Medlemssider

GF KURS OG UTDANNING

Krav og etterspørsel etter kunnskap og kompetanse øker og blir viktigere og viktigere som konkurransemiddel. Glass og Fasadeforeningen tilbyr derfor sine medlemsbedrifter et bredt kurs og utdanningsprogram.

  • Fagprøve i glassfaget som praksiskandidat
  • SAK 10 og søknad om sentral godkjenning
  • Montasjelederkurs – Modul 3 – sikkerhetsruter
  • Dagskurs: Aktivt eierskap
  • Kurssamarbeid med Virke