Foto: ©Adam Stirling

BELAGTE GLASS

Beleggene legges på glassets overflate, enten i produksjonsprosessen, eller i en egen prosess. Beleggene har forskjellige egenskaper utfra hvilke funksjoner de skal oppfylle. De fleste typene av belegg kan kombineres, herdes og lamineres.

  • Glass & Fasade: Holmenkollen Rehabilitering. Vinduer med 3-lagsglass med to energibelegg og argongassfylling. Foto: ©Adam Stirling

Energibelegg

Belegg på én eller flere av isolerglassets overflater.

Energibelegg slipper gjennom kortbølget energistråling, slik som synlig lys fra sola, mens langbølget energistråling slik som fra varmeovner, mennesker, kontormaskiner etc. reflekteres. På denne måten slippes dagslys gjennom, samtidig som energitapet reduseres.

Energibeleggene ligger beskyttet på glassoverflatene vendt mot glassavstanden. God isolasjon i isolerruter kommer til uttrykk gjennom lav U-verdi.

< < <   Tilbake 

Sol- og varmekontrollerende belegg

Belegg på isolerglassets overflate mot glassavstanden.

Sol- og varmekontrollerende belegg slipper gjennom kortbølget energistråling, slik som synlig lys fra sola, mens den langbølgete energistråling reflekteres. På varme årstider reduseres behovet for kjøling, mens det på kalde årstider trengs mindre energi til romoppvarming.

Sol- og varmekontrollerende isolerruter tilbys i en rekke utførelser hvor det skiller på lysgjennomgang (TL), total energigjennomgang (g-faktor) og isoleringsevne (U-verdi).

< < <   Tilbake 

  • Glass som reduserer behovet for rengjøring. Foto: Saint-Gobain

Selvrensende belegg

Organisk smuss på glassets overflate løses opp ved hjelp av UV-stråler fra sola og dagslyset.

Belegget har hydrofile egenskaper, som gjør at vannet flyter ut til en «film» istedenfor dråper og renner. Dette bidrar til at smuss og skitt som er løst opp til små partikler, skylles vekk med regnvann eller rennende vann fra slange.

< < <   Tilbake 

  • Glass med og uten kondensreduserende belegg. Foto: Nordan

Kondensreduserende belegg (antikondens)

Dagens byggeregler krever at det benyttes vinduer med lave U-verdier. Lave U-verdier innebærer redusert varmetap gjennom glasset fra romsiden, og dermed kaldere overflate på utvendig glass. Ved høy luftfuktighet, lave temperaturer, klare kvelder og vindstille kondenserer luften på kalde overflater. På samme måte som for eksempel bilens ruter og overflater for glassoverflatene i vindusruter skjer dette med vindusrutene, uten at de er avskjermet.

Ta kontakt med oss eller et GF-medlem  i ditt område  for nærmere råd og veiledning!
Glass med antidugg-belegg bidrar til at glassets ytre overflate får høyere temperatur, og reduserer dermed forekomsten av utvendig kondens.

< < <   Tilbake