Flere investeringer hos Rakvåg

OM Rakvåg utenfor Molde holder trykket oppe. Selskapet satser mer mot markedet for laminert sikkerhetsglass. Som følge av satsingen er en AutoClave og ny laminatlinje kjøpt inn. – Samtidig har vi nå fått på plass system for å CE-merke våre produkter, sier Roy Rakvåg.

OM Rakvåg har produsert herdet/laminert glass i en årrekke. Frem til mai i år har all laminering blitt utført i et AutoClave free vakuumsystem.

– Nå effektiviserer vi prosessen betydelig. Den nye AutoClaven fra Italmatic, i produksjonslinje med den nyeste teknologi fra Glaston, har vært i drift et par ukers tid og erfaringene er gode.

– Alt fungerer som det skal og vi har allerede levert et visst volum av herdet laminert og laminert glass produsert i den nye laminatlinjen. Vi kommer nå til å fase ut vårt andre lamineringssystem. Forskjellen på gammelt og nytt blir ikke synlig på produktene, men i leveringskapasitet. Vi får en betydelig kapasitetsøkning med det nye anlegget. Etterspørselen etter sikkerhetsglass og spesialprodukter er stadig økende. Det at vi er en totalleverandør med all produksjonen i eget hus vil bli en styrke for oss, sier Roy Rakvåg.

OM Rakvåg er nå i stand til å CE-merke sine produkter.

– Ja, vi CE-merker nå våre herdede og herdet laminerte glass i henhold til NS-EN 12150-2:2005, og NS-EN 14449:2005, og har testet våre glass hos SINTEF Byggforsk, for personsikring i henhold til NS-EN 12600. Vi produserer disse glassene henholdsvis under merkevarene Rakvaag Secure (herdet) og Rakvaag Laminate Secure (herdet/laminert).

– Vi jobber kontinuerlig med CE-merking og intern kvalitetskontroll og har alt nødvendige testutstyr internt for å opprettholde en sikker og høy kvalitet på våre ferdige produkter. Dette i godt samarbeide med Kiwa og SINTEF Byggforsk.

Vi er nå i praksis en totalleverandør av glass til hele det norske markedet, sier Roy Rakvåg.

Laminerte glass

Laminerte glass og herdet/laminert glass produseres i dag ved at to eller flere glassplater lamineres sammen ved bruk av en eller flere folier av egnet kvalitet. Glassene kan være av ulik tykkelse og med ulike egenskaper, tilpasset ulike bruksområder. Folien eller foliene, kan være av forskjellige tykkelser, og ha ulik stivhet og transmisjon.

Mer teknisk informasjon om glass finner du her.