Storkontrakt til HS Hansen

Fasadeentreprenøren HSHansen har underskrevet en kontrakt på «BUS II – Barne- og ungdomssjukehuset Haukeland, Bergen, trinn 2». Kontrakten er på ca. 160 millioner kroner og monteringen starter opp på byggeplassen i april 2019.

Det nye sykehusanlegget i Bergen er et samlet senter for barn, unge og fødende pasienter. Sykehuset tilbyr rammer hvor et omsorgsfullt og dyktig personale kan ta seg av de forskjellige pasientgruppene.
Byggherren bak prosjektet er Helse Bergen, de rådgivende ingeniørene er Rambøll og arkitektene er KHR Architecture. HSHansens’ kunde er den store lokale entreprenør LAB AS.

Det har vært et mål å tilpasse bygningen i landskapet og å lage fasader som er tiltalende sett fra byen. HSHansen utfører fasadene med sitt Hansen UnitAl-konsept.

– Vi viser igjen at UnitAl-konseptet vårt er attraktivt til denne typen oppgaver fordi det nettopp er så fleksibelt, at det aldri går ut over det arkitektoniske uttrykket, sier Jesper Madsen, salgs- og markedsføringssjef hos HSHansen a/s.

Slik kommenterer LAB Entreprenør AS valg av leverandør:

– Når LAB Entreprenør AS skulle velge samarbeidspartner på glass/aluminiumsfasader på prosjektet, la vi stor vekt på å finne et firma med referanser fra store, komplekse prosjekter.
HSHansen har stor erfaring med denne type entrepriser og har den nødvendige kompetanse på alt fra prosjektering til produksjon og montasje. Selskapet gav et godt inntrykk i innledningen til anbudsprosessen med en samarbeidsorientert tilnærming til prosjektet, sier Vegard Eik, anleggsleder hos LAB.