GLASS I EKSTERIØR

Nærmest overalt hvor vi befinner oss omgis vi av glass. Glass, som i sin naturlige form ikke har konkurrenter blant andre bygningsmaterialer. Ikke noe annet materiale imøtekommer så mange bygningstekniske funksjonskrav samtidig som vi fritt kan se gjennom det. Og ønsker vi ikke å se gjennom det, men like fullt bibeholde dets egenskaper, så kan det bearbeides og kombineres i et utall varianter for også å ivareta dette ønsket.