AKTUELT

Deler av Westerlundska gymnas i Enköping i Sverige er kledd med Stålprofil AB sitt nye tak- og fasadesystem SP 6000/H i tre. Foto: Stålprofil AB

Fasade i tre for innbrudds- og brannsikring

Stålprofil AB, lanserte i fjor det nye post-losholt systemet SP 6000/H i tre. Systemet er videreutviklet og kan nå leveres for å dekke innbruddsklasse RC3 og brannklasse Ei30.

Stålprofil AB viste frem SP 6000 for det norske markedet på paviljongen VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER på Bygg Reis Deg i fjor. Systemet finnes i både aluminium, stål og tre.

– Vi opplevde stor interesse for disse tak- og fasadesystemene. Spesielt fordi en fasade bygget i SP 6000/H i tre, får en lav u-verdi og vi oppfyller passivhuskrav. Men materialet er populært og muligheten til å skape god arkitektur er gode. Man kan for eksempel ha dekorative profiler i tre utvendig som enkelt kan vedlikeholdes og forbedres. Det er til og med mulig å bruke dekorlister i annet materiale enn bæreprofilen, sier Lasse Björkström i Stålprofil AB.

Tak- og fasadesystemets egenskaper er vel dokumentert gjennom tester hos DBI Brann og sikring i Danmark.

– Vi opplevde ingen problemer med å innfri forventede innbrudds- og brannsikrings- klasser. Faktisk var vi nære 60 minutter brannmotstand for trefasaden. Dermed har vi et godt håp om å forbedre systemet ytterligere. Arkitektonisk er det jo flott at man kan bruke samme fasadesystem i alle etasjer, selv om det eksempelvis er krav om brannsikring i 2. hver etasje, mener Björkström.

Foto av Katarinahuset i Stockholm

Inngangspartiet og fasadene på Katarinahuset i Stockholm har fått Stålprofil system SP 6000/SR, som kan leveres i innbruddsklasse RC4. Systemutgaven i tre kan nå leveres i innbruddsklasse RC3. Foto: Stålprofil AB

Under benevnelse AKH leveres systemet også som ad-on til andre byggesystemer og kan nå leveres i innbruddsklasse RC3.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Pilkington glassfakta 2024©Pilkington
Foto av dørhelgsler©Dr. Hahn
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298