Grieghallen oppgraderes

Ny Key Account Manager i Vikeså Glassindustri AS

Revetal Glasservice AS er blitt Miljøfyrtårn

CG Glass satser i Sverige

Fra fagbrev til mesterbrev i glassfaget

Schüco er ASI-sertifisert

Schüco er belønnet med ASI-sertifisering for sitt arbeid for en mer bærekraftig byggebransje.
Den internasjonalt anerkjente «Performance Standard»-sertifiseringen understreker vindus- og fasadespesialistens dedikasjon til ansvarlig produksjon og distribusjon av aluminiumprodukter.

– Schucö ønsker å ta bærekraft på alvor, og vi arbeider derfor på en måte som ikke bare fremstår positivt, men som gir virkelige, målbare resultater, fastslår daglig leder Gøran Karlsen i Schüco Norge i en melding til glassportal.no/nyhetsrommet.
En av målsettingene for Schüco er å øke ombruken og gjenbruken av aluminiumprodukter i fremtiden, da dette er en enda mer bærekraftig løsning enn omsmelting og resirkulering av den miljøpositive legeringen.

Møter alle krav til bærekraftig virksomhet

Schücos systemløsninger for vinduer, dører og fasader møter på generelt grunnlag alle relevante bransjestandarder og sertifiseringer, deriblant BREEAM, LEED og DGNB.
«Performance Standard»-sertifiseringen fra Aluminium Stewardship Iniative (ASI) bekrefter at Schüco oppfyller alle krav aluminiumbransjen stiller til bærekraftig virksomhet, og er et viktig steg på veien mot en ansvarlig forsyningskjede av aluminium.
Grunnlaget for sertifisering var et særlig fokus på prosessene knyttet til miljøvennlig bruk av aluminium – fra produktutvikling og gjennom hele næringskjeden, via ressurseffektiv produksjon resirkulering og tilbakeføring til materialkretsløpet.
– Vi må tenke i sykluser som er lengre enn et enkelt byggs levetid. Dersom vi kan benytte hele produkter om igjen kan vi effektivisere prosessen med å kildesortere og omdefinere bygg, og samtidig minimere miljøfotavtrykket ytterligere, understreker Karlsen.

95% av metallet går tilbake til resirkulering

Aluminium er et av de mest bærekraftige og miljøvennlige materialene på markedet.
Aluminiumprodukter har et bredt bruksområde, god holdbarhet og lang levetid. Det er gode resirkuleringssystemer på plass, og selve råmaterialet har ingen «end of life»-situasjon – det kan brukes om og om igjen.
Omsmelting og resirkulering av metallet krever kun omkring 5-10% av energien som brukes ved nyproduksjon.
– Når bygg rives i Europa i dag går 95% av metallet tilbake til resirkulering. En stor andel av aluminiumproduktene som går ut i markedet har allerede et fungerende retursystem, opplyser Karlsen.
I tillegg inkluderer nyproduksjon av aluminiumprodukter i snitt om lag 40% resirkulert materiale.

Følger «vugge-til-vugge»-prinsippet

De begrensede aluminiumressursene er en av årsakene til at Schüco i flere år har arbeidet etter «vugge-til-vugge»-prinsippet (C2C), et designkonsept der produkter og bygninger utvikles på en slik måte at de ikke generer avfall eller materialer som må kasseres i fremtiden.

– Vi jobber for å spisse teknologien vår og produktene våre så godt at vi fjerner behovet for omsmelting, sier Karlsen, som mener at fremtidens bærekraft ligger i foredlingsteknologi og elementer som kan gjenbrukes som de er.
– Hvis vi klarer å øke andelen av aluminiumprodukter som går til ombruk fremfor omsmelting vil vi også kunne spare mye energi knyttet til produksjon og transport, avslutter han.

Les også: Tre nye systemvarianter fra Schüco

Sapa 4150 med aluminiumlegeringen CIRCAL

Hydro lanserte i 2018 aluminiumlegeringen CIRCAL. Hydro Building Systems har tidligere lansert legeringen i Wiconas WICTEC EL evo Curtain wall. Nå blir samme materiale også tilgjengelig i standardløsningen Sapa 4150.

I 2018 lanserte Hydro, Sapas eier, sin nye aluminiumlegering Hydro CIRCAL 75R. Legeringen består av minimum 75% forbrukerskrap fra fasader og vinduer som er demontert fra bygninger og så resirkulert. Legeringen inneholder en av de høyeste andeler resirkulert forbrukerskrap som for tiden er tilgjengelig på markedet, skiver Hydro i en melding til glassportal.no/nyhetsrommet.

– I motsetning til aluminiumsløsningene som generelt er tilgjengelige på markedet, og som markedsføres med resirkulert innhold, fokuserer ikke vår tilnærming til Hydro CIRCAL 75R på prosesskrot, men på End-of-Life-materiale, forklarer Alexandre Bistes, merkevaredirektør hos Sapa.

Omsmelting av aluminium til ny bruk krever kun 5% av energien som behøves for å produsere primæraluminium. Jo høyere andel resirkulert innholdet av forbrukerskrap, desto lavere er karbonavtrykket. Hydro CIRCAL 75R har verdens minste CO2-fotavtrykk: rundt 2,0 kg CO2 (1,5 – 2,3 kg CO2) per kilo aluminium – 6 ganger eller 84% mindre enn verdensgjennomsnittet for primæraluminium.

Sapa produserer nå de første ordrene med Hydro CIRCAL 75R-legeringen. En av de aller første er til fasadene i 1. og 2. etasje på Økern Portal i Oslo.

Prosjektet bygges av Oslo Pensjonsforsikring og skal stå ferdig i 2020. Glassfasadene i første og andre etasje er utformet som standard curtain wall-fasader. H-fasader Glassteam AS leverer blant annet 3.000 m2 utvendige fasader i Sapa 4150 med Hydro CIRCAL.

– Å være med på å realisere dette prosjektet er interessant for oss. Vi ønsker å være en bærekraftig leverandør. Lanseringen av Sapa 4150-fasaden med Hydro CIRCAL kom veldig passende i forhold til dette prosjektet, og ble et naturlig valg for oss som Sapa-produsent, sier Paal Østhus, prosjektleder i H-fasader Glassteam AS.

– I tillegg er det mange andre faktorer som spiller en rolle når det gjelder bærekraft i dette prosjektet. Det er Breeam Excellent-sertifisert, og har generelt en stor etterspørsel etter resirkulering.

Fasadene oppover i etasjene skal for øvrig kles med nevnte Wiconas WICTEC EL evo Curtain wall-fasade.

LES OGSÅ: Hydro CIRCAL 75R aluminium på Økern Portal

Fra februar 2020 blir Sapa 4150 fasadesystem levert med Hydro CIRCAL som standardløsning. Med dette profilsystemet kan metallbyggere levere forskjellige typer fasader til f.eks. passivhus, med brannbeskyttelse og i mange forskjellige designvarianter, forklarer Johan Strand, salgsdirektør i Hydro Building Systems, region Nord, og legger til at flere produkter fra Sapa snart følger etter.

Bygg21-signerte på vegne av 206 medlemsbedrifter

433 bedrifter og organisasjoner har gjennom «Signatur for en effektiv bygge- og eiendomsnæring» forpliktet seg til å støtte opp om Bygg21s beste praksis for en bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring. – Vi har signert på vegne av våre 206 medlemsbedrifter, sier direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

Bygg21-signaturen er en underskriftskampanje som var åpen for samtlige selskaper i bygge- og eiendomsnæringen. Underveis i kampanjen har flere bransjeorganisasjoner sluttet opp om tiltaket. Ved å signere på kampanjen viser aktørene at de vil jobbe med én eller flere av de 10 konkrete tiltakene Bygg21 har jobbet frem for å få en mer lønnsom og bærekraftig næring.

– Fristen for å signere var søndag 1. desember. Nå har vi samlet totalt 429 selskaper og organisasjoner til et samlende fellesskap for økt konkurransekraft. Et fellesskap til gjensidig nytte og innovasjon og som blir verdsatt av myndighetene. Kampanjen avsluttes formelt med at Bygg21 inviterer til et stort arrangement med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 4. desember. Der vil vi overlevere signaturene til henne. Men denne kampanjen er egentlig bare starten. Hver enkelt bedrift og organisasjon har selv krysset av for hvilke områder fra Bygg21s beste praksis man skal jobbe med fremover. Slikt sett vil kampanjen leve videre, sier seniorrådgiver i Bygg21, Arne Malonæs.

Bygg21s 10 anbefalinger

– Glass og Fasadeforeningen trakk allerede på vår Fagdag i oktober frem samhandlingsveilederen «Vi bygger best – med åpenhet og tillit». Vi legger til at vi også vil arbeide for gode rammebetingelser og konkurransevilkår for Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter. Vi vil at norskproduserte glass- og fasadekonstruksjoner skal ha de beste miljøfotavtrykkene. Vi skal bidra i felleskapet som vil komme arbeidslivskriminaliteten til livs. Men vi legger ikke skjul på at vi er spesielt opptatt av å skape politisk forståelse for verdien av og støtte til opprettholdelse og styrking av fagopplæringen i særløpsfagene generelt, og glassfaget spesielt, sier Bjørn Glenn Hansen.

