Foto: ©Adam Stirling

GLASS I EKSTERIØR

Nærmest overalt hvor vi befinner oss omgis vi av glass. Glass, som i sin naturlige form ikke har konkurrenter blant andre bygningsmaterialer. Ikke noe annet materiale imøtekommer så mange bygningstekniske funksjonskrav samtidig som vi fritt kan se gjennom det. Og ønsker vi ikke å se gjennom det, men like fullt bibeholde dets egenskaper, så kan det bearbeides og kombineres i et utall varianter for også å ivareta dette ønsket.

Dører og vinduer

Glassets viktigste og største bruksområder er som vinduer og dører i yttervegger. Bruken av glass i byggets klimaskall har økt i takt med at produktenes isolasjonsegenskaper er sterkt forbedret, samtidig som kravene om dagslystilgang har økt. Den lave U-verdien, de gode solvarmedempende egenskapene, og ikke minst den økte bruken av sikkerhetsglass, har gjort at vinduer i fasader gjerne går fra dekke til himling og i store bredder. Brukernes krav til komfort, og strengere krav i byggereglene, gjør at glass som brukes i yttervegger, har særdeles gode egenskaper.
Vellykkede resultater forutsetter helhetlige og gjennomtenkte løsninger. Det forutsetter faglig kunnskap og kompetanse gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig leveranse.
Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

Les mer i fagområdet «Dører, vinduer, fasader og takkonstruksjoner»

< < <   Tilbake 

Fasader

Glassets gode egenskaper når det gjelder sikkerhet, aldring, vedlikehold og rengjøring, samt U-verdier som nærmer seg en godt isolert vegg, gjør at det blir mer og mer benyttet i fasader. Glass blir brukt både som fasadekledning, vinduer og som dekorelementer. Prosjektering, produksjon og montering av de forskjellige fasadesystemene krever høy faglig kunnskap og kompetanse.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

Les mer i fagområdet «Dører, vinduer, fasader og takkonstruksjoner»

< < <   Tilbake 

Tak

Glass benyttes ofte i takkonstruksjoner. Det gir oss en god romfølelse, og dagslys har positiv innvirkning på mennesker helse og trivsel.

Når glass benyttes i tak er det ekstra viktig å sørge for riktig glasstype. Laminerte glass skal alltid benyttes i nedre glasslag i isolerruter i tak. Slik forhindres nedfall av glass ved brudd.

Prosjektering, produksjon og montering av takkonstruksjoner med glass krever høy faglig kunnskap og kompetanse.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

Les mer om glasstak

< < <   Tilbake 

Rekkverk med glass

Rekkverk er et bruksområde hvor glass er velegnet materiale. Dimensjonering og valg av glasstype må gjøres utfra hvor rekkverket skal monteres, hva slags innfesting som skal brukes og hva slags brukskategori bygget er klassifisert i. Laminert glass vil alltid være et krav så lenge nivåforskjellen rekkverket skal skille fra er større enn 500 mm.

Prosjektering, produksjon og montering av de forskjellige rekkverkssystemene med glass krever høy faglig kunnskap og kompetanse.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

Les mer om rekkverk med glass

< < <   Tilbake 

Innglassing av balkonger

Innglassing av balkonger tilfører boligen en helt ny kvalitet og utvidet brukssesong. Det kan innebære å bygge balkonger der det tidligere ikke var noen, eller utskifting og utvidelse av eksisterende balkonger, oppgradering av vegg mellom balkong og oppholdsrom eller modernisering av uttrykket på fasaden.

Vellykkede resultater forutsetter helhetlige og gjennomtenkte løsninger. Det forutsetter faglig kunnskap og kompetanse gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig leveranse.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

  • Vinterhage. Holmedalshammeren. Foto: Sture Nepstad

Utestuer, vinterhager og innglassing av terrasser

I villaer og rekkehus med terrasser på bakkeplan, er innglassing av terrassene en mye benyttet metode for å øke boarealet og utvide brukssesongen. Når det er mennesker som skal oppholde seg i disse rommene, må man være oppmerksom på at glasset skal dimensjoneres for tilsvarende laster som for andre bygningsdeler. Vellykkede resultater forutsetter derfor helhetlige og gjennomtenkte løsninger. Det forutsetter faglig kunnskap og kompetanse gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig leveranse.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

  • Montering av stoyskjermer

Støyskjermer med glass

Glass åpner for visuell kommunikasjon og gir følelsen av åpenhet, i forhold til støyskjermer laget som tette vegger. Glass brukt i støyskjermer skal imøtekomme strenge krav til demping av støy. Systemer for innfesting likedan.

Vellykkede resultater forutsetter helhetlige og gjennomtenkte løsninger. Det forutsetter faglig kunnskap og kompetanse gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig leveranse.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

Levegger med glass

Glass er et godt egnet materiale som levegger. Enten som klart glass, eller med dekor om det ønskes skjerming mot innsyn.
Vær oppmerksom på at det stilles strenge krav til sikring mot kuttskader og gjennomfall. Glass, monteringssystem og forankring av leveggen må dimensjoneres for dette.

Vellykkede resultater forutsetter helhetlige og gjennomtenkte løsninger. Det forutsetter faglig kunnskap og kompetanse gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig leveranse.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

Glassbaldakiner

Glass er et velegnet materiale som baldakin over dører og inngangspartier. Glass i baldakiner skal dimensjoneres utfra glassmål, monteringssystem og stedlige snø- og vindlaster.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

  • Glass brukt som beskyttelse. Montering av skuddsikkert glass. Foto: Helge Carlsen / NRK

Person og verdisikring med glass

Glass er et velegnet og foretrukket materiale når personer eller verdier skal beskyttes mot uønskede hendelser eller situasjoner, som for eksempel hærverk, innbrudd, beskytning eller terrorhandlinger.

Det kreves stor fagkunnskap og kompetanse, helt fra idé til ferdig leveranse, for at konstruksjonene skal oppfylle kravene til sikkerhet.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake