BEARBEIDET GLASS

For å gjøre floatglasset i stand til å oppfylle kravet til de funksjoner som det kreves av et moderne bygningsmateriale, må glasset optimaliseres gjennom forskjellige bearbeidingsprosesser. Floatglass kan herdes, lamineres, belegges, gjennomfarges, sandblåses, silketrykkes, bøyes, bores, emaljeres og forsølves (speil). De viktigste bearbeidingsmetodene for glass brukt i bygnings- og bilindustrien er: