Ressurssutnyttelse

Veileder for håndtering av isolerglass fra renovering og rivning.

Glass og Fasadeforeningens eierskap og aktive deltakelse i Ruteretur har bidratt til at utskifting av snart 1 million isolerruter med PCB-holdig limstoff har blitt håndtert på en forsvarlig måte.

Legg til at produktene som har erstattet dem, og som vi nå produserer og leverer i stor grad, er 100% resirkulerbare, gir energieffektive, trygge bygg og bomiljøer, og er helt avgjørende for produksjon av solstrøm. Vi bidrar til et bedre miljø og klima! Som i sin tur gir oss bedre liv og helse.

Miljø og klima, liv og helse! Vi treffer godt med våre produkter på alt dette. Bruk det!

Last ned