Solskjermingsystemer

Entreprenører og utbyggere er kjent med at plan- og bygningsloven stiller tekniske krav til bygg. Hovedregelen er at det er de tekniske krav som gjaldt på oppføringstidspunktet som må oppfylles. Eventuelle nyere (og strengere) krav trenger i utgangspunktet ikke å oppfylles, med mindre det foreligger et særlig grunnlag for dette. Eksempler på det siste er brannkrav – og tekniske krav som maks temperatur i kontorer etter arbeidsmiljøloven.