Her kan du hvilke selskaper og organisasjoner som har signert

50 år med glass, stål og aluminium

APS Aluminium Profil Systemer AS fyller 50 år. Gjennom alle disse årene har selskapet vært tro mot sin definerte nisje. – Hele Barcode og Bjørvika i Oslo er bygget uten våre bidrag, men vi har levert prikken over i-en, sier daglig leder Ola Guren.

APS Aluminium Profil Systemer AS ble etablert av Kåre Wærnes i Larvik i 1969. Gründeren startet med å produsere vinduer i aluminium til lystbåter. Erfaringen fra produksjon av båtvinduer dannet grunnlaget for å bevege seg over i byggemarkedet. Selskapet var blant de første som produserte og leverte mindre glassfasader i aluminium.

– Etter hvert ble det mange om beinet i dette markedet, og jeg tror Kåre syntes det ble kjedelig. Derfor beveget han bedriften over til å lage et alu-tre vindussystem, og utvikle løsninger i stål, forteller Guren.

APS sine alu-tre – karmer produseres etter mål, og kan leveres i opptil 19 meters bredde og 6 meters høyde.

Helt siden oppstarten har selskapets strategi altså vært å levere alt annet enn melk og brød.

Prikken Guren viser til innledningsvis er beskrivende for hva selskapet leverer. Båtmonteret i glass, som går gjennom dekket mellom kjeller og bakkeplan mellom de to DNB-byggene i Barcode, beskriver på mange måter kjernekompetansen i selskapet.

I båtmonteret er det utstilt restene av en båt som ble funnet under utgravingen på tomten. Monteret har en bærekonstruksjon i stål, smale bunnprofiler i aluminium, boltefestet glass og isolerglass i mange vinkler, størrelser og fasonger.

Utenfor boksen

Frittalende og løsningsorienterte ledere har gått foran i bedriften. Dagens sjef, Ola Guren, har gått en god skole hos Kåre Wærnes. Wærnes jobbet som gårdsgutt hos Olas bestefar.

– Kåre har alltid vært en «problemløsær». Han har vært en inspirasjonskilde for meg. Driften i APS er godt forankret i hans filosofi. Vi ønsker å være selvstendige og fleksible, og dette gjenspeiles i oppdragene vi tar. Vi selger oss inn til prosjekter der løsningen, og ikke pris, er utslagsgivende. Vi er en nisjebedrift og vi dyrker vår spesialkompetanse. Filosofien omfavnes av alle medarbeidere.

– Vi tilbyr gode løsninger som kunden er tilfreds med, og samtidig gir oss nødvendig inntjening. Det skal sies at vi ikke har feite marginer på alt, men vi omsetter på et nivå vi er tilfreds med, og vi tjener jo penger.

Arkitekter

Dyrking av spesialkompetansen og evnen til å utvikle egne løsninger har gjort APS Aluminium Profil Systemer AS til en attraktiv partner for arkitekter.

– Lund Hagem Arkitekter er et eksempel på en god kunde som også er en spennende samarbeidspartner. Arkitektene har kreative og til dels spektakulære ideer. Vi går inn nærmest som rådgivende ingeniører. Sammen skaper vi flotte løsninger, og pusher grensene. Et av mange prosjekter vi har gjort sammen er hytta «Knapphullet» i Sandefjord.

Samarbeidspartnere og leverandører

«Like barn leker best», er et annet motto som Ola Guren og co liker. Leverandører og samarbeidspartnere bør helst ha samme filosofi.

– Vi har vår stil og velger partnere med samme profil. Vi kjøper hovedsakelig glass fra vår gode nabo Glassfabrikken AS. Vetrotech, med Morten Dalby i spissen, er ekstra gode på brann- og sikkerhetsglass. Sapa aluminiumsprofiler kjøper vi fra Hydro Building Systems. Stålprofil AB har fantastisk gode profiler som gjør oss i stand til å levere ulike profiler utvendig og innvendig, med brutte kuldebroer og mange brann- og sikkerhetsløsninger. Vi er nemlig best når vi kan få muligheten til å kombinere materialer, sier Ole Guren.

 

Fakta:

APS Aluminium Profil Systemer AS

Omsetning 2018: 22 millioner kroner, resultat før skatt + 646 000,-

Eiere: Kåre Wærnes eier 51 %, Ola Guren 40%, Arne Holgersen 9 %

Ansatte: 12, hvorav en industrimontør-lærling

Daglig leder: Ola Guren