Veiledere fra Glass og Fasadeforeningen

For å bistå i planlegging med og valg av produkter fra Glass og Fasadeforeningens (GF) medlemsbedrifter utarbeider foreningen tekniske veiledere. GF Veilederne har tilslutning fra Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter.

Veilederne gir blant annet:

  • informasjon om tekniske nivåer på produkter
  • hensyn som må tas for at produktet skal gi ønsket ytelse og ha lang levetid
  • praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold

Veilederne fra Glass og Fasadeforeningen kan lastes ned gratis fra nettet.

GFs tekniske veiledere oppdateres jevnlig.

GFs medlemsbedrifter stiller seg bak veilederne og henviser generelt til disse gjennom sine medlemskap i foreningen.

Veilederne gjelder ikke som referanser for virksomheter og organisasjoner uten formell tilslutning til Glass og Fasadeforeningen.

Last ned veiledere: