AKTUELT

Trond Belkasmi har hatt teoretisk og praktisk undervisning for håndverkernettverket i Akershus bygningsvernsenter. Foto: Harald Aase

Glassmester underviste for håndverkere

Akershus bygningsvernsenter har som formål å ta vare på vår kulturarv, ved å redusere tap av verneverdige bygninger og anlegg. Sentere har en rekke tiltak i verktøykassen. Blant dem er kurs i vindusrestaurering. Kursholder er Glassmester Rolf Berglund.

Akershus bygningsvernsenter er en del av Museene i Akershus (MiA). Senteret samarbeider tett med huseiere og håndverkere gjennom rådgivning, oppfølging og praktiske kurs i bygningsvern, tradisjonshåndverk og bærekraftig bruk.

Kursrekken for håndverkere tar for seg ulike tema som bygningsanalyse, stilhistorie, taktekking, vindusrestaurering, muring og maling. I tillegg til kursrekken gjennomføres enkeltkurs i blant annet lafting, smiing og rapping.

Senteret sier selv at de benytter noen av landets mest erfarne instruktører. En av disse er altså Trond Belkasmi, daglig leder i Glassmester Rolf Berglund AS.

– Vi ser hele tiden et det gjøres feil i forbindelse med vindusrestaurering i verneverdige bygg. I enkelte tilfeller helt ødeleggende feil. Både feil valg av glass, utførelse av reparasjon av kittfalser og ikke minst ved spunsing og reparasjon av treverk og beslag, sier Trond Belkasmi.

– Bruk av moderne glass fremfor restaureringsglass av tidsriktig karakter som blåst glass og maskintrukket glass, er en gjenganger, og vi ser ofte at man like gjerne pusser og sliper på glasset samtidig som maling og treverket får sin behandling, det blir da ofte overflateskader og riper i glasset etter vedlikeholdet når det er utført av folk med manglende fagkompetanse.

Flere oppdrag

Glassmester Rolf Berglund lagerfører restaureringsglass i flere typer blåste taffel glass, maskin og antikkglass og hjelper også til med spunsing og utskifting av råttent treverk.

– Gjennom dette engasjementer håper vi å formilde kunnskap som blir en form for forebyggende tiltak. Vi legger ikke skjul på at deltakelse i dette nettverket også kan gi oss flere oppdrag, fortsetter Belkasmi.

Snekkere og murere

I tillegg til kursvirksomhet fungerer Akershus bygningsvernsenter som sentral for et håndverkernettverk bestående av selskaper og privatpersoner med virke eller interesse for restaurering og bevaring.

Glassfaget ble inkludert i nettverket som følge av en stadig økende oppdragsmengde knyttet til vinduserestaurering.

Foto av undervisning i glass

Trådglass, blåst taffel glass, maskinglass og floatglass. Hva er hva? Kursdeltakerne identifiserte åpenbart trådglass, men slet med de øvrige glassene. Foto: Harald Aase

– Vi kjente til Trond Belkasmi gjennom arbeider utført av hans selskap. På forespørsel var han positiv til å stille som foredragsholder. Vi har hatt en samling med teori for 30 deltakere og denne praktiske samlingen med 25 deltakere. Vi har et samarbeid med Høgskolen Innlandet og studiet for bygningsvern. Deltakerne var både studenter fra skolen og folk fra nettverket, sier Christopher Millar koordinator i Akershus bygningsvernsenter.

Foto av Chris Millar

Christopher Millar er koordinator i Akershus bygningsvernsenter. Foto: Harald Aase

– Kursdeltakerne har i hovedsak sin bakgrunn fra murer- og snekker-/tømrerfaget.

Håndverkerne i nettverket er som regel folk med erfaring, så mindre reparasjoner i glass må de kunne beherske. Her kommer Trond sin veiledning til sin rett.

I tillegg til dette, skal denne type samlinger hjelpe håndverkerne å kjenne igjen grensen for det han/hun kan om glass og når en mer erfaren glassmester bør kontaktes.

Møbler og vinduer

Thomas Saastad er møbelsnekker fra Nittedal og han ser at den faglige oppdateringen gir han kunnskap som kan utvikle selskapet sitt videre.

Foto av Thomas Saastad

Møbelsnekker Thomas Saastad fikk testet sin kvaliteter som glasskjærer. Foto: Harald Aase

– Glasskjæring har jeg faktisk lært tidligere. Men det var på sin plass med en oppdatering og læring om de ulike bygningsglassene som er benyttet gjennom tiden. Jeg ønsker å jobbe med mer med vindusrestaurering og dette kruset har således hatt stor verdig for meg. Det faglige nettverket er selvfølgelig også viktig arena for erfaringsutveksling og faglige diskusjoner, sier Saastad.

LES OGSÅ: Antikvarisk rehabilitering av vinduer ved historisk museum.

Siste saker fra nyhetsrommet

Tilsyn fra DiBK

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.