AKTUELT

Den norske utgaven av Pilkington Glassfakta 2024 er rett rundt hjørnet. Foto: Pilkington

Pilkington GLASSFAKTA i ny utgave

Pilkington GLASSFAKTA 2024, den tiende utgaven av glassbransjens favoritthåndbok, er snart klar i norsk utgave.

I mer enn 20 år har Pilkington gitt ut GLASSFAKTA som er et ettertraktet oppslagsverk for glassbransjen, skriver selskapet i en pressemelding.

2024-utgaven har fått et nytt kapittel om optimal transparens. Der finner man informasjon om Pilkington Optiwhite™; ekstra klart floatglass, Pilkington OptiView™; lavreflekterende belagte glass, og Pilkington Anti-Condensation Glass. Tidligere ble disse produktene omtalt i kapittelet «Spesialglass».

Nytt i GLASSFAKTA 2024 er også et eget kapittel om bærekraft. Glass er et bærekraftig byggemateriale som er 100 % gjenvinnbart. Glasset spiller en viktig rolle i samfunnets innsats for å redusere utslipp av klimagasser og for å dempe virkningene av klimaendringer.

Pilkington jobber aktivt for å gå over til fornybar energi og redusere utslipp fra produksjonsprosessen.

Det nye produktet Pilkington Mirai™ er en ny serie glass med 50% lavere innhold av innebygd karbondioksid sammenliknet med standard floatglass.

Pilkington Mirai™ er utviklet etter en rekke tester med alternativt brensel i glassproduksjonen, noe NSG Group var først med i verden. De benytter en kombinasjon av alternativt brensel, høy andel resirkulert glass og grønne energikilder i produksjonen.

Pilkington AviSafe™ – fuglesikkert glass, er også nytt. Med et unikt UV-mønstret belegg får fuglene muligheten til å oppfatte at det er en hindring og dermed unngå kollisjon med vinduer eller andre glassflater. I motsetning til mennesker ser fugler lys selv i det ultrafiolette området. For optimal drift bør belegget være på den ytterste glassoverflaten (posisjon #1).

Siste saker fra nyhetsrommet

Glass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298