Foto: ©Adam Stirling

FLOATPROSESSEN

Hovedbestanddelene i glass er sand, soda, dolomitt og kalk, med mindre tilsetninger av nefelin og feltspat.

Råvarene blandes og smeltes ved ca 1600°C. Glassmassen flyter ut på et kar med smeltet tinn, for deretter å trekkes gjennom en kjølesone som et kontinuerlig glassbånd. I enden av kjølesonen, når glasset har nådd romtemperatur, skjæres glasset til plater for videre bearbeiding.

Denne fremstillingsprosessen heter floatprosessen, og ble funnet opp i 1959 av brødrene Pilkington. Det er den samme prosessen som brukes i dag til å fremstille plant bygningsglass, og glass til bilindustrien.

Floatglass kan med denne produksjonsprosessen fremstilles i tykkelser fra 0,5 til 25 mm, og får en plan overflate på begge sider.

På grunn av innholdet av jernoksid, vil glass fremstå med et grønnskjær som blir mer fremtredende jo tykkere glasset er. Glass kan fremstilles med redusert innhold av jernoksid, ofte kalt jernfrie glass, og vil da ha en klar og ren farge med mindre grønnskjær.

< < <   Tilbake