Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Arnstein Flote, Dag Bratlie og Leif Thoresen var fornøyd med det faglige programmet på GFD 2016. Det faglige seminaret og ekskursjonene i Bilbao ble arrangert fredag.

– Vi satte av rikelig tid til et godt faglig program. Vi hadde både foredrag inne i møterommene på hotellet og vi hadde tre forskjellige faglige utflukter. Vi har mye fagkompetanse i vårt miljø og derfor var det hyggelig å kunne presenter mange aktuelle saker med nesten bare «interne» foredragsholdere, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Per Henning Graff hadde som vanlig orden på både foredragsholdere og program. Han holdt samtidig et foredrag om forventede endringer i TEK17.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Tommy Danielson og Øystein Havik fra henholdsvis SolTech Energy og Sapa Building Systems snakket om det nylig inngåtte samarbeidet som gjør Sapa i stand til å levere integrerte solceller i sine to fasadesystemer.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Bjørn Glenn Hansen fortalte forsamlingen om GFs nye veileder som skal bidra til færre produksjonsfeil og gi færre påførte skader på glass. Veilederens titler er «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass» og «Rengjøring av bygningsglass».

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Martin Borg, fra Backe-Gruppen, snakket om produktmerking og hvor viktig det er at fasadeentreprenører (og andre underleverandører) levere god dokumentasjon ved leveranser til entreprenørene.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Jan Remy Taaje oppdaterte forsamlingen på programvaren «KATODE 1.0». Dette er et dataverktøy til bruk for ressursplanlegging i bedriften og vil bli tilgjengelig som medlemsfordel i foreningen. Henrik Karlsen og Jørgen Slydahl ble nysgjerrige.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Hans Olav Meen Nilssen gikk rett på SAK10 og veiledet lytterne gjennom de nye kompetansekravene som er knyttet til det å få ny Sentral Godkjenning.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

En av de tre faglige ekskursjonene var til Guardians floatverk i distriktet. Denne gjengen deltok. (Foto: Bård Eivind Viko)

Byvandring med kunst, kultur og svært blyglass inne på togstasjonen med lokal arkitekt som guide. Siste utflukt gikk til Guggenheim-museet der både byggets arkitektur og materialbruk var hovedtema.