Toppkarakterer i glassfaget

Historiens siste kull ved Glassfagsenteret på Kongsberg Videregående skole har avsluttet skoleåret med eksamen. Vegard Austevoll (21) satte et verdig punktum med karakteren «6» i alle fag. – Opplegget har vært helt suverent og jeg håper nye lærlinger til Glassfaget får glede av bransjens videre utdanningstilbud, sier Austevoll.

Første lærlingekull ble uteksaminert fra Kongsberg i 1988 og helt siden kunnskapsløftet ble innført har lærer Geir Bakken loset alle lærlinger som har fullført utdannelsen gjennom eksamen. Etter over 31 år med lærlinger på Glassfagsenteret ble avtalen mellom Kongsberg Videregående skole og Glass og Fasadeforeningen avsluttet denne sommeren.

Siste kull har nå gjennomført avsluttende eksamen og tradisjonen tro er det gode resultater.

Denne gangen var Vegard Austevoll beste lærling med fem seksere av fem mulige.

– Jeg er godt fornøyd med karakterene og vil trekke frem det gode faglige samholdet og lærer Geir Bakken som viktige bidrag for mine resultater, sier Austevoll.

Fagene Vegar fikk topp score i er helhetskompetanse, bransjelære, lover og forskrifter, materialteknikk og produksjon/montering.

Vil ha to jobber

Vegard Austevoll ble rekruttert inn i glassfaget gjennom sin far Helges glassmesterbedrift i Bergen. Lærlingekontrakten ble inngått i april 2018. Selv om Vegard er en del av familiebedriften, var det ikke gitt at han skulle arbeide i bransjen.

– Planen var opprinnelig å bli brannmann og ett av kravene for dette yrket er at man må ha fagbrev i et byggfag. Jeg startet derfor videregående med treårig idrettsfag og generell studiekompetanse. Dermed fikk jeg med meg alle fellesfagene til bygg- og anleggsteknikk. Etter et år i militæret, kunne jeg inngå lærlingekontrakt med Glassmester Helge Austevoll AS og starte på Kongsberg. Når jeg etter hvert får fagbrev ønsker jeg å jobbe både som brannmann og glassfagarbeider hos min far. Turnusarbeid i brannvesenet gjør dette mulig. Det endelige målet er å få mesterbrev og deretter overta familiebedriften, forklarer Vegard Austevoll.

LES OGSÅ: 100% bestått

Modellen videreføres?

Glass og Fasadeforeningen jobber med å utrede fremtidens modell for fagutdanning i glassfaget.

– Jeg er veldig godt fornøyd med dagens modell, der lærlingene kombinerer arbeid ute i bedriftene med samlinger og teoriutdanning på Glassfagsenteret. Faglærer Geir Bakken har vært flink og lærer oss teknikker for å utføre arbeidsoppgavene både smart og effektivt. Han er også en god motivator. Samtidig har elevene mange gode diskusjoner om hvordan man jobber i den enkelte bedrift. Dette er både inspirerende og nyttig. Personlig anbefaler jeg at denne modellene videreføres for glassfaget, sier Vegard.

Direktør i Glass og Fasadeforeningen kan langt på vei bekrefte at Austevolls anbefaling vil følges.

– Ser vi konkret på tilbudet til lærlinger, kan jeg bekrefte at vi tidlig kom frem til samme konklusjon som Vegard. Dagens modell, med flere moderniseringsgrep, vil videreføres.

I det kortsiktige perspektivet er vi langt på vei i mål med en god løsning for lærlingene i 2020. Vi regner med å lande alle avtaler med henblikk både på sted og gjennomføring for dette i august.

– Foreningen ser i tillegg på dette i et større bilde. Vi har en arbeidskomite, bestående av oss med fagansvar i administrasjonen og nestleder i GFs styre, Jan Remy Taaje, som utreder alternativer for den fremtidige utdanningen i Glassfaget. Her inngår blant annet etablering av et utdanningssenter for alle våre fagområder og kursvirksomhet, inkludert fremtidige lokaler for foreningen. På generalforsamlingen i Bergen 13. mars neste år vil vi legge fram et beslutningsgrunnlag for medlemsbedriftene, sier Bjørn Glenn Hansen.

Åpen dør til Regjeringskvartalet

Modum Glassindustri AS er blant Norges ledende produsenter av sikkerhetsglass. Gjennom et partnerskap med Rapp Bomek AS skal glassprodusenten levere sikringsprodukter til Regjeringskvartalet. – Norsk kvalitet når opp i konkurranse med hele Europa, sier daglig leder Henning Austad.

Modum Glassindustri ble etablert i Modum kommune helt tilbake i 1949. Bedriften har gjennom årene tilegnet seg høy kompetanse innen produksjon og bearbeiding av glass. Produktspekteret spenner vidt, men likhetstrekket er at de aller fleste produktene som ruller ut fra fabrikken er basert på laminert glass. Egenproduserte laminerte sikkerhetsglass med motstand mot innbrudd, brann, eksplosjoner og prosjektiler.

– Vår avtale om å levere sikkerhetsglass til Regjeringskvartalet har sin bakgrunn fra et tidligere samarbeid med Rapp Bomek AS. Toten-bedriften trengte en partner til å utvikle komplette sikringsløsninger til prosjektet og spurte oss om vi ville være med å utvikle produkter og løsninger, sier Henning Austad.

Moderne vindusruter kan ha mange funksjoner. Isolasjon, soldemping, lyddemping, antirefleks er noen eksempler. Legger vi til sikring får glassproduktet en kompleks oppbygging, som ingen egentlig ser.

– Vi har levert mye avansert sikkerhetsglass til offshore-industrien opp gjennom årene. Opparbeidet erfaring bruker vi på å utvikle produkter til andre type prosjekter. Den største utfordringen er nettopp å sikre at alle glassets funksjoner fungere samtidig og hvordan klare å lage et stabilt produkt. Gjennom omfattende tester, sammen med Sintef, i egen fabrikk finner vi til slutt løsningene vi skal levere. Vår lokale tilstedeværelse og deltakelse i produktutviklingen, samt oppføling av etter markedet, gir også viktige fortrinn for kundene.

LES OGSÅ: – Trygghetsruter kan ikke monteres av hvem som helst

 Tverrfaglig samarbeid

Rapp Bomek AS er altså Modum Glassindustri sin kunde og partner i prosjektet. Selskapet har sin opprinnelse i fusjonen mellom Rapp Pyrotec på Kapp og BoMek i Bodø. I fjor ble sikkerhetsleverandøren Milsec også en del av Rapp Bomek AS. Blant mye annet skal Rapp Bomek AS levere vinduer i forskjellige sikkerhetsklasser.

– Modum Glassindustri AS er gull verd for oss når vi utvikler disse produktene. I tillegg til kompetanse opplever vi en innovativ tilnærming og stå på vilje. Vi hadde ikke fått denne leveransen uten det tverrfaglige samarbeidete mellom oss, Modum og ikke minst Sintef, sier Roger Hjemberg, utviklingsansvarlig i Rapp Bomek AS.

– Sjekk den nye læreplanen for glassfaget

Nå ligger forslag til ny læreplan i glassfaget ute til høring. – Læreplanen skal beskrive det sentrale innholdet i glassfaget og hvilket nivå sluttkompetansen til nye fagarbeidere skal ligge på. Bransjens fagmiljøer er best til å definere dette og vi ber våre medlemsbedrifter landet rundt om å lese høringsdokumentet og gi tilbakemeldinger, sier prosjektleder Per Henning Graff.

I samarbeid med Glass og Fasadeforeningen, kom Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, i 2018 med en beskrivelse av det sentrale innholdet i lærefaget. Dette, sammen med føringer fra Utdanningsdirektoratet (Udir), har vært grunnlaget for læreplanen.

Læreplangruppen i Glassfaget, som har utarbeidet læreplanen, består av Mads Appelbom fra Glassmester Appelbom AS, Stig Jørgensen fra Pilkington Norge AS og Per Henning Graff fra Glass og Fasadeforeningen.

– Vi har en god faglig sammensetning i vårt utvalg og dermed gode forutsetninger for å lage utkast til læreplan. Læreplangruppen har deltatt på to samlinger i regi av Utdanningsdirektoratet. Tema der var læreplan i alle yrkesfag og vi har hatt stor nytte av å jobbe med Udir og diskutert erfaringer med de andre byggfagene. Vi mener at bredden i faget og fagets egenart er godt ivaretatt i skissen til ny læreplan. Allikevel ber vi om at bransjen deltar i kvalitetssjekken i denne høringsrunden. Administrasjonen og GFs læreplangruppe kommer selv til å nøye gå gjennom dokumentet, og vil komme med nye forslag og innspill.

– Vi ønsker nå at alle med interesse for fagutdanningen går gjennom og eksempelvis stiller seg følgende spørsmål: Er det vesentlige mangler i beskrivelsene? Er din del av faget ivaretatt? Burde noe vært gjort annerledes? spør Graff

Les om arbeidet og bakgrunnen her.

Her finner du skissen til læreplan i glassfaget.

Innspill og kommentarer til læreplanen gjøres til Udir i siste del av dokumentet.

Spørsmål om læreplanen kan rettes til:

Mads Appelbom – 47 46 49 07 – mads@appelbom.no

Stig W. Jørgensen – 41 61 57 37 – stigwjor@bbnett.no

Per Henning Graff – 91 56 44 55 – graff@gffn.no

Svein Jørgensen til Vikeså Glassindustri AS

Vikeså Glassindustri AS fortsetter satsningen i Bergen og har ansatt Svein Jørgensen som ny Key Account Manager til selskapets avdeling i Vestlandets hovedstad.

– Svein Jørgensen kommer til Vikeså Glassindustri AS med stor kompetanse, erfaring og energi, dette er noe som vi både internt og hos kundene våre skal dra stor nytte virkning av. Svein har i mange år jobbet for Pilkington med ulike roller innenfor produksjon og salg. Jørgensen kommer til å ha fokus på etablerte kunder og nye kynder fra Hordaland og Sogn og Fjordene, vi ønsker å styrke posisjonen i markedet og fortsette veksten som man har hatt de siste årene i Vikeså Glassindustri AS.

– Med Svein Jørgensens oppstart er nå salgsteamet på Vikeså Glassindustri A/S komplett, og man er klar til å ta imot flere forespørsler, nye kunder og nye oppdrag. Vikeså Glassindustri A/S er i øyeblikket også i gang med å undersøke nye produkter som man kan tilby til sine etablerte kunder, dette kommer det mer informasjon om i høsten 2019, sier daglig leder Kim Rasmussen i en melding til glassportal.no.

I september har Vikeså Glassindustri AS sitt 40 års jubileum, som skal feires med kunder, leverandører og ansatte.

Selger glassmesterbedrift

Gründer Per Arne Olsen har drevet Hønefoss Glass-Service AS i 36 år. I 2017 gjorde han et strategisk oppkjøp av Jevnaker Glass-Service. – Vi har vokst og etter hvert etablert oss som en betydelig aktør på Ringerike, i Hole kommune, og på Hadeland. Nå håper jeg noen er interessert i å overta virksomheten, sier Olsen.

Hønefoss Glass-Service AS er en tradisjonell glassmesterbedrift, med egen avdeling for Riis Bilglass. Selskapet omsetter for rundt 10 millioner kroner årlig. Omtrent en tredjedel kommer i fra bilglass. Åtte medarbeidere, inkludert Olsen, dekker et stort geografisk vekstområde.

– Etter 44 år i bransjen, 36 i egen virksomhet, er det nå på tide å pensjonere seg. Sammen med dyktige medarbeidere har jeg bygget opp en etablert bedrift med mange og gode faste kunder. Jeg mener vi fremstår som en attraktiv merkevare og profesjonell aktør, sier Per Arne Olsen.

LES OGSÅ: Nytt opptak av glassmesterstudenter

Hønefoss Glass-Service AS har gjennom årene utdannet en rekke glassfagarbeidere, både lærlinger og praksiskandidater. Til sammen 14 fagarbeidere har hentet sitt fagbrev gjennom arbeid i Olsens bedrift. Olsen har selv mesterbrev, og om ikke lenge vil en medarbeider gå opp til mesterprøven.

– Selv om bedriften er lagt ut for salg, ønsker jeg at ny eier har som målsetting å satse videre med dagens stab, og fortsatt ha fokus på å levere faglig kvalitet. Hønefoss Glass-Service AS har vært medlem i Glass og Fasadeforeningen siden 1984. Foreningen har vært en pådriver for at vi har satset på fagkunnskap, leveringsdyktighet og -kvalitet. Denne verdien håper jeg nye eiere ser, sier Olsen.

