Tilbyr stilling som administrativ koordinator

Glass og Fasadeforeningen har bestemt seg for hvordan foreningen skal organiseres og GF Medlems- og kundeservice videreutvikles. – Vi oppretter nå en fast stilling som administrativ koordinator som får ansvaret for praktisk tilrettelegging og oppfølging innenfor våre virksomhetsområder, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

I august i fjor inngikk GF en avtale med Member Media AS om midlertidig drift av GF Medlem- og kundeservice. Etter utprøving og evaluering har foreningen konkludert.

– Senest ved utgangen av dette året avsluttes avtalen med Member Media AS om å innleie av Jannicke Isaksen i et deltidsengasjement. Samlet har staben i Member Media gjort en god jobb med å etablere tjenester knyttet til GF Medlems- og kundeservice. Samtidig har Isaksen vært en viktig administrativ ressurs for oss. Etter en oppsummering ser vi behovet for å ha en administrativ koordinator på heltid. Vedkommende får en viktig rolle i fremtidens forening og må derfor kun ha Glass og Fasadeforeningen og GF Norge som fokusområde, sier Hansen.

Member Media AS har gjennom flere år vært leverandør av medie- og kommunikasjonstjenester til Glass og Fasadeforeningen og derigjennom GF Norge AS.

– Avslutningen av denne konkrete avtalen gjøres etter intensjonen og i forståelse med leverandøren. Samarbeidet fortsetter og vil helt sikkert utvikles i tråd med foreningens vekst og utvikling, forteller Hansen.

Her kan du se stillingsannonsen

Som følge av avtalen med Member Media ble GF Medlems og kundeservice etablert. Denne servicen vil også få et løft ved etableringen av rollen som administrativ koordinator.

– Økt oppmerksomhet overfor våre lojale medlemsbedrifter ligger som en del av vårt mandat. Gjennom å ansette en kollega i administrasjonen vil vi med fagansvar i enda større grad være tilgjengelige for våre medlemmer. Staben skal ha hyppigere kontakt med medlemsbedriftene og gjerne gi nødvendig bransjefaglig støtte ute i bedriftene.

LES OGSÅ: BSY vi søke medlemskap i GF

I mars inngikk GF en leverandøravtale med SKY Rekruttering AS

– Vi håper og tror at denne avtalen kan bidra til at medlemsbedriftene opplever effektive rekrutteringsprosesser til konkurransedyktige vilkår, sa Bjørn Glenn Hansen den gang.

– Som følge av samarbeidet vil SKY Rekruttering AS assistere oss i denne rekrutteringsprosessen. Sammen tar vi sikte på å kunne ha valgt ut kandidater for intervjuer i løpet av juni, sier han nå.

Leverer glass til utstilling på Bjørnøya

Glass og Fasadeforeningens ferske medlem, André Jenssens Svalbard Glass og Fasade, er spesialist i å være spesiell. Neste prosjekt for vårt nordligste medlem er glass innspent i stålprofiler på Svalbard Museums avdeling på Bjørnøya.

De aller fleste glassmester- og glassmontørforretninger leverer et bredt spekter av produkter og tjenester. Slik sett er ikke Andre Jenssens virksomhet unik. Arbeidet handler mye om serviceoppdrag i bolig og næringsbygg. Lokalisering i Longyearbyen gir likevel noen utradisjonelle oppdrag. Glass og plexilglass til båter, glass og profiler til utstillingsmontere i forskjellige formater og fasonger, og restaurering av vinduer i verneverdige bygg er blant de faste oppdragene.

André Jenssen kommer i fra Tromsø. Han hadde sine første oppdrag på Ny-Ålesund i 1999, og deretter for Universitetssenteret på Svalbard AS i 2004. Han flyttet til Svalbard og etablerte endelig selskapet sitt i Longyearbyen i 2014.

– Svalbard Museum er etter hvert blitt en god kunde, og i disse dager holder vi på med en leveranse til museets nye «avdeling» på Bjørnøya. Prosjektet blir en av mange fine referanser, sier Andre Jenssen.

Bjørnøya Museum

Fra prosjektbeskrivelsen leser vi at fram til 2008 var det en samling gjenstander utstilt på loftet i «Gammelradioen» på Bjørnøya. Dette var det som ble kalt «Bjørnøya Museum», og ble opprettet av mannskap ved stasjonen tidlig på 1970-tallet. Samlingen inneholdt gjenstander og materiale fra alle de kulturhistoriske periodene på øya. Imidlertid var oppbevaringsforholdene svært dårlige, og selve utstillingen var også moden for utskifting/fornyelse. 

Prosjektleder ved Svalbard Museum, Herdis Lien, og Meteorologisk Institutt tok samme år initiativet til å registrere og sikre alle gjenstander på en varig og god måte.

– Ved å lage en ny, mer moderne og tilgjengelig utstilling som på samme måte, eller bedre, formidler Bjørnøyas historie, vil museet igjen bli en del av tilbudet besetningen har både til eget bruk og til gjester. Før sommerferien 2019 skal rommet med utstillingen på Bjørnøya stå klart, og moduler og utstillingsmateriale være ferdig til montering. Alt fraktes ned ved hjelp av transport bestilt av Værvarslinga for Nord-Norge. Besetningsmedlemmer og personale fra museet monterer utstillingen i samarbeid med André Jenssen, forklarer Herdis Lien. Prosjektet er finansiert ved tilskudd fra Svalbards Miljøvernfond.

Glass og stål

Glassmontasjen består av rammer og glassvegger med herdet laminert glass innspent i stålprofiler. I tillegg har Jenssen fått produsert plansjene og utstillingen som dekker alle veggene. Monteringen skal gjennomføres i forbindelse med Sysselmannens Bjørnøyatokt 2019.

– Vi har en god samarbeidspartner i Drag Industrier i Bodø, og jeg var i Bodø hos dem og var med på produksjonen av glass tidligere i vinter. Jeg ser frem til å bli med til Bjørnøya i juli for å ferdigstille leveransen. Deretter gleder vi oss til å bli en del av et bredt fagmiljø i Glass og Fasadeforeningen, sier André Jenssen.

Slik velger du rett hagestue eller vinterhage

Interessen for hagestuer og vinterhager har eksplodert. Valg av produkt forankres i bruksområde, funksjoner, pris og vedlikeholdsbehov. – Følger man våre tips om utførelse og valg av komponenter i glass og aluminium, kan drømmen om en hagestue ende med et vedlikeholdsfritt uterom for bruk hele året, sier Per Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen.

– For å starte med det første, begrepene hagestue og vinterhage brukes om hverandre. Hva er den praktiske forskjellen?

– Vi vil si at en hagestue har enkeltglass, er uisolert, kan monteres på terrassegulv eller annet underlag, og er for sommerbruk. Det vil kunne komme inn noe vann og fuktighet under ugunstige værforhold. Tilleggskomponenter og -funksjoner kan være solskjerming, skyvedører og for eksempel støydemping.

– En vinterhage vil ha isolerte aluminiumsprofiler, 2- eller 3-lags isolerglass. Den vil ha de samme muligheter for å velge funksjonsglass, som for eksempel soldempende glass og flere nivåer av isolasjonsgrad. Forbruker må også merke seg at man har isolert gulv i en vinterhage, forklarer Graff.

– Hvorfor er aluminium er godt alternativ som bære- og innfestingssystem?

– Aluminium er i praksis helt vedlikeholdsfritt og kan fås i alle tenkelige farger. Velger man aluminiumprofiler anbefaler vi kun renhold med hageslange eller lignende, og det er naturlig at man fjerner løv og skitt i takrenner, drenshull og terskler. Andre materialer krever gjerne mer arbeid, spesielt på overflater.

– Aluminiumsprofiler tåler dessuten vekten av snø, og man kan bruke slankere profiler enn om man velger for eksempel plast eller tre. Med aluminium får vinterhagen, eller hagestuen, et mer moderne uttrykk. Glassflatene blir optimalt store og man får mer lysinnslipp og enda bedre utsikt.

Solvarmedempende glass

Solen kan utgjøre en uønsket varmekilde i hagestuer og vinterhager. Problemet kan elimineres med riktig bruk av solvarmedempende glass. G-faktoren forteller hvor mye solvarme som kommer gjennom glasset. Glass med lav g-faktor vil være mørkere enn glass med høy g-faktor. Har man glass i både vegger og tak, så kan gjerne takglasset ha en lavere g-faktor enn veggen. Vårt råd er derfor å snakke med en fagmann når det gjelder valget av glass i hagestuen eller vinterhagen.

Sikkerhet først

Sikkerhet er også et svært viktig tema når vi snakker om glass i vegger og tak. Kravene i byggereglene (TEK) er klare. Glasset skal ha et sikkert bruddmønster der hvor brystningen er lavere enn 80 centimeter. Er det isolerglass, så skal begge glasslagene ha personsikkerhetsglass. I praksis vil det si herdet glass eller laminerte glass. Når det gjelder dører og sidefelt vil GF anbefale personsikkerhetsglass uavhengig av brystningshøyde.

Glass i tak skal alltid ha laminert glass for å forhindre at glass kan falle ned og skade personer. 

Her kan du lese mer om glass og glasstyper

Gjøre det selv eller…

Norge er blitt et samfunn av opp-pussere med ulik grad av håndverksferdigheter og materialkunnskap.

Rimelige hagestuer vil ofte kunne bli levert helt ubehandlet, og sjelden som ferdige byggesett.

Materialene må kappes, bearbeides og males før monteringen starter. Deretter kan vindusfeltene settes inn.

Enten man velger å gjøre jobben selv, eller setter bort oppdraget, vil man måtte legge til ekstra kostnader som må tas med i sluttregnskapet.

Dersom du ikke ønsker å utføre jobben selv, bør du prioritere leverandører som leverer alt ferdig kappet, bearbeidet og klart til montering. 

Ønsker du deg en hagestue eller en vinterhage? 

Da gjelder det å tenke godt gjennom hva du faktisk skal bruke den til, for når den først er montert kan det bli både tungvint og dyrt å ombestemme seg. Det er mange begreper og forvirringen kan ofte være stor. Her har vi, som en anbefaling, definert tre kategorier. 

Enkel hagestue

Leveres gjerne med uisolerte aluminiumsprofiler og enkeltglass, og polykarbonatplater med U-verdi på om lag 2,0 i taket. Skyvedørene leveres med innvendig låsetapp uten nøkkel.

Til «8 måneders bruk» holder det vanligvis med en uisolert konstruksjon. Man skal imidlertid være oppmerksom på utfordringene med mulige kondensproblemer og fuktighet som kan oppstå under regn og vind. Det kan fort bli fordyrende å varme opp uisolerte rom i vinterhalvåret, da de normalt sett ikke regnes som vanlige innerom.

Isolert hagestue

Oppgraderingen her handler først og fremst om valg av glass. Hagestuen leveres gjerne med uisolerte aluminiumsprofiler, 2 lags glass og polykarbonatplater med U-verdi på om lag 2,0 i taket. Skyvedørene leveres med innvendig låsetapp uten nøkkel.

Isolerglasset vil forlenge bruksmulighetene noe, til nær 10 måneder. Men også for denne varianten vil det kunne være utfordringer med mulige kondensproblemer.

Vinterhage

Vinterhager har gjerne 2 eller 3 lags energiglass med U-verdi med mot 1,0 og isolerglass eller polykarbonatplater med U-verdi på 1,1 i taket. Oppgradering til andre glasskvaliteter er selvsagt også mulig.

Skyvedørene bør kunne leveres med trepunkts lås og gjennomgående nøkkellås som standard. Aluminiumprofilene er normalt ca. 50 mm dype og har brutt kuldebro. Dette betyr i praksis at overgangen mellom utsiden og innsiden er bundet sammen av en isolator. Dette forbedrer isolasjonsevnen ytterligere.

Oppgraderte hagestuer og vinterhager har normalt integrerte takrenner og nedløp. 

LES OGSÅ: – Lavpriskjeder villeder om glassrekkverk

Våre faglige tips

Bruk nok tid på planleggingen av ditt nye uterom og studer tilbudene nøye. Lav U-verdi  (god isolasjon) på glasset betyr ikke nødvendigvis at resten av konstruksjonen er godt isolert og egnet til helårsbruk. Skal du ha en løsning til helårsbruk bør du forvisse deg om at det er minimum 2-lags isolerglass, glass som demper solvarmen, og at hele konstruksjonen har brutt kuldebro. Til sommerbruk er jo gjerne ikke isolasjon det man legger mest vekt på, men erfaringsmessig er det mange som ønsker å benytte sitt nye, lyse og trivelige uterom langt mer enn man først hadde forutsett.

Vær også oppmerksom på at en glassrute som oftest har høyere (dårligere) U-verdi enn en vanlig vegg eller tak. En vinterhage med ustrakt bruk av glass vil derfor kreve mer energi til oppvarming i den mørke årstid enn et vanlig rom. På den annen side vil få tilført varme gjennom glassflatene når solen titter fram. I mange tilfeller kan det også være nødvendig med varmekabler i renner og nedløp for å sikre snøsmelting og hindre isdannelser som kan skape lekkasjer.

De som forhører seg om priser på hagestuer og vinterhager vil oppleve store prisforskjeller. 

Prisforskjellene gjenspeiler seg ofte i kvalitetene på materialene som benyttes. Mange aktører importerer sine produkter ferdig produsert fra utlandet. I slike tilfeller må man være oppmerksom på at man kan oppleve problemer av ulike slag i ettertid fordi produktet i utgangspunktet er beregnet for helt andre markeder enn Norge med sitt barske klima. 

Tenk derfor over følgende:

Skal vi bygge en hagestue, et uterom, en vinterhage eller kanskje en innglassing?

  • Skal vi bygge den isolert eller uisolert?
  • Skal vi bruke enkeltglass eller isolerglass, 2 lags glass eller 3 lags glass, energiglass, eller super energiglass?
  • Skal vi bruke solvarmedempende glass?
  • Trenger du solskjerming i tillegg?
  • Skal glasset være herdet eller laminert?

Her kan du lese mer om glass og glasstyper

Til slutt: Spør alltid en fagmann før du gjør din endelige bestilling, og sørg for en kontrakt hvor leveransen og utførelsen er godt beskrevet. Overgangen mellom hagestuen eller vinterhagen, og eksisterende hus, må beskrives og defineres.

Kilder: Veranda AS, glassportal.no

Bileierne står fritt til å velge bilglassverksted

Både EU og Konkurransetilsynet er krystallklar på at bileieren selv står fritt i å velge hvor man vil få utbedret en frontruteskade. Det skal ikke gå utover forhandlerens garantiordning så lenge man oppsøker et autorisert verksted, og utbedringen skjer i henhold til bilfabrikkens spesifikasjoner.

Det sier Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening. Han kjenner til eksempler hvor merkeverksteder forsøker å argumentere for at garantien kun gjelder hvis skader blir utbedret hos et merkeverksted. Mange bileiere opplever rett og slett at de ikke har reelle valgmuligheter.

– Men det blir sjeldnere og sjeldnere. Jeg bruker å sende over Konkurransetilsynets rapport hvis det dukker opp slike hendelser, og da avsluttes saken ganske raskt. Det blåste som verst for 10-15 år siden, og da måtte importørene endre instruksjonsbøkene for enkelte modeller, sier Hansen.

Kan gi inntektstap

For glassmestere med bilglassavdeling eller rene bilglasselskaper er det irriterende og gir et inntektstap hvis merkeforhandleren fortsatt feilinformerer om dette. En bileier blir naturlig nok usikker, og ønsker selvsagt ikke å komme i vanskeligheter i forhold til garantibestemmelsene.

Ekstra uforståelig blir det når glassprodusenter som AGC Automotive, Pilkington, St.Gobain Securit, Fuyao Corporation både produserer direkte til bilfabrikkanter verden over og til frittstående glassmestere med bilglassavdeling. Dermed faller argumentet om at merkeverkstedenes egne produkter er bedre enn andres på steingrunn.

Klare retningslinjer

I Konkurransetilsynets rapport om bilgaranti heter det:

«Ved reparasjoner og vedlikehold som bileieren selv betaler for trenger ikke bileier å bruke bilprodusentens autoriserte merkeverksted eller bilprodusentenes reservedeler for at garantien skal gjelde. Vilkår i bilgarantier kan feilaktig gi inntrykk av det er tilfelle. Konkurransereglene er imidlertid til hinder for at bilprodusenten/importøren stiller garantivilkår som fratar bileieren denne retten til å velge verksted og reservedeler når han selv betaler».

En av årsakene til at rapporten ble utferdiget var at Konkurransetilsynet ønsket å gjøre forbrukerne trygge på valgmuligheten, og ikke minst fremme konkurransen i markedet. Forutsetningen er at uavhengige verksted kan tilby likeverdige tjenester som merkeverkstedene, har samme tilgang til nødvendig bilteknisk informasjon for reparasjoner og vedlikehold, og har tilgang på nødvendige reservedeler.

Bilimportører eller forhandlere kan ikke nekte uavhengige verksteder tilgang til nødvendig teknisk informasjon for reparasjon og vedlikehold og tilgang til bilprodusentenes egne reservedeler.

Et annet sted i rapporten slår konkurransetilsynet fast at bileieren står fritt til å velge andre verksteder enn merkeverkstedene:

«Bileier har en reell valgmulighet. Selv om garantivilkår er uklare og gir inntrykk av at du må bruke merkeverksted, skal du likevel kunne bruke andre verksteder».

– Bruker de beste

Også forsikringsbransjen forholder seg til Konkurransetilsynets bestemmelser. De ønsker å bruke de beste verkstedene til å utbedre skader eller skifte ruter, uavhengig om det er et autorisert frittstående verkested eller et merkeverksted.

– Vi bruker nærmeste autoriserte verkested vi har avtaler med uavhengig av bilmerke. Når det gjelder glass bruker vi bilglasselskaper. Glasset er det samme uansett, og de vi anvender har veltrimmede opplegg rundt ruteskift og vi foretrekker at kundene benytter dem, sier Bjørn Ove Slind, daglig leder ved Gjensidige Stjørdal Forsikring.

Strengere krav

Tidligere var en frontrute en frontrute. Den tiden er forbi. I dag kan en frontrute inneholde både sensorer, laser og kamera. Fremtidens glassleverandører til bilparken i Norge vil bli utfordret. Stadig nytt og spesialisert diagnoseverktøy vil koste mye penger, og det vil bli mer krevende å holde seg oppdatert på alle bilmerker og modeller.

– Jeg tror vi vil se en endring i bransjen mot en mer spesialisering der man dyrker og utvikler en spisskompetanse på det man skal være god på. Det blir det samme som med advokater. Noen er gode på skilsmisser og krangling, andre på skatt og andre igjen på mord. Glasskjedene tar dette på alvor, og det finnes mye god kompetanse blant de ansatte. Dessuten blir opplæring av medarbeiderne alfa omega i fremtiden. En bileier som vil skifte en frontrute må føle seg trygg, sier Hansen.

Bruker milliarder

Glass blir et stadig viktigere og bærende element i et karosseri. I tillegg inneholder frontruta mer og mer teknologi. Her må alt klaffe ved et ruteskift. Hansen kommer med et par eksempel på hva han mener.

– Hvis assistenten som holder bilen midt i veibanen blir kalibrert noen millimeter feil, vil det utgjøre mange meter på veien. For en glasspesialist blir det ekstremt viktig at dette blir ivaretatt. Et annet eksempel er hvis frontruta ikke er limt inn riktig. Da vil ikke airbagen på høyre side virke, fordi den bruker frontruta som støttepilar. Alt må skje etter bilfabrikkens spesifikasjoner, sier han.

Hansen maner bransjen til å ta fremtidens krav på alvor, og være forberedt på utviklingen som kommer til å skje.

– En bilprodusent bruker milliarder på å utvikle en bilmodell, og det er bakgrunnen for at de har en liste med spesifikasjoner verkstedene må følge. Man kan ikke overprøve dette, eller forsøke seg på noen fikse løsninger. Bilverksteder og bilglassbedrifter må følge med i timene i årene fremover, og krav til kompetanse og til utstyr er nøkkelord i den sammenhengen, sier Hansen.

Jobber med ny forskrift

For at bliglassbedrifter skal kunne utføre jobbene er de helt avhengige av informasjon om bilen og de spesifikasjoner som står i kravlisten.

– Vi jobber nå med en oppgradering av en ny forskrift som skal komme i september 2020. Vi ønsker at informasjonen om kjøretøyene skal bli mer felleseie, og ønsker felles dataservere som gir bedre tilganger til delekataloger for bilen og mer informasjon. Det vil bety at frittstående verksteder får større tilgang til bilens informasjon, og ikke mindre som vi tidligere kunne frykte, sier Hansen.

Startet Riis Bilglass i Holmestrand

Horten Bilglass AS har utvidet virksomheten med en nyopprettet avdeling av Riis Bilglass i Holmestrand. Erik Heide er ansatt som avdelingsleder. – Etter vår mening vil Riis-merkevaren nå dekke et enda større område i Vestfold, sier Øystein Kvam.

Kvams Glass, Horten Bilglass AS, Kvams Glass Sandefjord og CC-Glass Tønsberg er etter hvert blitt kjente leverandører av glassmestertjenester, frontruteskift og reparasjon av streinsprutskader. Sentral samarbeidspartner er Riis Bilglass.

– Riis Bilglass er en sterk nasjonal merkevare og vi har lenge sett at kjeden ikke er representert i Holmestrand. I tillegg har vi synergieffekter med allerede etablerte Riis-avdelinger i Horten, Tønsberg og Sandefjord. Siste brikke som falt på plass var å knytte til oss Erik Heide som avdelingsleder. Han har lang og god erfaring og kunne starte operativt fra første dag, forteller Øystein Kvam.

Erik Heide har erfaring med bransjen siden 2002 og kommer fra jobb i Riis Bilglass Drammen.

– Jeg synes vi har kommet godt i gang, har jevnt med oppdrag og vi ligger så langt litt foran budsjettet. Men like viktig er at vi er synlige i markedet. Daglig kommer det potensielle kunder innom og det betyr at vi blir sett og hørt, sier Heide.

Han anslår at en tredel av oppdragene kommer via drop-in, en tredel via Riis sentralbord og en tredel fra lokal markedsføring.

– Vår viktigste synergi ligger på felles lokal markedsføring. Vi gjør mange viktige markedstiltak i Vestfold som alle avdelinger drar nytte av. Samtidig er Riis flinke til å markedsføre oss nasjonalt, sier Heide.

LES OGSÅ: Riis oppretter teknisk avdeling

Støtte hos kjeden

– Dere satser åpenbart videre i dette markedet, selv med en stadig tøffere konkurransen fra merkeverkstedene i bilbransjen?

– Vi er oppmerksomme på utfordringen, men vi har tro på vår egen konkurransekraft. Vi skal fortsette å dyrke vårt fortrinn som bilglasseksperter og levere gode tjenester med høy servicegrad. Riis Bilglass har rammeavtale med alle de store forsikringsselskapene og det er i praksis assurandørene som til syvende og sist betaler regningen til forbrukeren, sier Øystein Kvam.

Kvam understreker at tilknytningen til Riis er viktig for hans selskaper.

– Vi har full støtte av kjedekontoret til Riis, både generelt i driften og denne etableringen i Holmestrand. Kjedekontorets startet i fjor et nytt kompetanse- og servicesenter, som er blitt meget bra. Tilgangen til et slikt senter er en forutsetning for å være kompetente og konkurransedyktige. Mer og mer av jobben handler om hva som er integrert i ruta, kvalitetssikring og kalibrering av komponenter som brukes. Våre 10 medarbeider får svær viktig faglig støtte fra servicesenteret, avslutter Øystein Kvam.

BSY vil søke medlemskap i GF

Bransjeforeningen for Systeminnredning i Yrkesbygg (BSY) ønsker på vegne av sine medlemmer å søke medlemskap i Glass og Fasadeforeningen. – Vi er glade for at BSY har vår forening som et førstevalg blant mange bransjeorganisasjoner. Nå skal vi starte drøftinger om hvordan et medlemskap kan formaliseres, sier Bjørn Glenn Hansen.

BSY ble stiftet i 1991 og representerer firmaer som produserer, leverer, selger og monterer systeminnredninger og tilhørende komponenter. Systeminnredning omfatter for eksempel systemskillevegger, glassfronter, systemhimlinger og datagulv.

Finn Sivertsen (Lettbyggteknikk AS), Bjørn Steinar Wirum (Bygginnredning AS), Trygve Toften (Moelven Modus AS) og Lars Nybakken (Modulvegger AS) utgjør en prosjektgruppe nedsatt av styret i BSY med mandat til å legge frem forslag til fremtidig organisering.

Årsmøtet i BSY ga sin tilslutning og støtte til prosjektgruppens forslag om å søke om å bli opptatt i Glass og Fasadeforeningen.

– BSY’s medlemsbedrifter som monterer ferdige vegger, gulv eller himlinger passer godt sammen med Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter, som også arbeider med prefabrikkerte, montasjeferdige produkter. Styret i vår forening mener vi trenger tilknytning til et sterkt fagmiljø. Nettopp Glass og Fasadeforeningen (GF) representere et fagmiljø som vil bidra til at systeminnredning blir synliggjort som fagsegment og med etablerte utdanningskrav og -løp som for andre byggfag. Med BSY-bedriftenes produkter og systemer er det naturlig å velge Glassfaget som forankring for utdanning. Arbeidet med utvidelse av den nåværende utdanningsplattformen i Glassfaget er derfor blant oppgavene vi allerede er i gang med å utrede. Enkelte av våre medlemsbedrifter er også tilknyttet GF fra før, sier nyvalgt leder i BSY, Finn Sivertsen.

Sivertsen sier videre at det er to andre viktige årsaker til at man søker havn hos GF.

– kompetanseheving av medlemsbedriftene i en stadig mer krevende hverdag hvor byggebransjen ikke forholder seg til omforente kontraktstandarder, men der det er «nye» og gjerne ubalanserte «spilleregler» på hvert prosjekt.

– Det andre er at vi, som veldig mange andre, er avhengig av å rekruttere kompetent arbeidskraft. Skal våre selskaper være attraktive arbeidsplasser må vi bidra til kvalifisert utdanning, videreutdanning og faglige utfordringer som utvikler denne delen av byggebransjen innenfor ordnede arbeidsvilkår.

GF er både en velorganisert bransjeorganisasjon, part i arbeidslivet med egen overenskomst og har virkemidler for å tilby fagopplæring på alle nivåer, mener han.

Ønskes velkommen

BSY inviterte Bjørn Glenn Hansen nylig til sin generalforsamling for å fortelle sine medlemmer hvorfor GF kan være en forening for dem.

– Glass, aluminium og stål er aktuelle og tradisjonelle bygningsmaterialer for alle som driver med systeminnredning. Nye og innovative glassprodukter gjør oss og systeminnredningsbransjen svært aktuelle aktører i utviklingen av fremtidens bygg. Glass og Fasadeforeningen skal være den foretrukne faglige instans for å fremme vår bransjes interesser. Felleskapet når frem på en bedre måte enn enkeltbedriftene alene. Jo bredere oppslutning, desto større gjennomslagskraft. Vi setter stor derfor pris på henvendelsen fra BSY og ser på dette som et kvalitetsstempel og en tillitserklæring når BSY-fellesskapet har tatt dette initiativet, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningen rekrutterer medlemmer med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

– Vi ser med glede og forventning frem til den videre prosessen som skal legge til rette for å imøtekomme BSY innenfor dette omfanget og samtidig utnytte det betydelige potensialet dette utgjør i å styrke det allerede vel etablerte GF felleskapet. Svarene håper vi å ha klare innen utgangen av august, sier Bjørn Glenn Hansen.

God oppstart for Glassolutions Norge

Vidar Eikeset har fått på plass de siste sentrale brikkene i Glassolutions Norge. 1. april var Terje Gjøsæter og Per Steinar Graarud på plass i teamet. – Dermed er to viktige stillinger i virksomheten endelig operative, sier Eikeset, som også kan fortelle om hyggelig utvikling i ordreinngang i 2019.

11. januar kjøpte Mimir Invest AB og Vidar Eikeset Glassolutions Norge og Sverige fra Saint-Gobain. Omorganisering, kortere vei til beslutninger, ny investeringsplan og ikke minst optimistiske eiere og medarbeidere ser så langt ut til å gi resultater.

– I februar og mars ser vi en hyggelig økning i ordreinngang på 20% sammenlignet med fjoråret. Vi tar da med korrigering med tanke på at påsken i fjor landet i mars. Samtidig er det oppstått en ny giv hos medarbeiderne og vi møter en positivt respons ute hos kundene, sier Vidar Eikeset.

Tilbake på jobb

Per Steinar Graarud kommer fra stilling hos Norsk Gjenvinning, men har årelang erfaring med glassproduksjon i Saint-Gobain Bøckmann.

Saint-Gobain Bøckmanns produksjon i Fredrikstad var så sent som i 2008 oppfattet som en av Nordens mest moderne glassfabrikker, og virksomhetene i Norge hadde over 450 ansatte. Omsetningen var over 500 millioner kroner, og selskapet leverte et overskudd på 36 millioner kroner.

Når Saint-Gobain-konsernet sentralt besluttet å legge ned produksjon av isolerglass i Norge, og flytte produksjon til søsterselskaper rundt i Europa, var Graarud med på å utvikle TRADE modellen som skulle betjene de norske kundene. Graarud har opprinnelig bakgrunn fra produksjon, og valgte selv å forlate det tradisjonsrike selskapet.

Etter noen år i Norsk Gjenvinning er han nå tilbake som strategisk innkjøper for Glassolutions Norge og Sverige. Snart i samme lokaler som den gamle isolerglassfabrikken holdt hus.

– Denne muligheten kunne jeg ikke la gå i fra meg. Her i Fredrikstad settes det opp et fabrikkanlegg helt fra bunnen av, og de øvrige investeringene i Sauda og Emmaboda gir oss en god og fleksibel kapasitet. Vi blir en betydelig aktør ovenfor råvare- og komponentleverandører, og vi kan sikre oss gode priser og betingelser som igjen kommer egne kunde til gode.

– Jeg vil legge til at tiden i Saint-Gobain hadde mange positive sider. Medarbeidere med faglig stolthet jobbet i gode strukturer og med tydelige rutiner. Vi skal ta med oss det beste fra denne kulturen videre, men samtidig skal vi skape mye nytt gjennom engasjerte medarbeidere. Etter bare et par dager på jobb, merker jeg en stor optimisme blant kollegaene, sier Graarud.

Det nye servicesenteret i Fredrikstad skal etter planen åpne 2. mai.

LES OGSÅ: Glassolutions investerer for 50 millioner kroner

Ny salgssjef

Terje Gjøsæter har bakgrunn fra IT-bransjen og annen tjenesteytende næring. Byggebransjen kjenner han godt fra tiden som salgsdirektør i Gyproc. Han blir den første rene salgsdirektøren i Glassolutions Norge på 10 år.

– Vi skal lage en stamme i salgsteamet som både har erfaring fra bransjen, og kunnskap om salg. Motiverte selgere skal ta tilbake kundeandeler selskapet har mistet. Gjennom god kundeoppfølging og leveringskvalitet skal vi gjenskape tilliten i markedet. Jeg ser frem til å jobbe i et selskap med en flatere struktur og uten konsernkrav farget av politiske føringer, sier Gjøsæter.

Ticon-bygget får «high-tech fasade»

Det verneverdige Ticon-bygget i Drammen skal rehabiliteres. Byggherre, sammen med entreprenør, benytter anledningen til å ta i bruk moderne teknologi for å ivareta opprinnelig arkitektonisk uttrykk og samtidig skal gi store energi- og miljøgevinster. Fasadeconsult Aluminium skal produsere og monterer fasadeelementer med firelags isolerglass, elektrokrome glass som solskjerming og solceller i fasadeglasset.

Det lokalt ikoniske Ticon-bygget, kloss inntil bybrua i byen, har antikvarisk verdi, og er på Drammen kommunes verneliste. Eksisterende utseende må derfor beholdes ved rehabilitering. I praksis betyr det at byantikvaren må godkjenne alle løsninger før entreprenørene kan igangsette tiltakene.

– Vi har fått produsert og montert to elementer, og byantikvaren har godkjent utformingen. Vi skal bruke semitransparente solcelleglass som vil bevare estetisk uttrykk i fasaden. Elektrokromatisk solskjerming er valgt for å beholde originalt fasadeuttrykk, bedre dagslysforholdene i bygget, og fordi det gir bedre energiverdier i bygget gjennom året. Vi har ambisjoner om å bringe bygget fra energiklasse F til klasse A, kanskje kan vi nå passivhusnivå, samt produsere egen strøm i tett-felt i fasaden. Vi legger til grunn firelags isolerglass i et nyutviklet profilsystem fra Wicona. Ny fasade i kombinasjon med eksisterende fasade vil gi en U-verdi på 0,38-0,4, sier prosjektleder i Ticon Eiendom AS, Vegard Foseid.

Tar nye steg

Stadig flere nybygg og rehabiliteringsprosjekter får påmontert elementfasader levert direkte fra fabrikk. Det blir også løsningen i Drammen, dog med en spesiell vri for montasjen. Nye fasadeelementer vil bli montert på utsiden av eksisterende fasade, og etter komplett montering vil gamle komponenter bli revet fra innsiden.

Nye fasadeelementer skal bygges på fabrikken til Fasadeconsult Aluminium.

– Selv om vi ikke har produsert elementfasader tidligere har vi lang og god prosjekteringserfaring. Utfordringen vil dermed først og fremst handle om byggfysiske forhold på byggeplassen. Montering av elementer utenpå den gamle fasaden og deretter rive fra innsiden er ikke noe vi gjør til daglig. Men vi er gode på fasader, og vi vil løse dette på en god måte, sier prosjektleder i Fasadeconsult Aluminium, Fredrik Rasmussen.

LES OGSÅ: Ny veileder for bedømmelse av bygningsglass

Tverrfaglig samarbeid

I løpet av 2019 vil byggets fasader i 4. – 9. etasje bli modernisert til fremste miljø- og energistandard blant annet med støtte av Enova. Ambisjonene for bygget skal nås gjennom et samspill i en prosjektgruppe bestående av POB Entreprenør AS, Fasadeconsult Aluminium AS, Hydro Building Systems (Wicona profilsystem), Chromogenics (elektrokrome glass), Kameleon Solar (solcellepaneler), Fusen, Sweco, Unionconsult, Multiconsult AS, DRMA Arkitekter og Ticon Eiendom AS.

– Tverrfaglig samarbeid i prosjekteringsfasen er alltid et gode for alle typer prosjekter. Deltakelsen i dette fagmiljøet er spesielt positivt, og alle aktører stiller på lik i linje i arbeidet med å nå felles mål. Dessuten er det både spennende og morsomt å jobbe med POB Entreprenør, som alltid er «på», sier Rasmussen.

De første leietakerne flytter inn Ticon-bygget omkring 1. november og bygget skal stå ferdig i løpet av 2019.

Glassarkitektur presentert på materialseminar

Askim kommune skal lage en estetikkveileder for byen. Byarkitekt Therese Øijord Rustad inviterte derfor til materialtreff for å få inspirasjon til hvordan god materialbruk kan bidra til å gi sentrum av byen et arkitektonisk særpreg. – Vi er glade for at vi fikk anledning til å tegne et mulighetsbilde av hva glass og aluminium kan bidra med i både rehabilitering og nybygg, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Strenge krav til funksjonalitet og sikkerhet i bygg har frembragt glass-, fasade- og solskjermingsprodukter med et høyteknologisk nivå. Bruksområder og prosjektering krever inngående kunnskap om materialenes egenskaper.

– Glass og Fasadeforeningen sitter med denne kunnskapen, og vi har som formål å formidle produkt- og materialkunnskap ut i fagmiljøer på alle nivå. Vi er glade for at Askim kommune, gjennom sitt materialtreff, skapte en faglig arena der vi som produktnøytral aktør kunne fortelle at glass og aluminium kan fylle de aller fleste funksjoner som kreves i moderne bygg. Samtidig ble andre byggematerialer trukket frem og arkitekturens betydning fikk oppmerksomhet. Tidligere har vi erfaring med materialseminarer i regi av blant andre Statsbygg. Vi vil gi honnør til byarkitekt Rustad og Askim kommune som med dette arrangementet gir andre kommuner og fylker inspirasjon til å gjøre noe av det samme. Vi ønsker oss i hvert fall flere slike tiltak fra det offentlige, sier Bjørn Glenn Hansen.

Vil ha egen stedsidentitet

Hjørnestensbedriften Viking Dekk AS ble nedlagt ved inngangen til 1992. Fabrikken lå midt i byen og fasadene ut mot sentrum besto av tegl med vinduer innspent i stålrammer. Eksisterende omkringliggende og nyoppførte forretningslokaler har mye av det samme arkitektoniske uttrykket. Følgelig har byen ivaretatt et særtrekk.

– Arkitekturen i Askim er preget av tegl, og har mange kvaliteter i dag. Men stedsindentiteten er blitt til mye på grunn av historien og tilgang til materialet tegl. Samtidig har Askim opplevd en betydelig og rask vekst, og kravene til fortetting må innfris. Mange andre kommuner opplever det samme, og steder kan dermed få en for stor likhet og manglende stedsindentitet. Politikerne ser dette og har bestilt en estetikkveileder som skal beskrive kvaliteter i fasadematerialer og gi anbefalinger om variasjon i materialbruk. For å gi oss, eiendomsutbyggere og -utviklere, arkitekter og andre aktører innspill og inspirasjon, inviterte vi til dette treffet, sier byarkitekt Therese Øijord Rustad i Askim.

Foredragsvirksomhet

I tillegg til å drive utstrakt kurs- og kompetansevirksomhet i egne rekker har foreningen utvidet satsningen på ekstern foredragsvirksomhet. Ved to anledninger har administrasjonen forelest om glass og aluminium ved Bergen Arkitekthøgskole, og sist uke foreleste foreningen for masterstudentene ved Arkitektur & designhøgskolen i Oslo.

– Vår bransje representerer innovativ teknologi som åpner for å skape dristig arkitektur kombinert med multifunksjonelle fasadeløsninger. Våre materialer imøtekommer byggeforskriftenes krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Aluminium og glass er bærekraftige alternativer i fremtidens bygg. Vi tror at alle fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner ønsker å høre mer om våre produkter og tjenester. Derfor vil vi ut å møte flere kunnskapstørste mennesker som skal forme omgivelsene i vår fremtid, sier Hansen.

Tre nye systemvarianter fra Schüco

Energieffektivitet, bærekraft og fleksibel utforming er utfordringer arkitekter, rådgivere og produsenter står foran ved valg av fasadesystemer. Schüco møter disse utfordringene med sin nye elementfasade-plattform i aluminium UDC (Unitized Dynamic Construction). De tre systemvariantene som Schüco presenterte på BAU 2019 i München, forventes å være tilgjengelig for salg ved utgangen av 2019.

Dette opplyser Schüco i en pressemelding til glassportal.no.

Schüco UDC 80 er en del av fasadeplattformen med samme navn. Skalerbare og testede systemkomponenter danner grunnlaget for et bredt spekter av standardiserte applikasjoner og prosjekttilpasset utforming av elementfasaden. Produktporteføljen inneholder ulike designvarianter med hensyn til rammeoptikk. Med en profilbredde på 80 mm, oppnår fasaden maksimal transparens. Som designvariant finnes dekklister som gir en smalere profilbredde på kun 65 mm. Det kan bygges elementer på opptil 3 x 4 meter og med en maksimal vekt på 1.000 kg. 

Når det gjelder energieffektivitet setter Schüco aluminiumfasade UDC 80 nye standarder med Uf-verdier ned til 0,86 W/(m²K). Kombinert med Schüco ZIP design screen, en ny solskjerming av tekstil med profilintegrerte føringsskinner, reduseres behovet for kjøling uten at det går utover fasadens design. 

Systemløsninger for horisontal forskyving av elementer, skråstilte sprosser eller utvendig oppheng av dekor-komponenter åpner for stor grad av design-frihet. Utvendig dekor kan være metallkasetter,dekorglass eller stenplater. Disse kan henges opp utenpå for å skape dybdevirkninger eller integreres i selve elementet. 

Mekatronisk styrte åpningsfelt samt skyvedøren ASE 80 TC (Aluminium Sliding Element, 80 mm dybde, Tight Closer) som prosjektløsning i kombinasjon med balkonger, muliggjør funksjonsrettet design også for boligblokker. Med etasjehøye åpningselementer oppnås nødvendig fallsikring ved hjelp av en gjennomsiktig, profilintegrert brystning, sømløst tilpasset elementet.

Schüco aluminiumfasade UDC 80 CV

Schüco UDC 80 kan kombineres med Schüco UDC 80 CV som har skjulte senk-klapp- eller parallelt utadslående åpningsvinduer. Elementer med faste glass og åpningsvinduer fra utsiden fremstår fra utsiden som like. På innsiden vil kun vindusvriderne røpe hvilke felt som kan åpnes.

Schüco aluminiumfasade UDC 80 SG

Schüco UDC 80 SG fremstår på utsiden med en glatt structural glazing fasade uten dekklister. På innsiden fremstår elementfasaden med en profilbredde på kun 80 mm. Denne gir som serien med synlige dekklister mulighet for horisontalt forskjøvete elementer utenpåhengte dekorkomponenter eller skråstilte sprosser. Vindusserien Schüco AWS 114 SG åpner for implementering av senk-klapp- eller parallelt utadslående vinduer. Step-glass sikrer en sømløs integrering av som implementeres i fasadeelementet allerede på fabrikk.