Veiledere fra Glass og Fasadeforeningen

For å bistå i planlegging med og valg av produkter fra Glass og Fasadeforeningens (GF) medlemsbedrifter utarbeider foreningen tekniske veiledere. GF Veilederne har tilslutning fra Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter.

Glass og fasade

Veilederne gir blant annet:

  • informasjon om tekniske nivåer på produkter
  • hensyn som må tas for at produktet skal gi ønsket ytelse og ha lang levetid
  • praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold
Veiledere. Foto: Shutterstock

Veilederne fra Glass og Fasadeforeningen kan lastes ned gratis fra nettet. Merk at veilederne oppdateres jevnlig, og utgåtte veiledere fjernes fra våre nettsider. Vi anbefaler derfor å lenke til nettsiden for GF Veiledere på glassportal.no, og ikke til hver enkelt veileder. Da vil dere, og kundene deres, alltid ha tilgang til de nye og oppdaterte veilederne.

Boltefestet glass. UiB. Foto: ©Otto von Munchow

GFs tekniske veiledere oppdateres jevnlig.

GFs medlemsbedrifter stiller seg bak veilederne og henviser generelt til disse gjennom sine medlemskap i foreningen.

Veilederne gjelder ikke som referanser for virksomheter og organisasjoner uten formell tilslutning til Glass og Fasadeforeningen.

Last ned veiledere: