• Foto. Jonsvollskvartalet

Medlemmer i Glass og Fasadeforeningen

Velg et medlem i Glass og Fasadeforeningen (GF) ved behov for rådgiving, tilbud og leveranser av produkter og tjenester. Medlemsbedriftene i GF representerer kunnskapen og kompetansen i foreningens fagmiljø. De er garantistene for seriøsitet og ansvarlighet. Leveranser av produkter og tjenester fra GFs medlemmer har å gjøre med høyteknologiske, fremtidsrettede, sikre, økonomiske og varige løsninger.

Hovedmedlemmer:

Hovedmedlem i GF er bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Samarbeidspartnere:

GF hegner om selskaper som mener det er oppgaver et felleskap løser på en bedre måte enn den enkelte alene. Derfor står heller ikke GF alene, men søker samarbeid og utveksler erfaringer for å føre arbeidet og oppgavene frem til gode, fremtidsrettede og kvalitative løsninger.