BYGNINGSGLASS

Bygningsglass er et foretrukket og enestående materiale i byggverk. Ingen andre produkter imøtekommer like mange bygningstekniske krav samtidig som man kan se gjennom dem.