Foto: ©Adam Stirling

GLASS MED SPESIELLE FUNKSJONER

Glass med spesielle funksjoner brukes både i interiør og eksteriør.

 • Pilkington Sunplus™ BIPV solcellesystem

  Glass med solceller. Pilkington Sunplus. Foto
 • Glass med solceller i taket.

  Glass med solceller i taket. Foto.
 • Glass med solceller i fasade. Foto: Adam Stirling.

  Glass med solceller i fasade. Foto © Adam Stirling
 • Glass med solceller i fasade. Foto: Pilkington

  Glass med solceller. Foto: Pilkington

Glass med solceller

Solceller omdanner lys til elektrisk strøm. Glass er det best egnede materialet som bærer for disse teknologiene. I deler av verden konkurrerer nå solstrøm ut alle andre kraftkilder.
Fornybar energi fra en utømmelig kilde – solen. Båret av et materiale som er 100% resirkulerbart, motstandsdyktig, varig og økonomisk – glass! Tak og fasader som produserer elektrisk strøm med solceller. Om ikke allerede i ditt eget, så snart i et bygg nær deg.

SUSOLTECH (Sustainable Solar Cell Technology) er et senter for forskning på miljøvennlig energi.

Blant 19 selskaper og organisasjoner er Glass og Fasadeforeningen partner i SuSolTech.

Partnerne er alle tilknyttet ulike forskningsområder. Senterets overordnede mål er å materialisere forskningsinnsatsen i en sterk norsk industri innenfor solenergi med betydelig tilfang av arbeidsplasser.

Senterets forskningsarbeid nyter stor internasjonal anerkjennelse.

Her kan du lese mer om SuSolTech.

 • Glass med spesialfunksjoner. Foto: Shutterstock

Glass som teknologibærer

Glasset er bærer av teknologier vi i dag vanskelig kan klare oss uten, og en forutsetning for at vi skal kunne lese fra og kommunisere via smarttelefoner, nettbrett og monitorskjermer. Det kommer også til å gjelde for vinduer, vegger, tak og himlinger. Av og med glass.

 

 • Sage glass. Glass med elektrokromatiske belegg. ©Adam Stirling

  Sage glass. Glass med elektrokromatiske belegg ©Adam Stirling

Glass med dynamisk styring av lys- og energitransmisjon

Dynamisk styring av lys- og energitransmisjon i glass gir muligheter til å optimalisere dagslystilgang, inneklima og energiforbruk.

Du kan lese mer om bygningsglassprodukter med dynamisk styring av lys- og energitransmisjon på sageglass.com og chromogenics.com.

Glass med fleksibelt innsyn

Å begrense innsyn gjennom glass løses oftest med persienner, screens eller gardiner. Vurder alternativet med at glasset selv har denne egenskapen.

Du kan lese mer om glass med fleksibelt innsyn på cg-glass.no.

 • Glass som reduserer behovet for rengjøring. Foto: Saint-Gobain

Glass som reduserer behovet for rengjøring

Vask og vedlikehold av glassoverflater foretas med egnede rengjøringsmidler, -utsyr og rikelig mengder vann. I vår GF Veileder Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass (som du finner på glassportal.no/veiledere) gir vi råd om tiltak mot overflateskader og rengjøring av bygningsglass generelt, og spesielt i forbindelse med oppføring av bygg.

I en rekke bruksområder kan det være ønskelig og tilrådelig å bruke glass med overflatebehandlinger som reduserer behovet for rengjøring. Overflatebelegget på slike glass har egenskaper som gjør at organisk smuss løses opp og skyldes av ved hjelp av regnvann eller rennende vann fra slange.

Du kan lese er om glass som redusere behovet for rengjøring på pilkington.com og saint-gobain-facade-glass.com.

 • Glass med og uten kondensreduserende belegg. Foto: Nordan

Glass som reduserer utvendig kondens

Dagens byggeregler krever at det benyttes vinduer med lave U-verdier. Lave U-verdier innebærer redusert varmetap gjennom glasset fra romsiden, og dermed kaldere overflate på utvendig glass. Ved høy luftfuktighet, lave temperaturer, klare kvelder og vindstille kondenserer luften på kalde overflater. På samme måte som for eksempel bilens ruter og overflater.

Glass med antikondens-belegg bidrar til at glassets ytre overflate får høyere temperatur, og reduserer dermed forekomsten av utvendig kondens.

Du kan lese mer om glass som reduserer utvendig kondens på pilkington.com. Du kan lese mer i vår veileder Tiltak mot utvendig kondens/dugg på isolerglass.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

 • Glass med ledlys. Rockheim. Foto: VisitTrondheim

Glass med led-lys

Led lys kan legges inn i laminatfolien, eller legges bak glasset.

Dette kan gjøres for å oppnå en spesiell ønsket dekoreffekt, eller for å bidra til generell belysning.

 • Glass med lav refleksjon. Foto: Shutterstock

Antirefleksglass

Glass med lav lysrefleksjon (liten speileffekt) kjennetegnes med nærmest uforstyrret gjennomsyn. Slike glass er populære i bruksområder hvor det som skal eksponeres på glassets bakside ikke skal forstyrres av speilbilder fra glassoverflaten. Utsiktsvinduer, utstillingsvinduer, utstillingsmontre og billed- og kunstinnramming er populære bruksområder for slike glass.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

 • Glass med lavt jerninnhold Foto: ©Kjetil Hegge

Glass med lavt jerninnhold

På grunn av innholdet av jernoksid, vil glass fremstå med et grønnskjær som blir mer fremtredende jo tykkere glasset er.

Glass kan fremstilles med redusert innhold av jernoksid, ofte kalt jernfrie glass, og vil da ha en klar og ren farge med mindre grønnskjær.

 • Glass med lav lysgjennomgang. Konfrontasjonsglass. Enveisspeil. Argusspeil. Foto: Shutterstock

Glass med lav lysgjennomgang og høy refleksjon

Glass til overvåkningsrom kjennetegnes ved at rommet det overvåkes fra har gjennomsyn i glasset, mens rommet som overvåkes opplever glassflaten som et speil.

Glassets egenskaper må spille sammen med sterkere belysning i rommet som skal overvåkes i forhold til rommet det overvåkes fra.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

 • Glass med antibakterielt belegg ©Adam Stirling /Glass og Fasade

Glass med antibakteriell overflate

I miljøer hvor kravet til hygiene er stort, for eksempel i operasjonssaler eller steder hvor smitte ikke må forekomme, bør glass med antibakterielt belegg benyttes.

Antibakterielt glass er belagt med sølvioner på den eksponerte glassoverflaten, og som bidrar til at bakterier brytes ned.

Her kan du lese mer om glass med antibakteriell overflate.

 • Blyekvivalent glass. Foto: Shutterstock

Glass med høyt blyinnhold

– bly ekvivalente glass – røntgenglass

Glass som er tilsatt bly kjennetegnes med egenskaper i å beskytte mot røntgenstråler. Glasset er gjennomsiktig med en svak gulaktig tone som blir mer fremtredende jo tykkere glasset blir. Graden av beskyttelse mot røntgenstråler fremkommer ved glassets såkalte blyekvivalens, og viser til tykkelsen på en blyplate med tilsvarende beskyttelse.

 • Glass med varme i overflaten. Haukaasen skole. Foto: ©Adam Stirling / Glass og Fasade

Glass med varme i overflaten

Glasset er laminert med elektriske varmeledere i laminatet, eller i glassets overflate.

Kan benyttes for å redusere kondens, for eksempel i speil på baderom, men kan også brukes som generell varmekilde hvis man ønsker å redusere kaldras og slippe andre varmekilder.

Dekorglass

For å skjerme mot direkte innsyn, opprettholde lysgjennomgang og oppfylle ønske om glassflater med egen identitet, tilbys det et mangfold av muligheter hvor det benyttes teknikker med pregede glassoverflater, keramiske trykk, silketrykk, sandblåsing, emaljering eller etsning.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake