Foto: ©Adam Stirling

BELAGTE GLASS

Beleggene legges på glassets overflate, enten i produksjonsprosessen, eller i en egen prosess. Beleggene har forskjellige egenskaper utfra hvilke funksjoner de skal oppfylle. De fleste typene av belegg kan kombineres, herdes og lamineres.

  • Glass & Fasade: Holmenkollen Rehabilitering. Vinduer med 3-lagsglass med to energibelegg og argongassfylling. Foto: ©Adam Stirling

Energibelegg

Belegg med lav emissivitet (strålingsevne) som slipper gjennom kortbølget energi i form av synlig lys fra sola, og reflekterer langbølgede energi, for eksempel romvarme og varme fra andre varmekilder som ovner, mennesker kontormaskiner etc.

< < <   Tilbake 

Sol- og varmekontrollerende belegg

Reduserer soloppvarmingen gjennom glasset, kombinert med energibeleggets lavemissive egenskaper.

< < <   Tilbake 

  • Glass som reduserer behovet for rengjøring. Foto: Saint-Gobain

Selvrensende belegg

Organisk smuss på glassets overflate løses opp ved hjelp av UV-stråler fra sola og dagslyset. Belegget har hydrofile egenskaper, som gjør at vannet flyter ut til en «film» istedenfor dråper og renner. Dette bidrar til at smuss og skitt som er løst opp til små partikler, skylles vekk med regnvann eller rennende vann fra slange.

< < <   Tilbake 

  • Glass med og uten kondensreduserende belegg. Foto: Nordan

Kondensreduserende belegg (antikondens)

Dagens byggeregler krever at det benyttes vinduer med lave U-verdier. Lave U-verdier innebærer redusert varmetap gjennom glasset fra romsiden, og dermed kaldere overflate på utvendig glass. Ved høy luftfuktighet, lave temperaturer, klare kvelder og vindstille kondenserer luften på kalde overflater. På samme måte som for eksempel bilens ruter og overflater for glassoverflatene i vindusruter skjer dette med vindusrutene, uten at de er avskjermet.

Ta kontakt med oss eller et GF-medlem  i ditt område  for nærmere råd og veiledning!
Glass med antidugg-belegg bidrar til at glassets ytre overflate får høyere temperatur, og reduserer dermed forekomsten av utvendig kondens.

< < <   Tilbake