Riper i glass

Veileder for tiltak mot overflateskader på bygningsglass. Rengjøring av bygningsglass

Glass tåler mye – men ikke alt!

Glass er et materiale med motstandsdyktige overflater. Disse overflatene utsettes til enhver tid for støvdannelse og annen påvirkning av mekanisk, klimatisk eller kjemisk karakter. Under normale omstendigheter påvirker ikke dette glassoverflatene, og regelmessig vedlikehold med egnede rengjøringsredskaper og -midler vil sørge for at smuss og flekker effektivt fjernes.

Denne veilederen gir råd for tiltak mot overflateskader og rengjøring av bygningsglass generelt, og spesielt i forbindelse med oppføring av bygg.

Last ned