Nytt opptak av glassmesterstudenter

Siden 2016 har Glass og Fasadeforeningen og bransjeforeningene i BNL tilbudt et utdanningsløp for fagarbeidere som ønsker å ta mesterbrev. Nå inviteres glassfagarbeidere igjen til mesterbrevutdanning som starter opp i august.

BLIMESTER er en skole som ble etablert av Glass og Fasadeforeningen og 8 andre landsomfattende bransjeforeninger tilknyttet Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2016. Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr BLIMESTER mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfag over hele landet.

BLIMESTER inviterer normalt til oppstart i august og januar/februar hvert år. Studiene går over til sammen tre semester og hvert av disse inneholder tre helgesamlinger og to til tre webinarer. Utdanningen er oppgavedrevet og studentene får tilgang til digitale læremidler på egen læringsplattform. Eksamen består av en prosjektoppgave og en muntlig høring som avslutter studiene.

– Vårt opplegg er godt tilrettelagt for at studentene skal kunne kombinere utdanningen med fulltidsjobb. Eksamensresultatene dokumenterer også dette. Det siste kullet hos BLIMESTER blir uteksaminert nå i juni 2019. Av de totalt 175 som så langt har fullført mesterutdanning i regi av BLIMESTER er det 75 % som består eksamen. Vi håper og tror at vi kan få med 60 studenter til neste oppstart 24. august, sier Atle Engholm, daglig leder i BLIMESTER.

Her kan du lese mer om utdanningen

Tydelig utdanning

– Vår strategi er at vi skal tilby vår bransje en tydelig, målrettet og resultatorientert mesterbrevutdanning. Glass og Fasadeforeningen er glade for at vi først ble med på etableringen av ordningen og nå ser at den utvikler seg i riktig retning. Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen og følgelig har ikke utdanningen først og fremst fokus på de individuelle håndverksfagene. Mesterbrevet skal først og fremst være et synlig bevis på at man har den nødvendige kompetansen for å etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser hos en glassmesterbedrift, eller for å lede en faglig avdeling hos en fasadeentreprenør, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff. 

Her kan du søke om opptak 

BLIMESTER

Blimester.com er en flerfaglig, uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon, med oppgave å bidra til utdanning av mestere innenfor byggenæringen.

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Glass og Fasadeforeningen, Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Norske Trevarer.

Ny kunnskapsportal for arkitekter og byggherrer

Med den nye tjenesten, Schüco Knowledge, deler Schüco kunnskap om glassfasader og bygg. Innholdet skal både inspirere, og gi løsninger på det brukeren har behov for.

Speilblanke bygninger som reflekterer himmelen, speiler seg i hverandre og visker ut grensene mellom ute og inne.

Glassfasader er både elegant og moderne, og for mange selve symbolet på urbanitet.

Schüco International KG utvikler og selger systemløsninger i glass og metall for vinduer, dører og fasader til private boliger og næringsbygg. De tilbyr også service og rådgivning til markedet. Nå lanserer de kunnskapsportalen Schüco Knowledge.

– Dette er en løsningsorientert kunnskapsplattform beregnet på arkitekter og andre aktører i fasadebransjen. Innholdet skal både inspirere, og gi løsninger på det brukeren har behov for, forteller Gøran Karlsen, sier daglig leder i Schüco i en melding til vårt nyhetsrom.

Digital kunnskapsplattform

Målet med portalen er å gi arkitekter og rådgivere en digital plattform hvor de kan utveksle informasjon, råd og støtte fra den første idéen på skisseblokka og hele veien til produksjon og montering. De norske prosjektrådgiverne får støtte fra kompetente ingeniører i Schüco Norge, og spesialister fra andre avdelinger i selskapet.

– En bruker vil kunne benytte seg av ekspertise fra flere hundre medarbeidere. Her ligger det artikler, bilder og tegningsfiler til nedlasting, samt visualiseringer og videoforklaringer. Arkitekten kan også få spesialutviklede prosjektløsninger, og enkelt få kontakt med en prosjektrådgiver for kostnadsfri veiledning, sier Karlsen.

