Overtok som styreleder

Glass – både hobby og livsstil

Kompromisser aldri på kvalitet

Mer utstyr til opplæring

14 nye fikk forlenget sin autorisasjon

GF på «Stormøte om sirkulær økonomi»

Glass og Fasadeforeningen er en pådriver for å regulere, systematisere og organisere gjenvinning og ombruk av bygningsglass.

Informerer om regler for innleie

Ny faglig leder i GF

Kurs om ombrukskartlegging

Avtale sikrer gjenvinning av glass