– Det finnes ingen snarvei til mesterbrevet

Mesterbrevnemnda er gjort kjent med at en aktør i konsulentbransjen tilbyr folk i byggenæringen hjelp til søknad om mesterbrev. Det vil si hjelp til å utforme søknad om mesterbrev på bakgrunn av en realkompetansevurdering. Det er ikke ulovlig å yte bistand i forbindelse med en søknadsprosess, men dette er en tjeneste det ikke er grunnlag for. – Det finnes ingen snarvei til mesterbrevet, sier daglig leder i Mesterbrevnemnda Johanne Wulfsberg-Gamre.

– Det er svært få kandidater som er kvalifisert til å søke om mesterbrev med bakgrunn i en realkompetansevurdering. Hver søknad krever helt individuell behandling og personlig kontakt, og etter veiledning velger mange å starte på mesterutdanningen. Den tekniske kvaliteten på søknaden/dokumentasjonen har derfor ingen betydning, sier Wulfsberg-Gamre, som understreker at det kun er et fåtall som får innvilget mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse.

Tilbudet fra den aktuelle aktøren som fremsettes kan gi inntrykk av at det gis en garanti for eller letter prosessen med å få innvilget mesterbrev ved å la aktørene ta seg av søknadsprosessen, skriver Mesterbrev i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Mesterbrevnemnda har vært i kontakt med den aktuelle aktøren og forklart dem at det de tilbyr ikke har noe for seg. 

I tilbudet fra den aktuelle aktøren som sendes til folk i byggenæringen kan bruken av mestermerket sammen med informasjonen som sendes antyde at Mesterbrevnemnda har et samarbeid med firmaet. 
– Det har vi ikke, understreker Wulfsberg-Gamre. Hun påpeker at informasjonen som sendes ut er ufullstendig og ikke riktig. Dette kan gi mottakerne et feil bilde hva gjelder krav.

– Hovedveien til mesterbrevet er gjennom mesterutdanningen, avslutter hun.

Kontaktpersoner:

Johanne Wulfsberg-Gamre, daglig leder mob.: 922 87