Flere investeringer hos Rakvåg

OM Rakvåg utenfor Molde holder trykket oppe. Selskapet satser mer mot markedet for laminert sikkerhetsglass. Som følge av satsingen er en AutoClave og ny laminatlinje kjøpt inn. – Samtidig har vi nå fått på plass system for å CE-merke våre produkter, sier Roy Rakvåg.

OM Rakvåg har produsert herdet/laminert glass i en årrekke. Frem til mai i år har all laminering blitt utført i et AutoClave free vakuumsystem.

– Nå effektiviserer vi prosessen betydelig. Den nye AutoClaven fra Italmatic, i produksjonslinje med den nyeste teknologi fra Glaston, har vært i drift et par ukers tid og erfaringene er gode.

– Alt fungerer som det skal og vi har allerede levert et visst volum av herdet laminert og laminert glass produsert i den nye laminatlinjen. Vi kommer nå til å fase ut vårt andre lamineringssystem. Forskjellen på gammelt og nytt blir ikke synlig på produktene, men i leveringskapasitet. Vi får en betydelig kapasitetsøkning med det nye anlegget. Etterspørselen etter sikkerhetsglass og spesialprodukter er stadig økende. Det at vi er en totalleverandør med all produksjonen i eget hus vil bli en styrke for oss, sier Roy Rakvåg.

OM Rakvåg er nå i stand til å CE-merke sine produkter.

– Ja, vi CE-merker nå våre herdede og herdet laminerte glass i henhold til NS-EN 12150-2:2005, og NS-EN 14449:2005, og har testet våre glass hos SINTEF Byggforsk, for personsikring i henhold til NS-EN 12600. Vi produserer disse glassene henholdsvis under merkevarene Rakvaag Secure (herdet) og Rakvaag Laminate Secure (herdet/laminert).

– Vi jobber kontinuerlig med CE-merking og intern kvalitetskontroll og har alt nødvendige testutstyr internt for å opprettholde en sikker og høy kvalitet på våre ferdige produkter. Dette i godt samarbeide med Kiwa og SINTEF Byggforsk.

Vi er nå i praksis en totalleverandør av glass til hele det norske markedet, sier Roy Rakvåg.

Laminerte glass

Laminerte glass og herdet/laminert glass produseres i dag ved at to eller flere glassplater lamineres sammen ved bruk av en eller flere folier av egnet kvalitet. Glassene kan være av ulik tykkelse og med ulike egenskaper, tilpasset ulike bruksområder. Folien eller foliene, kan være av forskjellige tykkelser, og ha ulik stivhet og transmisjon.

Mer teknisk informasjon om glass finner du her.

Bekymret over feilleveranser av rekkverk

Beresford til Glaseksperten

Danske Glaseksperten har i lang tid levert glass til små og store prosjekter i Norge. Nå har leverandøren fått Kent Beresford som salgsansvarlig i Norge. Samtidig har det danske selskapet tegnet et fullverdig medlemskap i Glass og Fasadeforeningen.

Tidligere har Glaseksperten servet sine norske kunder fra Danmark. Med en dedikert kundeansvarlig ønsker nå danskene en tettere oppfølging av markedet i Norge. Kent Beresford startet allerede den 2. mai. Beresford har flere år som Branch Manager/Salgssjef i Pilkington bak seg og er et kjent fjes for mange i glassbransjen.  
 – Jeg er utrolig takknemlig og glad for å kunne si at jeg nå er en del av teamet til Glaseksperten. Glaseksperten produserer og leverer nærmest alt fra egen fabrikk i Hjørring. Det er kun er en kort båttur unna det norske fastlandet. Når tilbudet kom var jeg aldri tvil. Det å kunne jobbe for en glassleverandør med Nord-Europas mest moderne glassproduksjon blir et privilegium. Jeg er svært trygg på at vi har noe helt unikt å tilby til det norske markedet, så det blir ordentlig artig å reise ut å hilse på gamle og nye bekjentskaper i tiden fremover, sier Beresford.

Samtid med den offensive satsingen har Glaseksperten meldt seg inn i Glass og Fasadeforeningen.
– Vi er naturligvis meget fornøyde med å kunne skilte med medlemskap i Glass og Fasadeforeningen. Medlemskapeter en naturlig del av vår satsning i Norge. Jeg har selv deltatt på mange arrangement i GF de seneste årene og har utelukkende positive erfaringer fra disse. Vi ser nå frem til å ikke bare nyte av fordelene gjennom et medlemskap, men også å kunne bidra som et aktivt medlem i årene fremover, sier Beresford.

Hvordan velge riktig glassrekkverk?

– Det finnes ingen snarvei til mesterbrevet

Mesterbrevnemnda er gjort kjent med at en aktør i konsulentbransjen tilbyr folk i byggenæringen hjelp til søknad om mesterbrev. Det vil si hjelp til å utforme søknad om mesterbrev på bakgrunn av en realkompetansevurdering. Det er ikke ulovlig å yte bistand i forbindelse med en søknadsprosess, men dette er en tjeneste det ikke er grunnlag for. – Det finnes ingen snarvei til mesterbrevet, sier daglig leder i Mesterbrevnemnda Johanne Wulfsberg-Gamre.

– Det er svært få kandidater som er kvalifisert til å søke om mesterbrev med bakgrunn i en realkompetansevurdering. Hver søknad krever helt individuell behandling og personlig kontakt, og etter veiledning velger mange å starte på mesterutdanningen. Den tekniske kvaliteten på søknaden/dokumentasjonen har derfor ingen betydning, sier Wulfsberg-Gamre, som understreker at det kun er et fåtall som får innvilget mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse.

Tilbudet fra den aktuelle aktøren som fremsettes kan gi inntrykk av at det gis en garanti for eller letter prosessen med å få innvilget mesterbrev ved å la aktørene ta seg av søknadsprosessen, skriver Mesterbrev i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Mesterbrevnemnda har vært i kontakt med den aktuelle aktøren og forklart dem at det de tilbyr ikke har noe for seg. 

I tilbudet fra den aktuelle aktøren som sendes til folk i byggenæringen kan bruken av mestermerket sammen med informasjonen som sendes antyde at Mesterbrevnemnda har et samarbeid med firmaet. 
– Det har vi ikke, understreker Wulfsberg-Gamre. Hun påpeker at informasjonen som sendes ut er ufullstendig og ikke riktig. Dette kan gi mottakerne et feil bilde hva gjelder krav.

– Hovedveien til mesterbrevet er gjennom mesterutdanningen, avslutter hun.

Kontaktpersoner:

Johanne Wulfsberg-Gamre, daglig leder mob.: 922 87 

Mæland skrøt av samarbeid

Næringsminister Monica Mæland sto for åpningen av det nye glassgulvet i Edvardsjakten inne i Koboltgruvene i Modum kommune. God vilje fra Modum Glassindustri, Elverhøy Glass og Aluminium og Hæhre Entreprenør har bidratt til å få prosjektet realisert.

Edvardsjakten er årets nye severdighet for Blaafarveværkets og Koboltgruvene på Åmot i Modum kommune. For å gi publikum en optimal opplevelse av gruvehistorien, er et spesialtilpasset glassgulv montert over en åpen gruvesjakt.

Næringsminister Monica Mæland fikk æren av å være førstemann ut på glassgulvet, som er det første av sitt slag her til lands. Næringsministeren skrøt av det konstruktive samarbeidet mellom kulturinstitusjon og næringsliv som har muliggjort prosjektet.

– Dette var et imponerende glassgulv. Jeg har aldri sett noe lignende. Jeg er også imponert over samspillet i dette prosjektet. Dette viser at dugnader der ulike faggrupper drar veksler på hverandres kompetanse kan løfte frem unike prosjekter. Det å bli med på et slikt løft er viktig for næringslivet. Blaafarveværket og Koboltgruvene får flere besøkende og det kan bidra til at det skapes flere arbeidsplasser, sa Mæland.

Begeistret

Administrativ og kunstnerisk direktør i Blaafarveværket og Koboltgruvene, Tone Sinding Steinsvik, er begeistret over å kunne presentere den nye attraksjonen.

– Vi har slitt i flere år med finne finansiering til rehabilitering og sikring av gruven. I fjor fikk vi en gave på hele 1,5 millioner kroner fra lokalt næringsliv. Disse pengene åpnet for realisering av våre idéer for gruven. Det var nødvendig å sikre veggene for nedfall i gruvesjakten og vi ønsket å lage et glassgulv i Edvardsjakten. Sikringsarbeidet tok mye av potten, derfor var vi avhengig av mer velvilje fra næringslivet. Underveis har vi hatt et strålende samarbeid med våre rådgivere i Modum Glassindustri og Hæhre Entreprenør, sier Tone Sinding Steinsvik.

Hæhre Entreprenør har konstruert stålrammen og innfesting for glassgulv og rekkverk. Modum har produsert det laminerte glasset og Elverhøy Glass og Aluminium har montert glassene i gulv og rekkverk.

– Disse tre selskapene har faktisk ikke tatt seg betalt for arbeidet med det svevende glassgulvet. Uten denne velviljen ville vi neppe kunne tilbudt denne flotte severdigheten, sier Steinsvik.

Modum Glassindustri er, som navnet forteller, en lokal bedrift, mens Elverhøy Glass og Aluminium holder til i Fet kommune i Akershus.

Fakta

Laminerte glass i glassgulv

Laminerte glass og herdet/laminert glass produseres i dag ved at to eller flere glassplater lamineres sammen ved bruk av en eller flere folier av egnet kvalitet. Glassene kan være av ulik tykkelse og med ulike egenskaper, tilpasset ulike bruksområder. Folien eller foliene, kan være av forskjellige tykkelser, og ha ulik stivhet og transmisjon.

Glassgulvet i Koboltgruvene består av fem 1000 x 2500 millimeter trippellaminert 12 millimeter floatglass. Laminatfolien er såkalt «rigid», som er en hard/transparent plate. Denne platen er anslagsvis 100 ganger stivere enn en standard folie.Den tåler ekstremt store påkjenninger. Total tykkelse på glasskonstruksjonen er 39 millimeter.

Mer teknisk informasjon om glass finner du her.

Blaafarveværket

Blaafarveværket (opprinnelig Det Kongelige Modumske Blaafarveværk, senere Modums Blaafarveværk) er en tidligere norsk gruvebedrift i Åmot i Modum i Buskerud som utvant koboltmalm og brukte det til fremstilling av koboltblått.

Perioden 1821–1849 blir kalt verkets storhetstid. Det var da Norges største industribedrift og dekket 80 % av verdensmarkedet for blåfarve.

Fargen fremstilt av Blaafarveværket ble hovedsakelig benyttet i papir-, porselens- og glassindustrien, og verket eksporterte størstedelen av produksjonen av blåfarve til utlandet.

På grunn av konkurranse fra syntetisk ultramarin og den økonomiske krisen under revolusjonene i 1848 gikk Blaafarveværket konkurs i 1849 og virksomheten opphørte helt i 1898. Bygningsmassen og gruvene ble på 1970-tallet overtatt av Stiftelsen Modums Blaafarveværk, som har gjort verket tilgjengelig for publikum som museum og kunstgalleri. Anlegget er gjenskapt som bergverksmiljø slik det var i tiden rundt 1840, og har i tillegg årlige kunstutstillinger.

Kilde: Blaa.no

TEK 17: Håper og tror på god faglig behandling

Glass og Fasadeforeningen har i sitt høringssvar til TEK 17 varslet behovet for presiseringer i §12-15 og §12-17 om personsikkerhetsruter og utforming av rekkverk. – Vi registrerer at DiBK har mottatt over 200 høringsuttalelser. Vi liker at det er stort engasjement omkring ny TEK. Vi håper og tror at våre og andres innspill får en seriøs faglig behandling, sier Bjørn Glenn Hansen.

– Flere av uttalelsene er svært omfattende, og vi har et godt grunnlag for å gi våre faglige anbefalinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier fungerende avdelingsdirektør i DiBK, Kari-Anne Pape Simenstad.

TEK17 skal etter planen tre i kraft 1.7 2017. Ny veiledning vil bli tilgjengelig når forskriften trer i kraft.

– Er det grunn til bekymring med tanke på tidsperspektivet og behandling av de mange og omfattende innspill?

– Det er ikke grunnlag for å si noe annet om framdriften fram til planlagt ikrafttredelse 1. juli. Vi kan derfor ikke si noe mer om tidsperspektivet, sier Simenstad. 

– Vi må unngå skjærskader

– Glass og Fasadeforeningen ønsker spesielt å fokusere på at både rekkverk og personsikkerhetsruter skal hindre gjennomfall og skjærskader, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

Hansen henviser blant annet til en undersøkelse av skadestatistikken fra legevakten i Odense i perioden 2008 – 2014 som viser at 83 % av alle skjærskader i hjemmet oppstår som følge av knust glassrute, glass i dører eller glass i vinduer.

­– Dansk og norsk arkitektur og bruk av glass har mange likhetstrekk. Derfor mener vi denne undersøkelsen er representativ for oss i Norge. Den dokumenterer i så fall vår påstand om at § 12-15 og § 12-17 (tidligere §12-20) i ny TEK 17 må presisere at personsikkerhetsruter og rekkverk skal forhindre gjennomfall og skjærskader Ordlyden som fulgte høringsforslaget gir inntrykk av det kun er knyttet risiko til fall og sammenstøt. Personsikkerhetsruter forhindrer verken fall eller sammenstøt, men konsekvensene av det. Da er det ikke minst viktig at det er en god og forståelig sammenheng mellom kravsnivåer og områdene i bygg de skal gjelde for.

Han trekker også frem at §12-15 Utformingen av rekkverk har denne formuleringen: «Åpninger i rekkverk skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. For rekkverk over 1,00 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til minimum 0,25 m under topp av rekkverk

– Dette mener vi muliggjør klatring. Vi mener videre at 0,25 m er en kritisk stor åpning og at tillatte åpninger i rekkverk bør begrenses til maks. 0.1 m. Det vil også være til hjelp med en skisse som tar innover seg målbegrensningene og at horisontale åpninger kun kan tillates der åpningene ikke er større enn at klatring forhindres.

Presiseringer i henhold til vårt forslag vil på en god måte belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med byggeforskriftenes formål, sier Hansen.

Her er hele høringsinnspillet fra Glass og Fasadeforeningen

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 

§ 12-15. Utforming av rekkverk. 

DIBKs høringsforslag. Uthevet der GF har kommentarer, begrunnelse og forslag.

(1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt, og skal utformes slik at klatring forhindres. 

(2) Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,90 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos.

(3) Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde

a) minimum 1,20 m der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m

b) minimum 1,00 m der nivåforskjellen er inntil 10,0 m.

(4) Nivåforskjell til terreng eller underliggende plan som er mindre enn 3,0 m, kan sikres på annen forsvarlig måte enn med rekkverk.

(5) Åpninger i rekkverk skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. For  rekkverk over 1,00 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til  minimum 0,25 m under topp av rekkverk. 

GFs kommentarer, begrunnelse og forslag:

Til (1)

Den nåværende teksten kan gi inntrykk av at det er risikoen for fall og sammenstøt det skal sikres mot. Rekkverket forhindrer ikke fall og sammenstøt, men konsekvensene av det. 

GF mener det er risikoen for gjennomfall og for skjærskader ved sammenstøt (der det benyttes glass i rekkverket) det må sikres mot og fokuseres på.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning på en god måte belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med det tiltenkte formålet i §12-15.

GF foreslår følgende tekst:

Til (1)

Rekkverket skal ha høyde og utforming som sikrer mot gjennomfall og skjærskade ved sammenstøt og slik at klatring forhindres. 

GFs kommentarer, begrunnelse og forslag:

Til (5)

Dette bryter etter vår oppfatning med (1) da det muliggjør klatring. Vi mener videre at 0,25 m er en kritisk stor åpning og at tillatte åpninger i rekkverk bør begrenses til maks. 0.1 m.

Det vil også være til hjelp med en skisse som tar innover seg målbegrensningene og at vertikale åpninger kun kan tillates der åpningene ikke er større enn at klatring forhindres.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med formålet i  §12-15

GF foreslår følgende tekst:

Til (5) Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m  

 

§ 12-17. Vindu og andre glassfelt. 

DIBKs hørinsgforslag. Uthevet der GF har kommentarer, forslag og begrunnelse:

(1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall opp til høyde minimum 0,80 m over gulv. Sikring kan være brystning, personsikkerhetsrute eller annen forsvarlig metode. For øvrig gjelder følgende:

a)  I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og lignende være sikret. I tillegg skal vindu og andre glassfelt i yttervegg

b) I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og andre glassfelt i yttervegg over terreng være sikret. I skoler og barnehager skal alle vinduer og andre glassfelt der barn kan oppholde seg sikres

c) I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være sikret i ferdselsretning. 

GFs kommentar og begrunnelse og forslag:

Til §12-17 (1):

Den nåværende teksten kan gi inntrykk av at det er risikoen for sammenstøt og fall det skal sikres mot. Personsikkerhetsruter forhindrer ikke sammenstøt og fall, men konsekvensene av det. 

Det er derfor risikoen for skjærskader ved sammenstøt og gjennomfall det må sikres mot og fokuseres på.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med formålet i §12-17 (1).

GF foreslår følgende tekst:

Til § 12-17 (1)   

Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres mot skjærskader ved sammenstøt og mot gjennomfall opp til høyde minimum 0,80 m over gulv. Sikring kan være brystning, personsikkerhetsrute eller annen forsvarlig metode.

GFs kommentar, begrunnelse og forslag:

Til §12-17 (1), a) og b)

Vi etterlyser en sammenheng i risikovurdering med henblikk på at glassfelt i 2. etasje (= 6.6 m over terreng) (a) fritas for krav om personsikkerhetsglass.

I skole og barnehage (b) kreves det at alle vinduer og andre glassfelt der barn kan oppholde seg skal sikres.

Det er vanskelig å se hvorfor risikoen vurderes annerledes i 2 etasje i bolig, hvor barn også oppholder seg, i forhold til barnehager og skoler.

Angivelse av 6.6 m over terreng kan legge til rette for spekulasjon og tolkning med den hensikt å unngå å bruke personsikkerhetsglass. For at (1) skal gi mening må det fokuseres på risikoområder uavhengig av høydemeter eller etasjer. Vi foreslår derfor at referanse til 6.6 m over terreng fjernes.

Veiledningen til §12-20, punkt 1 (TEK 10) sier at et glassfelt som skiller arealer på ulikt nivå kan ha samme funksjon som et rekkverk og må dimensjoneres tilsvarende for horisontale laster.

Da er vi av den mening at 2. etasje ikke kan unntas fra bruk av sikkerhetsglass.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med formålet i §12-17 (1)

  

GF foreslår følgende tekst:

Til §12-17 (1), a)

I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og uteområde være sikret. Dører med glass skal ha personsikkerhetsglass uavhengig av brystningshøyde. Sikring skal foretas på begge sider.

Til § 12-17 (1), b)

I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og andre glassfelt med brystning lavere enn 0,8 m over gulv være personsikkerhetsglass. I skoler og barnehager skal alle vinduer og andre glassfelt der barn kan oppholde seg sikres uavhengig av brystningshøyde. Ved opphold og ferdsel fra begge sider skal personsikkerhetsglass benyttes på begge sider.

GFs kommentar, begrunnelse og forslag:

Til § 12-17 (1), c)

Begrepet «ferdselsretning» kan gi grunnlag for spekulasjon og tolkning. Inngangspartier og kommunikasjonsveier er uansett risikoområder som må sikres.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med formålet i §12-17 (1)

GF foreslår følgende tekst:

Til § 12-17 (1), c)

Glassfelt, glassdører med eller av glass og tilhørende sidefelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei skal være sikret. Ved opphold og ferdsel fra begge sider skal sikkerhetsglass benyttes på begge sider. 

Generelt:

Med bakgrunn i paragrafens formål om å sikre mot skade på person eller husdyr ved sammenstøt med, eller mot fall gjennom glassfelt legges det ved en statistikk fra Danmark.

Statistikken «Skadestuekontakter på Skadestuen OUH Odense i perioden 2008-2014» gjenspeiler registrerte sårskader som følge av sammenstøt med glass og er representativ for et omfang angitt til 5% av Danmarks befolkning.

Antar man at situasjonen ikke er vesentlig annerledes i resten av den danske befolkningen (eller den norske) enn hva som gjelder for dette statistiske grunnlaget, mener vi dette er med på å underbygge våre kommentarer, begrunnelser og forslag til kravsnivå i TEK17.

Ny sjef i Glassfabrikken AS

Petter Gran har sett etter en ny daglig leder i Glassfabrikken AS i tre år. Nå har han endelig lykkes med å rekruttere ny toppleder. Kristian Nauf tok over roret allerede 1. mai.

– Gründere er best frem til fylte 62 år. Det viser statistikken. Tre år på overtid har gått fint, men nå er vi glade for at Kristian Nauf har takket ja til å bli daglig leder i Glassfabrikken AS, sier nestor Petter Gran.

Kristian Nauf kommer i fra stillingen som salgskonsulent i samme firma. Han ble rekruttert til Glassfabrikken i januar 2015 og har i hovedsak jobbet med prosjektsalg mot fasadebyggerne.

Nauf har bransjekunnskap fra ferdighusleverandøren Tyrolerhus og en nå avviklet dørfabrikk.

– Det var gjennom jobben i denne dørfabrikken, som kjøpte alt glass av Glassfabrikken, jeg først ble kjent med glassbransjen, sier Nauf.

– Du har vært hos Glassfabrikken i drøye to år og ble daglig leder 1. mai. Det er gått fort?

– Glassfabrikken AS har ønsket seg en leder med bransjekunnskap og gjerne finne kandidater fra egen administrasjon. Derfor er dette en prosess som har pågått en stund. Dette har jeg gledet meg til lenge. Men det er betryggende å vite at vi beholder all internkompetanse i lang tid fremover. Både teknisk sjef Jørgen Fadum og kundeansvarlig Peggy Arntsen vil være uvurderlige ressurser fremover. Det samme kan jeg si om Petter Gran, som fortsatt skal ha en deltidsstilling i selskapet. Denne trioens kompetanse må vi bruke for alt den er verd, sier Nauf.

Samtidig som vi kan fortelle at Nauf er blitt daglig leder, meldes det at Anders N. Tvetene rykker opp som salgssjef fra 1. juni. Tvetene kom «rett fra skolebenken» og inn som operativ selger for to år siden.

Fagbrev som §3.5 kandidat

Har dere ansatte med lang bransjeerfaring som ønsker å ta fagbrev i glassfaget? Glass og Fasadeforeningen tilbyr deg nå hjelp. Nytt §3.5 eksamensforberedende fagkurs for praksiskandidaterer nemlig satt opp på plakaten.

Glass og Fasadeforeningen er som bransjens samlende organ opptatt av å bidra til at medlemsbedriftene er riktig skodd med kompetanse. Gjennom et samarbeid med  Kongsberg videregående skole – Glassfagsenteret tilbyr foreningen utdannelse for både lærlinger og for §3.5 praksiskandidater.

Kursledere er Arne Hansen og Geir Bakken, og nytt kurs er satt opp til høsten med disse datoene:

Kurssted: Kongsberg v. g. skole Glassfagsenteret, Kongsberg

Samling 1: 21. – 23. august (3 dager)

  • Fagets oppbygning og struktur (håndverksdelene, industridelene og fasade) 
  • Glasstyper, egenskaper og bruksområder 
  • HMS, internkontroll og kvalitetssikring 
  • Studieteknikk 

Samling 2: 17. – 18. november 2017 (2 dager)

  • Gjennomgang av regelverk 
  • Løsningsmetodikk vedr. ny tverrfaglig eksamensform 
  • Øvelse i oppgaveløsning 

Mellom samlingene skal deltagerne løse 12 oppgaver på nettet. Disse oppgavene blir rettet med tilbakemeldinger fra kurslederne.

Her finner du mer informasjon om kurset.

Per Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen, selv glassmester, er opptatt av at både bedrifter og medarbeider ser nytten av å lære mer.

– Vi understreker at det er viktig at kandidater har nødvendig motivasjon for å ta fagprøve som praksiskandidat. Vi må huske at vår bransje dekker et stort fagområde og som privatist er det kandidaten selv som er ansvarlig for å tilegne seg nødvendig kunnskap for å gå opp til eksamen. Men vi erfarer at bedriftene er svært positive til at deres ansatte ønsker å ta fagprøve, og gjerne ser at de deltar Glass og Fasadeforeningens kurs på Kongsberg, sier Graff.

Opplæringsringer

–  Hvordan kan bransje og bedrifter bidra?

– Foreningen må jobbe videre med tilbudene sine. Som for eksempel å bidra til etablering av utdannings- eller opplæringsringer i bransjen. Bedrifter med forskjellige type kjernevirksomhet kan gå sammen for å gi et bredt faglig kompetansetilbud til sine medarbeidere. Bergen Glassmesterlaug har nå tatt et initiativ der laugene i Norge er invitert til et møte for å diskutere dette temaet. sier Graff.

Læreplan forankret i kunnskapsløftet

Opplæring i glassfaget skal skje i henhold tillæreplanen. Denne læreplanen er utgitt som forskrift til opplæringsloven, og forteller at glassfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Disse hovedområdene er:

  • Produksjon
  • Montering og service
  • Bransjelære

Produksjon

Hovedområdet dreier seg om skjæring, bearbeiding, innramming og behandling av glass. Det omfatter også sliping, polering, herding, laminering av glass, og produksjon av funksjonsglass. Fasadedelen dreier seg om produksjon, bearbeiding og montering av glass og fasadeløsninger. Bruk og vedlikehold av produksjonsverktøy og maskiner står sentralt i hovedområdet. Helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og bruk av verne- og sikkerhetsutstyr inngår også i hovedområdet.

Montering og service

Hovedområdet dreier seg om montering, service, reparasjon og vedlikehold av glass og plast til eksteriør- og interiørbruk. I hovedområdet inngår glass i transportmidler, og innramming. Det omfatter også montering og vedlikehold av solavskjerminger, låser og beslag. Planlegging, utføring, dokumentasjon og vurdering av arbeidet står sentralt i hovedområdet.

Bransjelære

Hovedområdet dreier seg om materialkunnskap, produkter og produksjonsutstyr. Bruk av skisser og tegninger inngår i hovedområdet. Det omhandler også fagets historie og plass i samfunnet. Bruk av digitale verktøy står sentralt i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring og dokumentasjon inngår også i hovedområdet.