Foto: ©Adam Stirling

GLASS I EKSTERIØR

Dører og vinduer

Glassets viktigste og største bruksområde er vinduer og dører i yttervegger. Bruken av glass i klimaskjermen har økt i takt med at U-verdien har blitt lavere, og brukernes ønske om dagslys har blitt større. Den lave U-verdien, de gode solvarmedempende egenskapene, og ikke minst den økte bruken av sikkerhetsglass, har gjort at vinduer i fag gjerne går fra gulv til tak og i store bredder. Brukernes krav til komfort, og strengere krav i byggereglene, gjør at glass som brukes i yttervegger, har særdeles gode egenskaper.

Les mer i fagområdet «Dører, vinduer, fasader og takkonstruksjoner»

< < <   Tilbake 

Fasader

Glassets gode egenskaper når det gjelder sikkerhet, aldring, vedlikehold og rengjøring, samt U-verdier som nærmer seg en godt isolert vegg, gjør at glasset blir mer og mer benyttet i fasader, både som fasadekledning, vinduer og som dekorelementer. De forskjellige typene av fasader, se systemer under dører, vinduer, fasader og tak, krever høy kompetanse både med tanke på prosjektering, produksjon og montering.

Les mer i fagområdet «Dører, vinduer, fasader og takkonstruksjoner»

< < <   Tilbake 

Tak

Glass er et mye brukt materiale i tak. Det gir oss en god romfølelse, og dagslys har positiv innvirkning på mennesker helse og trivsel.

Måten å bruke glass som et materiale i tak, er endret etter at kravene til bedre U-verdier har gjort seg gjeldende. Før var det vanlig med høy (dårlig) U-verdi som førte til at snø smeltet og rant vekk. Med dagens krav vil snøen i større grad bli liggende på glasset, noe som fører til at dimensjoneringen av glass, profiler og luker, må dimensjoneres ut fra andre krav enn tidligere.

Når glass benyttes i tak vil det være ekstra viktig å sørge for riktig glasstype. Laminerte glass skal alltid brukes i nedre glasslag i isolerruter i tak. Dette for å hindre nedfall av glassbiter og splintrer ved brudd.

Les mer om glasstak

< < <   Tilbake 

Glassrekkverk

Rekkverk er et bruksområde hvor glass er mye benyttet. Dimensjonering og valg av glasstype, må gjøres utfra hvor rekkverket skal monteres, hva slags innfesting som skal brukes, og hva slags brukskategori bygget er klassifisert i. Laminerte glass vil alltid være et krav så lenge nivåforskjellen er større enn 500 mm.

Les mer om hvordan velge riktig glassrekkverk

< < <   Tilbake 

Balkonginnglassing

Vi skiller mellom enkel innglassing og klimatisert innglassing. Enkel innglassing er vind- og regnbeskyttende, utført med enkeltglass utenfor, innenfor eller over rekkverket. Løsningen er ikke tett, hverken mot vann, snø, støy eller støv.

Klimatisert innglassing medfører at boarealet øker ved at vegger og tak på balkongen, oppfyller kravene i byggereglene med tanke på energi og støy. Kravene til brann vil også bli gjort gjeldende ved at ytterveggen flyttes ut til balkongens yttervegg.

< < <   Tilbake 

  • Vinterhage. Holmedalshammeren. Foto: Sture Nepstad

Innglassing av terrasser

I villaer og rekkehus med terrasser på bakkeplan, er innglassing av terassene en mye benyttet metode for å øke boarealet, eller utvide brukstiden for terrassen.
Det vil være et markant skille mellom uisolerte og isolerte konstruksjoner, både i materialvalget og utførelsen.

< < <   Tilbake 

  • Montering av stoyskjermer

Støyskjermer

Glass gir en mulighet til visuell kommunikasjon når det brukes som støyskjermer, og gi brukerne en følelse av åpenhet, i forhold til støyskjermer laget som tette vegger.
Glass brukt i støyskjermer må oppfylle krav til demping av støy, noe som kan løses ved riktig oppbygning av glasset. Sikkerhet mot skjærskader må vies ekstra oppmerksomhet når glasset brukes i områder med stor trafikk, og faren for nedfall etter brudd, må vurderes nøye. Et vanlig krav vil for eksempel være at glasset må bli sittende i innfestingen etter brudd.

< < <   Tilbake 

Levegger

Et ypperlig bruksområde for glass, men det stilles store krav til sikkerhet og motstandsevne mot støt, avhengig av hvor leveggen skal brukes, og hva den skal gi le og beskyttelse mot.

< < <   Tilbake 

Skur – busskur og holdeplasser

Her vil de samme forutsetninger som for levegger gjøre seg gjeldene. Brukerne vil få en positiv opplevelse av åpenhet og luftighet når glass brukes til vegger og tak i skur på holdeplasser. I tillegg er glasset et materiale som er enkelt å gjøre rent med tanke på for eksempel tagging.

< < <   Tilbake 

Baldakiner

Glass er et utmerket materiale når det gjelder baldakiner som brukes over dører og inngangspartier. Laminerte glass er en selvfølge, og kombinasjonen av herdet – og varmeforsterket glass bør vurderes. Dette anbefales fordi herdet og varmeforsterket glass har ulike bruddmønstre, og vil stabiliserer glassruten slik at den klan bli hengende i innfestningen ved brudd i begge lag.
Glass i baldakiner må dimensjoneres utfra klimatiske laster, hvor snølast er den viktigste, og egenlast. Vær oppmerksom på stagenes feste i vegg og i glassruten.

< < <   Tilbake 

  • Glass brukt som beskyttelse. Montering av skuddsikkert glass. Foto: Helge Carlsen / NRK

Beskyttelse

Glass er et velegnet og foretrukket materiale når personer eller verdier skal beskyttes mot uønskede hendelser eller situasjoner, som for eksempel terror, hærverk eller innbrudd.

< < <   Tilbake