekter for Glass og Fasadeforeningen (GF). Vedtatt på generalforsamlingen i GF 17. mars 2017.
Revidert mars 2021.