Foto: ©Adam Stirling

PERSON- OG VERDISIKRING

Glass beskytter liv, helse og verdier, og gir trygghet og sikkerhet. Les mer om dette her.

 • Personsikkerhetsrute

Personsikkerhetsrute

Benyttes for å sikre mot alvorlige skjærskader ved sammenstøt eller fall mot glass, og mot gjennomfall. Glass som brukes i personsikkerhetsruter får et ufarlig bruddmønster når det knuses. Et ufarlig bruddmønster vil si at glasset ikke fører til alvorlige personskader fordi glasset forblir intakt, eller granulerer til små biter. I praksis snakker vi om laminerte eller herdede glass, eller en kombinasjon av disse.

< < <   Tilbake 

 • Bruddtype A

  Bruddmønster i varmeforsterket glass
 • Bruddtype B

  Bruddmønster i laminert glass
 • Bruddtype C

  Bruddmønster i herdet glass

Bruddtyper

Glass har tre forskjellige bruddtyper.

Bruddtype A – ubehandlet glass. Glasset sprekker og det kan oppstå spisse biter med skarpe kanter
Bruddtype B – laminert glass. Glasset sprekker, men de enkelte bitene holdes sammen av laminatet, og faren for skjærskader er betydelig redusert.
Bruddtype C – herdet glass. Glasset granulerer i mange mindre fragmenter, som hver for seg er å regne som ufarlige.

< < <   Tilbake 

Trygghetsruter

Brukes for å sikre personer, verdier og gjenstander, mot skade, angrep eller uønskede hendelser. Å hindre gjennomtrenging er viktig for denne type glass, og derfor er de fleste trygghetsruter laminerte, ofte i flere enn to lag – multilaminerte glass, og med varierende tykkelser og kvalitet på folien.

< < <   Tilbake 

 • Glass med motstand mot vandalisme. Foto: Pilkington

Glass med motstand mot hærverk

Gir beskyttelse mot vandalisme og hærverk. Leveres i 5 klasser, P1A – P5A, avhengig av hvor stor motstand glasset skal ha mot støt og slag fra gjenstander som kastes eller slås mot ruten.

< < <   Tilbake 

 • Innbruddsmotstand glass

Glass med motstand mot innbrudd

Forsinker eller hindrer innbrudd ved at glasset er vanskelig å forsere. Leveres i 3 klasser, P6B, P7B og P8B, hvorav samtlige klasser er FG-godkjente.

< < <   Tilbake 

Glass med motstand mot prosjektiler

Hindrer at skudd mot glassruten skader personer på den andre siden, ved at prosjektilet ikke går gjennom ruten. Leveres i mange motstandsklasser, avhengig av våpen- og ammunisjonstype. Betegnelsene er BR1 til BR7, og SG1 og SG2. Om glasset gir splintavgang er vesentlig, og defineres med S for glass med splintavgang, og NS for glass uten splintavgang.

< < <   Tilbake 

 • Vindusglass uten motstand mot eksplosjonstrykk. Oslo 22 juli 2011.

Glass med motstand mot eksplosjonstrykk

Gir beskyttelse ved at glasset har oppbygning som beskytter mot trykkbølger fra en eksplosjon slik at det ikke oppstår åpninger eller hull i glasset. Leveres i 4 klasser, ER1 til ER4.

< < <   Tilbake 

 • Glass med motstand mot brannsmitte. Foto: http://glassolutions.no

Glass med motstand mot brannsmitte

Hindrer brannsmitte ved at glasset tåler varmepåkjenning fra flammer. Det skilles mellom glass som beskytter mot flammer og røyk, strålingsreduserende glass, og glass som isolerer mot varmestråling, røykgasser og flammer.
Betegnelsene er E – beskytter mot røyk, og forhindrer spredning av flammer.

EW – strålingsreduserende, beskytter mot røyk, og forhindrer spredning av flammer.

EI – isolerer mot varmestråling, beskytter mot røykgasser, forhindrer spredning av flammer.

En tidsangivelse i minutter etter betegnelsen, forteller hvor lenge glassene har tilstrekkelig motstand mot flammer og varmestråling til å hindre spredning samt sikre rømningsveier.

< < <   Tilbake