Utvendig kondens

Veileder for tiltak mot utvendig kondens / dugg på isolerglass.

Fakta

Globalt står bygg for 40 prosent av energibruken – andelen er den samme i Norge. Energieffektive bygg, som på sikt er selvforsynt med fornybar energi, er derfor en sentral klimaløsning. Norge har blant de strengeste energikravene til nybygg i verden, og de første plusshusene er realisert.

Samtidig er flertallet av byggene som står i både år 2030 og 2050 allerede bygget. Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse er derfor en sentral klimaløsning for å nå de langsiktige klimamålene. (ZERO rapport 2017: Slik kutter vi energibruken i bytt. Virkemidler for energieffektivisering som tar oss til 10 TWh).

Det er bred politisk enighet om dette behovet. Myndighetene lar det komme til uttrykk gjennom byggeforskriftenes krav til virkemidler for å redusere energibruk i byggverk. Det innebærer i sin tur at det i dag velges isolerglass som ikke bare imøtekommer byggeforskriftenes krav, men med U-verdi helt ned mot 0,3 W/m²K.

U-verdi er et måltall for en bygningsdels varmeisolerende egenskaper. U-verdien måles i W/m²K og angir energitransporten (energitapet) gjennom en konstruksjon. Jo lavere U-verdi, desto bedre isolasjon. For isolerglass innebærer dette at glassoverflaten mot utsiden får lavere temperatur desto lavere (det vil si bedre) U -verdien er.

Last ned