Stilige og funksjonelle fasader

En lekker glassfasade har også flere funksjonelle egenskaper, som kommer både eieren og brukeren til gode hvis den settes opp riktig. Store glassflater slipper inn mye dagslys, som reduserer energiforbruket og er positivt for helsen, trivselen og produktiviteten. På den annen side kan for mye sollys øke behovet for skjerming og ventilasjon.

Fasaden beskytter i tillegg mot vær og vind, og påvirker støynivået, brannsikkerheten og klimaet.

– Glass er et spesielt materiale som krever spesiell kunnskap, og det er mange variable faktorer og betingelser å ta hensyn til. Ofte medfører komplekse detaljer et sterkt behov for riktig kunnskap om systemene, sier Karlsen

Oppdatert og dynamisk kunnskap

Det er nødvendig med detaljert kunnskap om både mulighetene som kan løses med produktene og begrensningene i hva som kan utføres i praksis for å få et realistisk bilde av hva man kan gjøre, til hvilken pris og hvordan det kommer til å fungere i praksis. Samtidig utvikler man kontinuerlig bedre og mer fleksible materialer og designløsninger. En bred kunnskapsutveksling gjør prosessen enklere for alle, og bidrar til å redusere avviket mellom skissen og det ferdige resultatet.

Nytt arkitektonisk materiale i elementfasader

Modum Glassindustri AS har testet produksjonsutstyret for andre materialer enn glass. Resultatet har gitt et samarbeid med Schüco Norge og Cosentino Norway AS. – Sammen skaper vi et produkt tilpasset produksjon av komplette elementfasader på norske fabrikker, sier Alexander Egeberg, Gøran Karlsen og Henning Austad.

Dekton er et patentert byggevareprodukt som kan sammenlignes med stein. Kun naturlige mineraler bearbeidet av maskiner er opphavet til materialet. Kvarts, feltspat, zirkonium og glass er noen av ingrediensene som, ved bruk av ekstremt trykk og varme, presses sammen til plater i tykkelser ned til 4 millimeter. Bruksområdene er mange, som gulv, kjøkkenbenk, våtrom, og annen kledning. Men nå har Modum Glassindustri AS og Cosentino Norway AS funnet et nytt bruksområde.

Dekton-platene skal lanseres som et alternativt materiale i tettfelt, fortrinnsvis til fasadebyggere som allerede bygger elementfasader. Schücos nye UDC80-profilsystem i aluminium er godt tilpasset dette. Systemet er en dynamisk løsning for elementfasader.

– Vi har utviklet et opphengssystem for steinkledninger, som Dekton, for bruk i UDC80 elementfasade. Våre kunder er kjent med systemet og dermed blir det mulig for fasadeentreprenørene å stå bak en større del av leveransene. Ovenfor våre kunder vil vi bistå med markedsføring og teknisk bistand, sier Gøran Karlsen i Schüco Norge. Denne kombinasjonen gjør at en vi kan henge på plass en steinfasade som ferdige byggeelementer med sterkt redusert montasjetid på byggeplass.

Skal bruke maskiner for glassproduksjon

Modum Glassindustri AS skal stå for lagerhold og prosessering av Dekton-plater i formatet 1440 x 3200mm.

– Vi leter alltid etter måter å utnytte vårt produksjonsutstyr på. Blant annet ved å teste skjæring, sliping og polering av ulike steinprodukter. Problemet har vært at alle har inneholdt bindemiddel. Bearbeiding av materialer med bindemiddel passer ikke vårt utstyr. Bindemiddelet løser seg opp og omdannes til en klisset masse som skader maskin og verktøy. Dekton derimot er fritt for bindemidler og vi kan både skjære, slipe og polere kantene etter å ha tilpasset oppsett av maskin og verktøy. Det er selvfølgelig også et poeng at materialet er 100% nedbrytbart, forklarer Henning Austad i Modum Glassindustri.

Både Karlsen og Austad påpeke betydningen av å videreutvikle norsk bransje.

– Målet har hele veien vært å gjøre stein like tilgjengelig og selvfølgelig som glass for den norske fasadeentreprenøren. Med denne muligheten vil norske fasadeentreprenører kunne tilby en komplett fasade, bedre sin strategisk posisjon, styrke konkurransekraften og bedre inntjeningen, fastslår de tre.

Produsenten av Dekton er spanske Cosentino SA, som leverer overflateprodukter for arkitektur og design til hele verden, kanskje aller mest kjent for Silestone.

