Foto: ©Adam Stirling

GLASS MED SPESIELLE FUNKSJONER

Glass med spesielle funksjoner brukes både i interiør og eksteriør..

 • Pilkington Sunplus™ BIPV solcellesystem

  Glass med solceller. Pilkington Sunplus. Foto
 • Glass med solceller i taket.

  Glass med solceller i taket. Foto.
 • Glass med solceller i fasade. Foto: Adam Stirling.

  Glass med solceller i fasade. Foto © Adam Stirling
 • Glass med solceller i fasade. Foto: Pilkington

  Glass med solceller. Foto: Pilkington

Glass med solceller

Fotoceller omdanner lys til elektrisk strøm. Glass er det best egnede materialet som bærer for disse teknologiene. I deler av verden konkurrerer nå solstrøm ut alle andre kraftkilder.

Fornybar energi fra en utømmelig kilde – solen. Båret av et materiale som er 100% resirkulerbart, motstandsdyktig, varig og økonomisk – glass! Om ikke allerede i ditt eget, så snart i et bygg nær deg.

 • Glass med spesialfunksjoner. Foto: Shutterstock

Glass som teknologibærer

En forutsetning for å kunne kommunisere via telefoner, nettbrett og pc, er glasset.

Glasset er bærer av en teknologi som vil bli mer og mer synlig i tiden som kommer. Skjermer, paneler og vinduer vil bli viktige elementer når det gjelder kommunikasjon.

 

 • Sage glass. Glass med elektrokromatiske belegg. ©Adam Stirling

  Sage glass. Glass med elektrokromatiske belegg ©Adam Stirling

Glass med elektrokromatiske belegg

Elektrokromatiske glass er belagte glass hvor man kan justere solfaktoren og lysgjennomgangen ved bruk av strøm med lav spenning.

Dette gir oss en mulighet til å få mørke glass med liten lysgjennomgang og høy solfaktor, med andre ord er det kun en liten mengde av solenergien som slipper gjennom.

Glass med redusert gjennomsyn

Det kan leveres laminerte glass med folier hvor gjennomsynet kan reguleres ved hjelp av strøm.

Dette er glass som er egnet til bruk i lokaler hvor innsynet skal begrenses i spesielle tidsrom, som for eksempel møterom og behandlingsrom.

 • Glass som reduserer behovet for rengjøring. Foto: Saint-Gobain

Glass som reduserer behovet for rengjøring

Glassets belegg bidrar til at organisk smuss på glassets overflate løses opp ved hjelp av UV-stråler fra sola og dagslyset.

Belegget har hydrofile egenskaper, som gjør at vannet flyter ut til en «film» istedenfor dråper og renner. Dette bidrar til at smuss og skitt som er løst opp til små partikler, skylles vekk med regnvann eller rennende vann fra slange.

 • Glass med og uten kondensreduserende belegg. Foto: Nordan

Glass som reduserer utvendig kondens

Dagens byggeregler krever at det benyttes vinduer med lave U-verdier. Lave U-verdier innebærer redusert varmetap gjennom glasset fra romsiden, og dermed kaldere overflate på utvendig glass. Ved høy luftfuktighet, lave temperaturer, klare kvelder og vindstille kondenserer luften på kalde overflater. På samme måte som for eksempel bilens ruter og overflater for glassoverflatene i vindusruter skjer dette med vindusrutene, uten at de er avskjermet.

Ta kontakt med oss eller et GF-medlem  i ditt område  for nærmere råd og veiledning!
Glass med antidugg-belegg bidrar til at glassets ytre overflate får høyere temperatur, og reduserer dermed forekomsten av utvendig kondens.

 • Glass med ledlys. Rockheim. Foto: VisitTrondheim

Glass med led-lys

Led lys kan legges inn i laminatfolien, eller legges bak glasset.

Dette kan gjøres for å oppnå en spesiell ønsket dekoreffekt, eller for å bidra til generell belysning.

 • Glass med lav refleksjon. Foto: Shutterstock

Glass med lav refleksjon og høy lysgjennomgang

Glass kan belegges med refleksreduserende belegg.

Dette kan kombineres med glass som har høy lysgjennomgang, altså glass med lavt eller redusert innhold av jern. Kan brukes til utstilling for å fremheve utstilte varer i forretninger og lignende.

 • Glass med lavt jerninnhold Foto: ©Kjetil Hegge

Glass med lavt jerninnhold

På grunn av innholdet av jernoksid, vil glass fremstå med et grønnskjær som blir mer fremtredende jo tykkere glasset er.

Glass kan fremstilles med redusert innhold av jernoksid, ofte kalt jernfrie glass, og vil da ha en klar og ren farge med mindre grønnskjær.

 • Glass med lav lysgjennomgang. Konfrontasjonsglass. Enveisspeil. Argusspeil. Foto: Shutterstock

Glass med lav lysgjennomgang og høy refleksjon

– konfrontasjonsglass – enveisspeil – spionspeil – argusspeil

Betrakteren må oppholde seg i et lite og mørk rom, og kan da se gjennom glasset og inn til det større og mer opplyste rommet. På grunn av den høye refleksjonen vil den eller de som oppholder seg i det større og mer opplyste rommet, oppleve glasset som et speil.

Hvis glassflaten blir for stor, kan den totale lysgjennomgangen til det mørke rommet øke så vidt mye at speilvirkningen reduseres, og betrakteren vil bli synlig i det største og mest opplyste rommet.

 • Glass med antibakterielt belegg ©Adam Stirling /Glass og Fasade

Glass med antibakterielt belegg

I miljøer hvor kravet til hygiene er spesielt stort, for eksempel i operasjonssaler og steder hvor smitte ikke må forekomme, kan glass med antibakterielt belegg benyttes.

Antibakterielt glass er belagt med sølv ioner i det ytre glasslaget, som bidrar til at bakteriene brytes ned.

 • Blyekvivalent glass. Foto: Shutterstock

Glass med høyt blyinnhold

– bly ekvivalente glass – røntgenglass

Glass som er tilsatt bly, og benyttes for å gi beskyttelse mot radioaktive- og røntgenstråler. Dette glasset brukes der hvor det er behov for å følge en prosess hvor det brukes slike stråler, for eksempel røntgenundersøkelser.

Glasset er gjennomsiktig med en svak gulaktig tone som blir mer fremtredende jo tykkere glasset blir. Glassets evne til å motstå røntgenstråler kalles blyekvivalens, og viser til tykkelsen på en blyplate med tilsvarende beskyttelse.

 • Glass med varme i overflaten. Haukaasen skole. Foto: ©Adam Stirling / Glass og Fasade

Glass med varme i overflaten

Glasset er laminert med elektriske varmeledere i laminatet, eller i glassets overflate.

Kan benyttes for å redusere kondens, for eksempel i speil på baderom, men kan også brukes som generell varmekilde hvis man ønsker å redusere kaldras og slippe andre varmekilder.

Dekorglass

For å skjerme mot innsyn, opprettholde lysgjennomgangen, og samtidig oppfylle ønsket om glatte og klare flater med egen identitet, kan det brukes glass med dekor.

Det kan være laminerte glass med trykk og mønster på laminatfolien, ornamentglass med pregede overflater, herdede glass med keramisk trykk, silketrykket glass, sandblåste glass, speil, emaljerte glass og glass med etsede overflater.

< < <   Tilbake