AKTUELT
Foto av hybrid isolerglass

Hybridized AS lanserte i fjor sin målsetting om å etablere isolerglassfabrikk i Norge. Nå er første test for produksjon av isolerglass med fleksibelt materiale som innvendig lag gjennomført. Foto: Hybridized AS

Nok et industrieventyr i Telemark?

Hybridized AS vil redusere energiforbruk og CO2 utslipp i byggenæringen gjennom mere klimavennlige isolerglass. Målet er etablering av verdens første automatiserte produksjon av hybride isolerglass i Telemark.

– Vellykkede produksjonstester viser at vi kan produsere Hybride isolerglass med samme produksjonshastighet som med gammel teknologi. Den hybride oppbygningen kombinerer folier og glass, noe som gir ekstremt gode isolerende egenskaper, redusert klima avtrykk, og åpner opp for store markedsmuligheter for annen klimavennlige teknologi, sier gründer Atle Geving.

Fra import til eksport

Frem til 2007 hadde norske produsenter av isolerglass mer enn 80 % prosent av det norske markedet. I dag er importandelen snudd opp ned og utgjør 90%.

Med en nyskapende teknologi ønsker medlemsbedriften i Glass og Fasadeforeningen, Hybridized AS, å snu denne negative utviklingen fra import til eksport.

Selskapet skal bli en ledende leverandør av klimavennlige og energieffektive isolerglass i Skandinavia. Hybridized sikter på spredning av produkt og produksjonsteknologi på verdensmarkedet gjennom sine globale samarbeidspartnere Lisec og Edgetech.

– En vanlig trelagsrute består av tre lag med glass. Vår teknologi og produksjonsteknikk gjør at vi kan erstatte det midterste glasset med ultratynne folier eller glass, og på den måten redusere vekt og bruk av glass. Oppbygningen åpner opp for ytterligere forbedring av isolasjonsevnen og CO2 avtrykk til vinduer og fasader, produksjonsteknologien for skalering i et trengende marked.

– Som de eneste i verden, har vi nå utført vellykkede tester som integrerer ultratynne (0,10 mm) fleksible materialer i isolerglassenheter. Testen ble utført hos LiSEC Austria GmbH, ved hjelp av Hybridizeds patentert produksjonsteknologi og Edgetech Europe sin fleksible Superspacer avstandslist.

– Den fleksible midtruten (folien) hadde en lystransmisjon på 99 %. Dette gjør den til det letteste, men også det lyseste trelagsglasset som noen gang er produsert på en automatisert produksjonslinje. Testen tok oss et skritt nærmere målet om å bidra til å løse energi- og miljøutfordringer i byggebransjen, sier Atle Geving.

Solceller og smartglassteknologi

Håndtering av ultratynne materialer i isolerglassproduksjon åpner opp for integrasjon av annen klimavennlig teknologi. Eksempelvis transparente solceller og smartglassteknologi. Det revolusjonerende i denne sammenheng er at produksjonsteknologien betyr at kostnadene for integrering av disse teknologiene i isolerglass vil reduseres med 50-90%. På den måten kan man gjøre andre klimavennlige teknologier tilgjengelig for markedet på et helt annet nivå enn de er i dag.

Bilde av Atle Geving, daglig leder i Hybridized AS.

Atle Geving store mål er å etablere ny fabrikk for produksjon av hybridglass på Notodden. Foto: Adam Stirling/Glass & Fasade

Atle Geving og Hybridized AS eier en rekke patentrettigheter under behandling. Dette vil sikre eierskap til produkt og produksjonsteknologien.

– Økonomisk støtte ifra Innovasjon Norge, Telemark utviklingsfond og Notodden Utviklings Fond, og faglig innsats fra det fantastiske LiSEC-teamet, Edgetech og vår innovasjons- og automatiseringspartner Cody AS, har gjort denne reisen mulig. Underveis har vi også hatt god støtte fra bransjeforeningen.

– Veien videre mot vårt mål har tre etapper. Første del er å finne partnere som vil være bidra til å gjenskape norsk industri og bygge en merkevare for moderne isolerglass, med internasjonalt nedslagsfelt.

– Deretter handler det om å etablere en pilot produksjonslinje i Skiensområdet. Steg tre er internasjonal spredning og bygging av en fullskala fabrikk på Notodden for å dekke det svenske og norske markedet, sier Geving.

Liker initiativet

Glass og Fasadeforening ser frem til å følge sitt medlem, Hybridized AS, videre i dette prosjektet.

– Subsidie- og støtteordninger i EU har de seneste årene bidratt til etablering av store isolerglassfabrikker i Øst-Europa. Importandelen for isolerglass til Norge er nå oppe i 90 %. Transport og fraktdistanser er faktorer som sterkt påvirker klimautslippene negativt. Kortreiste varer er derfor viktige bidrag i det grønne skiftet. Vi heier selvfølgelig på alle som gjennom industrietablering og styrking av herværende norsk glassindustri vil bidra til at norske eiendommer bygges og rehabiliteres med kortreiste byggevarer. Samtidig er det viktig at også norske myndigheter bidrar med insentiver og at investorer ser muligheter for verdiskapning i norsk glassindustri, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Pilkington glassfakta 2024©Pilkington
Foto av dørhelgsler©Dr. Hahn
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298