Samarbeidet med Modum Glassindustri AS og Schüco Norge KG er pionerpreget for vår del. Her i Norge har vi ingen erfaringer med å jobbe sammen med glassindustri eller fasadesystemleverandører. Schüco er et etablert merkenavn på fasadesiden og vil slikt sett gi oss god drahjelp. Modum Glassindustri AS vet hva som kreves av leveranser til det norske markedet. Selskapet står for leveringskvalitet og seriøsitet. Cosentino har eget kontor og fullsortimentslager i Norge. Det betyr at fasadeentreprenøren har full trygghet for at dokumentasjon, teknisk kompetanse og tilgjengelighet på Dekton er tilstede i Norge, sier Alexander Egeberg i Cosentino Norway.

Årsavgift for mestere – hvorfor det?

Gjennom blimester.com tilbyr Glass og Fasadeforeningen sitt eget utdanningsopplegg for mesterbrev. Studenter må ha kvalifikasjoner fastsatt av Mesterbrevnemnda. Nytilsatt daglig leder i Mesterbrevnemda, Heide Tveide, forklarer her betydningen av nemdas arbeid.

Av Heidi Tveide, daglig leder i Mesterbrevnemnda

I forbindelse med innføring av mesterbrevloven på midten av 1980-tallet, vedtok Stortinget at mesterbrevordningen skal finansieres ved at mestere som benytter mestermerke og mestertittel i sin markedsføring, skal betale en årlig avgift til Mesterbrevnemnda. Det er denne avgiften som finansierer all drift og utvikling av mesterbrevordningen, så det er dermed den enkelte mesters innbetalte avgift som gjør at vi i dag har en aktuell og oppdatert mesterbrevordning i Norge.

Kjernen i hele ordningen er den kompetansen mesteren har oppnådd når han eller hun tildeles mesterbrev. Dagens mestere fikk mulighet til å utdanne seg til mester fordi tidligere mestere hadde innbetalt sin avgift til ordningen. Og når dere i dag innbetaler deres årsavgift, gjør dere det mulig for neste generasjons håndverkere å opparbeide seg samme kompetanse, og bli mester i sine fag. Hele mesterbrevordningen hviler på dette systemet.

Fastsetter kvalifikasjonskrav

Det er Mesterbrevnemnda som med bakgrunn i mesterbrevloven fastsetter kvalifikasjonskravene som skal gjelde for å få tildelt et mesterbrev. Kravene fastsetter nemnda i nært samarbeid med de ulike fagenes bransjer, deriblant Glass og Fasadeforeningen. Dette gjøres blant annet ved at bransjene deltar i arbeidet med å utvikle læreplanene som gjelder for hvert enkelt mesterfag, og som beskriver den kompetansen den enkelte mester skal tilegne seg gjennom praksis i eget fag i kombinasjon med mesterutdanning.

Det er Mesterbrevnemnda som godkjenner hvem som kan tilby mesterutdanning. I dag er dette Folkeuniversitet, blimester.com og Norges grønne fagskole – Vea. Nemnda har ansvaret for kvaliteten i mesterutdanningen, og følger opp tilbyderne. Mesterbrevnemnda behandler også alle søknader om mesterbrev. Det finnes flere veier til mesterbrev, og totalt behandler nemnda ca 700 søknader i året.

Mesterbrevet er en formell kvalifikasjon som er viktig for håndverksfagene og samfunnet. Mesterbrevnemnda arbeider for å styrke anerkjennelsen av denne kompetansen, både overfor myndighetene og i samfunnet generelt. Dette gjør vi blant annet ved å se på mulighetene for å få innplassert mesterbrevet i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, NKR, som viser hvilket nivå kvalifikasjoner fra det norske utdanningssystemet er plasserte på i forhold til hverandre. Men for å sikre riktig innplassering, må den kompetansen mesteren har opparbeidet seg gjennom arbeid gi større uttelling i rammeverket enn det som er mulig i dag.

LES OGSÅ: – Bare mester er mester

Bruken av mestertittelen og mestermerket er lovbeskyttet. Hvem som til en hver tid har lov til å bruke tittel og merke går fram av mesterregisteret. Den enkelte mester kan knytte mesterbrevet sitt til en bedrift, som så lovlig kan markedsføre seg som mesterbedrift. Disse opplysningene er også registrert i registeret.

Flere mestere kan knytte mesterbrevet sitt til samme bedrift. I mesterregisteret vil denne bedriften da framkomme med alle mesterne sine, og hvilket fag de har mesterbrev i. Vi ser en økning i antall bedrifter som ser nytten av å kunne vise fram alle mesterne sine i mesterregisteret.

Registering

Med mesterregisteret som utgangspunkt, følger Mesterbrevnemnda opp ulovlig bruk av mestertittel og mestermerke. Med hjemmel i loven, ilegger nemnda overtredelsesgebyr i slike saker. Oppfølgingen av ulovlig bruk bidrar til en styrket ordning og at vi opprettholder mesterbrevets status.

Mesterbrevnemnda har oversikt over alle mestere, og de som er passivstilt, men det er informasjon om de aktive mesterne som vises utad i mesterregisteret. Årsakene til passivstilling er i hovedsak at mesteren går av med pensjon eller ikke lenger arbeider som mester.

Satser på kompetansebygging

Pilkington Norge AS satser målrettet på kompetansebygging internt i bedriften. – Våre medarbeidere skal være stolte av sitt fag og sin arbeidsplass. Som arbeidsgiver forplikter vi oss til å iverksette stimulerende kompetansehevende tiltak. Kurs om glassets funksjoner var opprinnelig planlagt for 12 deltakere. 29 deltok, sier daglig leder Asbjørn Lunde.

29 av medarbeiderne på selskapets fabrikk på Elverum er i praksis alle. Samtlige deltok på et grunnleggende kurs om bygningsglass, isolerruter og dets funksjoner og egenskaper.

– Kurset er ment som en introduksjon for medarbeidere som kan tenke seg å ta fagbrev som praksiskandidat og samtidig en oppfriskning av kunnskap for de som allerede har fagbrev, forklarer Asbjørn Lunde.

– Deltakerne var engasjerte og viste stor interesse for hvilke muligheter man har med glass som byggemateriale, sier kursholderne Per Henning Graff og Hans Olav Meen Nilssen i Glass og Fasadeforeningen.

§ 3.5 kandidater

Pilkington Norges strategiske mål er å dyrke frem gode fagarbeidere med fagbrev. Enten det handler om å rekruttere ungdommen som lærlinger, eller å motivere erfarne medarbeidere til å gjennomføre § 3.5 utdanning.

Med minst 5 års praksis fra glassfaget, kan du gå opp til fagprøven for å få fagbrev i glassfaget. Kandidater må kunne dokumentere allsidig praksis, med god kjennskap til hele fagets bredde.

– Vi ønsker å bygge våre egne fagarbeidere med best mulig kompetanse. Lærlingekandidater står alltid på ønskelisten og vi er åpne for å ta inn lærlinger. Likevel opplever vi at det er enklere å rekruttere § 3.5-kandidater enn å jakte ensidig på ungdommen, sier Lunde.

LES OGSÅ: Vellykket kurs for praksiskandidater

Tilpasset kurs

Glass og Fasadeforeningen har utviklet et bransjetilpasset kursopplegg som kan arrangeres over hele landet. Det seneste kurset ble arrangert i Stavanger, og der deltok 17 kandidater. Seks av disse kom fra Pilkington Norges avdeling i Stavanger og Elverum. 

– Vårt mål er at kandidatene er så faglig oppdaterte at de skal komme greit gjennom eksamen. Alle de som deltok på kurset i Stavanger besto den teoretiske eksamen. Da er grunnlaget for å levere en god fagprøve lagt, mener Lunde

Nytt kurs i Oslo

Glass og Fasadeforeningen har skrudd sammen en god faglig kurspakke for voksenkandidatene. 150 praksiskandidater har til nå skaffet seg fagbrev gjennom å delta på kursene, hvor Geir Bakken og Arne S. Hansen er kurs- og foredragsholdere.  

– Blant kursdeltagerne på Elverum er det flere som nå er i tenkeboksen for å starte med etterutdanning for å få fagbrev. Denne muligheten får disse, og kandidater fra andre bedrifter i bransjen, allerede 28.-30. august 2019. Første av to samlinger i neste kursserie er satt opp i Oslo, sier prosjektleder Per Henning Graff. 

Her kan du se GF Kurs- og arrangementskalender