Bygningsglass

Veileder med grunnleggende informasjon og gode råd om bruk og vedlikehold av bygningsglass.

For at du skal få maksimalt utbytte av glassets funksjoner og kvaliteter er det enkelte ting du bør kjenne til. Vi gir deg her litt grunnleggende informasjon og gode råd. Tar du hensyn til dette vil du oppleve varig glede og nytte av dine glassprodukter.

Glass er et fantastisk byggemateriale og det eneste som åpner for gjennomsyn samtidig som det oppfyller byggeforskriftenes krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Like mye som glasset er en klimaskjerm i byggets fasader og tak, fyller glasset en betydelig rolle i byggets interiør.

Du får her litt grunnleggende informasjon om glass. Mer utfyllende informasjon finnes i Glass og Fasadeforeningens veiledere.

Last ned