• GF KS Online. Foto © Shutterstock.

GF KS Online

GF KS Online er et eget kvalitetssikringssystem (KS) utviklet av Glass og Fasadeforeningen.  GF KS Online gir deg tilgang til prosjektene fra alle digitale flater, og du kan enkelt føre avvik, lage endringsmeldinger, hente opp tegninger etc.

 • Ks online. Foto.

Hent dokumenter på telefonen

Viktige dokumenter fra KS Online til smarttelefonen er:

 • Tegninger/detaljer
 • Monteringsveiledninger
 • Beskrivelser
 • HMS forhold for den aktuelle byggeplassen
 • Stoffkartotek

Viktige tilbakemeldinger til KS Online i prosjektet er:

 • Fotodokumentasjon
 • Avvik (HMS/KS)
 • Endringer

Priser GF KS Online

For å få til dette samspillet mellom kontor (PC bruker) og byggeplass (appbruker) bør alle aktører i prosjektet ha tilgang til prosjektdokumentene på sin smarttelefon.

Dette muliggjør at alle på arbeidsplassen deres (også innleide / underentreprenører), kan få tilgang til dokumenter, sjekklister, foto, avvik, endringer, mm. Dere får tilbakemeldinger fra alle involverte, og får dermed bedre styring av prosjektene.

Medlem 2022Ikke-medlem 2022
Bruker 1 702,-845,-
Bruker 2351,-422,-
Bruker 3 osv175,-211,-
Etableringesoppstart2.800,-
2.800,-
KursEtter avtaleEtter avtale
 • Prisene er oppgitt eks. mva. og gjelder per måned.
 • I ett abonnement inngår fullversjon for 1 bruker, ubegrenset antall app-brukere og support.

Rutiner

Systemet er bygget opp på RUTINER for kvalitetssikring og HMS, med tilhørende sjekklister og dokumenter som bedriften skal bruke i sitt daglige arbeid.

KS Online ivaretar rutiner for:

Tiltakshaver/kontrakter, søker, prosjektering, før/under oppstart på byggeplass, utførelse, møter avslutning av byggearbeider og overtakelse, uavhengig av kontroll.

 • rutiner ks online

Enkel tilpasning av prosjekt

Du har full tilgang til et malbibliotek for forskjellige arbeid som kan brukes i prosjektene. Det er også enkelt å lage egen mal for bedriften med de rutinene som brukes jevnlig i bedriften.

På hver rutine er det mulig å legge inn tilhørende dokumenter som tegninger, monteringsbeskrivelser og andre dokumenter man vil dele med byggeplassen.

Endringsmeldinger

Bedrifter kan oppleve store tap på grunn av at det ikke er registrert og sendt skriftlig varsel i tide, om de endringer kunden bestiller.

Med GF KS Online kan endringer registreres direkte på mobil/nettbrett på byggeplassen. Deretter er det enkelt å sende varsel om endringer via PC når man kommer på kontoret.

Avvikshåndtering

Ved avvik skriver man en rapport og hva avviket forholder seg til. Også selvstendige avvik kan legges inn. Hvis man tar imot varer kan det for eksempel være avvik i leveransen som skal innrapporteres.

Med full avviksrapportering kan bedriften tilpasse rutiner og sjekklister for å avverge senere avvik.

Support

Håndverksdata tilbyr gratis support på e-post og telefon, på alle typer spørsmål som gjelder enkel brukerstøtte.

Kontakt oss på telefon: 22 17 11 50 eller e-post: support@handverksdata.no.

Åpningstider på supporttelefon er hverdager fra 08:00 – 16:00. E-post besvares fortløpende.

Kurs

Medlemmene som har GF KS Online har ulike behov for kurs og opplæring. Vi ønsker at dere tar kontakt slik at dere får hjelp til akkurat det dere lurer på:

 • Internkontroll
 • HMS
 • Apper
 • Bedriftens HMS
 • Lovkrav
 • KS
 • Prosjekt
 • Norsk Standard
 • Rutiner
 • God dokumentasjon
 • DIBK/PBL
 • Kobling til Boligmappa

Opplæringen tilpasses til hver enkelt bruker og/eller bedrift.

Opplæring gis enten hos oss i Grensesvingen 107, 0663 Oslo, på telefon og web, eller ute hos den enkelte bedrift.

Ja takk, vi ønsker mer informasjon:

1 + 0 = ?