Foto: ©Adam Stirling

BYGNINGSGLASS

Glass er blitt et foretrukket materiale i bygninger. Med gode teknikker og metoder for bearbeiding, gis glasset egenskaper slik at det kan fylle de fleste funksjoner som er behov for i et moderne bygg.  Viktigst er fortsatt evnen til å slippe inn lys, og kunne se ut, samtidig som det gir beskyttelse mot vær og vind. Disse funksjonene er det ingen andre materialer brukt som klimaskiller, som kan vise maken til.  I tillegg kan glass fylle en rekke andre behov.

Grunnleggende om glass

Hovedbestanddelene i glass er sand, soda, dolomitt og kalk, med mindre tilsetninger av nefelin og feltspat.

Råvarene blandes og smeltes ved ca 1600°C. Glassmassen flyter ut på et kar med smeltet tinn, for deretter å trekkes gjennom en kjølesone som et kontinuerlig glassbånd. I enden av kjølesonen, når glasset har nådd romtemperatur, skjæres glasset til plater for videre bearbeiding.

Float-prosessen

[ … ]

Isolerglass

Isolerglass består av to eller flere lag glass adskilt med avstandslister av metall eller kunststoffmaterialer. Avstandslistene limes med en to-trinns forsegling til glasset overflate langs kantene og danner et lufttett hulrom (glassavstanden). Hulrommet fylles ofte med en luft/gassblanding som forsinker konveksjon og forbedrer rutas isolerende egenskaper.

Gode isolerruter består av tre lag floatglass og hvor ett eller flere av glassenes overflater som vender mot hulrommene er påført et ultratynt belegg som forbedrer isolerrutas evne til å selektere lysgjenomgang og total energigjennomgang samt forbedrer dens isolasjonsevne.

I tillegg kan det samme glasset forbedres ytterligere ved at ett eller flere av glassene sikrer mot personskade ved sammenstøt, mot hærverk, innbrudd, prosjektiler, trykkbelastning og brannsmitte eller demper uønsket støy.

 • A: Herdet glass

  Bruddmønster i herdet glass
 • B: Varmeforsterket glass

  Bruddmønster i varmeforsterket glass
 • C: Laminert glass

  Bruddmønster i laminert glass

Bearbeidet glass

For å gjøre floatglasset i stand til å oppfylle kravet til de funksjoner som det kreves av et moderne bygningsmateriale, må glasset optimaliseres gjennom forskjellige bearbeidingsprosesser. De viktigste bearbeidingsmetodene for glass brukt i bygnings- og bilindustrien er:

A: Herdet glass
B: Varmeforsterket glass
C: Laminerte glass

Floatglass kan i tillegg belegges, gjennomfarges, sandblåses, silketrykkes, bøyes, bores, emaljeres og forsølves (speil).

[ … ]

 • Belagte glass. Foto: Shutterstock

Belagte glass

Behandling av glassoverflatene med belegg for solavskjerming, bedre isolasjon, forenklet rengjøring eller antikondens er typisk for glass som skal til isolerglass.

Belegg påføres glassets overflate, enten i produksjonsprosessen, eller i en egen prosess. Beleggene har forskjellige egenskaper utfra hvilke funksjoner de skal oppfylle.
De fleste typene av belegg kan kombineres, herdes og lamineres.

Energibelegg
Sol- og varmekontrollerende belegg
Selvrensende belegg
Kondensreduserende belegg (antikondens)

[ … ]

Energi

Moderne isolerruter gir oss muligheten til å tilby gode løsninger med tanke på energisparing og komfort. På grunn av de gode egenskapene til moderne glass kan vi i dag levere store glass i vinduer, fasader og tak, og allikevel oppfylle de skjerpede kravene i regelverk og energiregnskap.

Kaldras og kaldstråling er på det nærmeste eliminert, og brukernes sikkerhet er vel ivaretatt der det i tillegg tas hensyn til motstand mot sammenstøt.

[ … ]

Solvarmedemping

Store glassflater i fasadene er utsatt for stor tilførsel av solvarme. For å unngå overoppheting, må det benyttes riktige glass. Det vil si glass med gode sol- og varmeregulerende egenskaper.

I kombinasjon med energispareglass, kan det leveres løsninger som bidrar til et behagelig inneklima både sommer og vinter, og kravene som byggereglene stiller til inneklima, kan oppfylles.

 • Støydemping

Støydemping

Ved å bruke laminerte glass med støyreduserende folier, oppnås svært gode resultater når det gjelder demping av støy.

Kombineres denne folien med glass av varierende tykkelser, og oppbygninger, kan de høyeste krav til redusering av støy oppfylles.

I tillegg vil støyreduserende glass oppfylle kravene til personsikring, da de på grunn av laminatet får et sikkert bruddmønster.

Glass med spesielle funksjoner

Glass med spesielle funksjoner brukes i både interiør og eksteriør av bygninger og også for ikke-bygningsvirksomhet. Innenfor utvalgte områder overtar våre produkter funksjoner fra andre komponenter og blir multifunksjonelle.

Eksempler på dette er: A: smarte glass (eller Kommunikasjon via glass), B: glass med elektrokromatiske belegg, C: glass med redusert gjennomsyn, D: glass som reduserer behovet for rengjøring, E: glass som reduserer utvendig kondens, F: glass med led-lys, G: glass med lav refleksjon og høy lysgjennomgang, H: glass med lavt jerninnhold, I: glass med lav lysgjennomgang og høy refleksjon – konfrontasjonsglass – enveisspeil – spionspeil – argusspeil, J: glass med antibakterielt belegg, K: glass med høyt blyinnhold – bly ekvivalente glass – røntgenglass, L: glass med strålingsreduserende egenskaper, M: glass med varme i overflaten, N: dekorglassog O: glass med solceller.

[ … ]