Foto: ©Adam Stirling

Solskjermingsystemer

Entreprenører og utbyggere er kjent med at plan- og bygningsloven stiller tekniske krav til bygg. Hovedregelen er at det er de tekniske krav som gjaldt på oppføringstidspunktet som må oppfylles. Eventuelle nyere (og strengere) krav trenger i utgangspunktet ikke å oppfylles, med mindre det foreligger et særlig grunnlag for dette. Eksempler på det siste er brannkrav – og tekniske krav som maks temperatur i kontorer etter arbeidsmiljøloven.

Solskjerming screen. Foto: ©Adam Stirling

Ved å kombinere sol-skjermende glass med ut eller innvendig solskjerming kan man tilfredsstille kravet til dagslys og energiforbruk i bygg etter TEK 10..

Glass med solvarmedemping. Askim Ungdomssskole. ©Adam Stirling

Det er veldig viktig å ta en termisk vurdering av glasskombinasjonen mot ekstern solskjerming for å kartlegge faren for termisk brudd og eventuelt herding av deler eller hele glasskonstriksjonen.

Solskjerming, Adresseavisens bygning prydes av egne pressefoto. Foto: Lena Knutli ©Adressa

Her følger eksempler på solskjermingstyper på markedet.

  • Utvendige persienner. Foto: Swix

Utvendige persienner

Erfaring viser at utvendige persienner gir den mest effektive og fleksible form for solavskjerming og lyskontroll. Med utvendige persienner blir det overført minimal varme til innemiljøet, hvilket resulterer i de laveste avskjermningskoeffisienter blant alle vindustildekninger. Videre kan lysspredningen kontrolleres og blending forårsaket av sollys, kan elimineres.

Utvendige persienner kan heves og senkes avhengig av værforholdene. Helningsvinkelen kan reguleres etter behov for å holde direkte sollys ute men allikevel slippe det naturlige dagslyset inn.

Screen

Solskjerming med screenstoff sørger for en riktig og effektiv solskjerming. Stoffet har en åpen struktur som slipper inn dagslys samtidig som direkte sollys stenges ute. Reflekser på dataskjermer fjernes og man unngår å bli blendet. Samtidig beholder man sikten ut gjennom vinduene fordi stoffet er transparent. Hvor transparent stoffet er, og hvilken farge stoffet har, er viktig i denne sammenhengen

• Utvendige screenløsninger holder temperaturen under kontroll og reduserer eller eliminerer behovet for klimaanlegg
• Innvendige screenløsninger regulerer mengden sollys som får slippe inn i rommet, og hindrer blending og reflekser

Ved å bruke screen vil man redusere energiforbruket til kjøling samtidig som den høye kvaliteten sikrer minimalt med vedlikehold.

Faste skjermer

Solskjermer kaller vi konstruksjoner av lameller eller profiler i metall, tre eller glass som festes til rammer på fasaden. Monteres ofte på kontorbygg, skoler og andre offentlige bygg alene som solskjerming eller i kombinasjon med utvendige persienner eller screenløsninger.

Solskjermene kan være faste eller bevegelige og de er montert slik at de skjermer for solen når den står i en viss posisjoner. Skjermene er alltid tilpasset bygget de monteres på og er som regel tegnet inn av arkitekten fra starten som en integrert del av fasaden.

Innvendig Solskjerming

Innvendig solskjerming kan leveres i et stort utvalg av dekorative og funksjonelle løsninger produsert i slitesterke materialer på eksakte mål.

Det utvikles hele tiden nye produkter som spesialsystemer på rullegardiner som gir et helt unikt design. Som en konsekvens av dette benyttes dette ofte i forskjellige prosjekter etter anbefalinger fra arkitekter og byggherrer.