Foto: ©Adam Stirling

DØRER, VINDUER, FASADER OG TAKKONSTRUKSJONER

Glassfasader – dører – og vinduer er en integrert del av et moderne og innovativt bygg. Moderne glassbygninger virker lyse og romslige. En glassfasade bidrar til å skape bygningens uttrykk.

Boltefestet glass

Boltefestede fasader er fri for rammer og profiler. Systemet gir stor frihet i utformingen av det glassede partiet og den bærende konstruksjonen. Bærende konstruksjon kan bestå av f.eks. fagverk, glassfinner eller et såkalt rigget system av tynne, forspente stålstenger. Med boltefester kan man redusere synlig bærende konstruksjonen til et minimum, og få store glassflater. Enkeltglass eller to- og trelags isolerruter hulles i hjørner og eventuelt sider. De skrus fast på konsollene gjennom hullene. Boltene kan ha flatt konet hode og sitter forsenket i glasset, eller som utenpåliggende hode.

Den mest populære (ofte dyreste) glass system for anvendelse i SG-fasader (structural-glazing) er boltefestet versjon. Glasspanelet krever hullboringer for å klargjøres for den unike bolten til hvert prosjekt. Spesialdesignede eller standard bolter som er lett tilgjengelig, eller tilpassede komponenter kan utformes. Spydere eller bakenforliggende beslag i støpt i rustfritt stål er mest brukt til å binde glass til bærekonstruksjonen, selv om tilpassede beslag er ofte utviklet for større fasadeprosjekter. Glasset må være utformet for å tåle belastninger og nedbøyninger som følge av den valgte festemetode.

Dobbelfasade

Bak begrepet dobbelfasade skjuler det seg et fasadekonsept som åpner for interessante muligheter. I stadig økende grad får byggets økologiske parametre betydning på linje med estetikk, teknikk og økonomi. En helhet som tar hensyn til byggets grønne profil blir stadig mer avgjørende. Dobbeltfasade-løsninger baseres på en ekstra glasshud i tillegg til den ordinære isolerte fasaden. Arkitektonisk og teknisk design løses individuelt fra prosjekt til prosjekt.

Les mer

Elementfasade

Flere fordeler knyttet til denne fasadetypen er allerede nevnt. For at konseptet skal lønne seg må også bygningen bestå av større fasadearealer med enhetlig design for at gevinsten ved industrialisert produksjon skal kunne hentes ut.

Les mer

  • Curtainwall. Foto: ©Otto von Munchow

Påhengsfasade – Curtainwall

Curtainwall er et begrep som brukes ofte på en fasadeteknologi for kledning av store bygninger. Curtainwall-systemer overfører belastninger fra fasaden over til bygningsstrukturen. Systemene er designet og prosjektert for å overføre sin egenvekt og for å overføre andre laster som vindlast til den primære bygningskonstruksjonen.

Les mer

  • Structural glazing - SG fasade

SG-Fasader (Structural glazing)

SG-Fasader, i sin enkleste form, er basert på tradisjonell påhengsfadsade bæreprofil, som består av glass som er bundet og forankret til denne. Dette uten bruk av utvendig klemprofil med pakning. Glasset kan bestå av monolittisk, laminert, eller herdet som to eller 3-lags isolerglassruter. Man kan der man ønsker benytte kun horisontale eller kun vertikale klemlister for å oppnå 2-sidig SG-Fasade.

Les mer

  • Det elegante heishuset til Scandic Ørnen er innglasset av Bue Aluminium. Foto: Otto von Munchow

Glasstak og skråstilte konstruksjoner

Glasstak gir mulighet for nærmest en hvilken som helst form på taket (pult-, sal- eller selvbærende tak). Statisk kan taket bygges med store spennvidder. Basisprofilene og delingsprofilene er normalt 50 eller 60 mm brede med langsgående isolator som gir en god U-verdi. Det finnes et utall ulike dybder til de horisontale og vertikale profilene samt delingsprofilene. Falsene er for 1, 2- eller 3-lags isolerglass.

Utvendige klemlister sikrer stabilitet og god vannavrenning. Komfort- og røykventilasjonsluker er en del av systemet med tilpasset profilkonstruksjon for integrering til karm. Det finnes profiler for montering direkte på tre- eller stålprofiler. Ulike typer åpningsbare elementer implementeres på tilsvarende måte som faste glass eller tette paneler. Brann- eller skuddhemmende funksjoner eller annen type sikkerhet gir ingen konsekvenser for takets optikk.

Les mer om glass i eksteriør 

Vinduer

Det stilles en rekke krav til vinduer alt etter hvor og i hvilken bygning de skal settes inn i. Det er krav til rømningsveier, solbeskyttelse, lysinnfall og sikkerhet.

Vinduer med motstand mot brannsmitte

Isolerte vinduer

Uisolerte vinduer

Sikkerhet

Skuddhemming

Les mer

Dører

Kravene til et dørparti er ofte flere. Partiet skal beskytte mot brann, fungere som rømningsvei, beskytte mot innbrudd og være universelt utformet. Ofte skal kravene kombineres i samme dørparti.

Les mer