TEKNISK INFORMASJON

Glass er det eneste materialet som imøtekommer byggeforskriftenes krav til sikkerhet, miljø, helse og energi og samtidig åpner gjennomsyn. Med trykte eller malte overflater er det i tillegg en foretrukket interiørkomponent. Mer om dette finner du her: