Curtainwall. Foto: ©Otto von Munchow

Medlemmer i Glass og Fasadeforeningen

Velg et medlem i Glass og Fasadeforeningen (GF) ved behov for rådgiving, tilbud og leveranser av produkter og tjenester. Medlemsbedriftene i GF representerer kunnskapen og kompetansen i foreningens fagmiljø. De er garantistene for seriøsitet og ansvarlighet. Leveranser av produkter og tjenester fra GFs medlemmer har å gjøre med høyteknologiske, fremtidsrettede, sikre, økonomiske og varige løsninger.

Hovedmedlemmer:

Som Hovedmedlem I GF opptas bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Assosierte medlemmer:

Som Assosiert medlem i GF opptas selskaper, organisasjoner og institusjoner som har interesse av eller driver virksomhet beslektet med foreningens fag- og arbeidsområder innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Dør- og vindusprodusenter:

Blant selskaper med historisk tilknytning til andre fagområder og -felleskap får bygningsglass en mer og mer fremtredende rolle som teknologibærer. Dør- og vindusprodusenter med trevirke som kjernemateriale i sine konstruksjoner er blant disse.

Samarbeidspartnere:

GF hegner om selskaper som mener det er oppgaver et felleskap løser på en bedre måte enn den enkelte alene. Derfor står heller ikke GF alene, men søker samarbeid og utveksler erfaringer for å føre arbeidet og oppgavene frem til gode, fremtidsrettede og kvalitative løsninger.

Entreprenører:

Både i rehabilitering og i nybygg stilles det strenge krav til lysinnslipp, energibruk, solskjerming, støydemping, sikkerhet, trygghet og vern mot brannsmitte. Entreprenørene skal sikre eierne av byggkonstruksjonene varige og økonomiske løsninger. Glass og Fasadeforeningen har blant sine medlemmer de fremste av disse selskapene.