Enstemmig valgt

Glass og Fasadeforeningens generalforsamling ble avholdt torsdag. Endre Hole ble nok en gang gjenvalgt som leder. Ny mann i styret er Svein Liebig-Larsen.

Årsberetningen ble godkjent og økonomisk har GF lagt et godt år bak seg.

Endre Hole gjør en solid jobb som styreleder. Valgkomiteen bekreftet også det og la frem forslag om at Hole skulle bli gjenvalgt som styreleder. Generalforsamlingen ga sin tilslutning og valgkomiteen komplette innstilling ble enstemmig valgt.

Nestleder er Jan Remy Taaje fra Elverhøy Aluminium og Glass (gjenvalgt). Styremedlemmer er nå Torill Furulund fra Glassmester Furulund (ikke på valg), Per Christian Fossum fra Hunter Douglas Norge (gjenvalgt), Per Arne Steffensen fra Drag Industrier (gjenvalgt), Berit Ness fra CC-Glass AS (ikke på valg), Henning Austad fra Modum Glassindustri (ikke på valg), Fritjof Riis fra Andr. L. Riis AS (gjenvalgt) og Svein Liebig-Larsen, Saint Gobain Bøckmann (ny). Sistnevnte går inn for Øystein Havik.

Endre Hole pekte i sin tale på at deltakerne på generalforsamlingen gjennom sine medlemskap er med på å betale for viktige oppgaver bransjen som felleskap må løse.

– Likevel er det fremdeles bedrifter som står utenfor og som nyter godt av foreningens arbeid. Vi må få flere til å delta og ta ansvar i vårt nettverk. Relasjonene medlemmene i mellom og bedriftenes samarbeid med sekretariatet har stor betydning for bransjen utvikling. Får vi flere medlemmer får vi enda bedre handlekraft, sa Hole.

Tydelig ambisjon

Enstemmig valgt

Svein Liebig-Larsen, Saint Gobain Bøckmann, er altså den eneste nye i styret. Han er klar på hvorfor han takket ja til valgkomiteens forespørsel.

– Foreningens virksomhet er viktig for utviklingen i bransjen. Samtidig er Glass og Fasadeforeningens nettverk en viktig arena for Saint Gobain Bøckmann. Derfor ønsker jeg å være med og påvirke beslutningene som tas på vegne av både vårt medlemskap og vår medlemskontingent. Dessuten er min fartstid i bransjen fortsatt kort. Gjennom dette vervet får jeg pleiet mine relasjoner i bransjen, sier Liebig-Larsen.

Jubileum

Neste år skriver vi altså 2017 og «Glassmestrenes Landsforening» ble stiftet i 1917. Dette var Glass og Fasadeforeningens forløper og dermed er det 100-års jubileum på gang.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets forslag til tid og sted for neste generalforsamling og Glass og Fasadedager. I jubileumsåret arrangeres foreningens viktigste møteplass i historiske omgivelser på stiftelsesstedet til «Glassmestrenes Landsforening» i Oslo.

– «Glassmestrenes Landsforening» ble stiftet i lokalene til Oslo Håndverk og Industriforening 19. mars 1917. De ærverdige lokalene ligger tvers over gaten for Hotell Bristol, som ble åpnet i 1920. Disse historiske omgivelsene danner rammen for arrangementet. Vi skal ta deltakerne med på en historisk reise, men også videre inn i fremtiden. GFD 2017 vil være delt opp i to deler. En fagdag med blikk på fremtiden og en jubileumsdag som setter fokus på viktige historiske hendelser. For jubileumskomiteen er det viktig å vise frem samspillet i bransjen og den enkelt fagdels betydningen i utviklingen av Glass og Fasadeforeningen. Planleggingen er allerede godt i gang og vi i jubileumskomiteen gleder oss veldig til å møte dere i Oslo om ett års tid, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Jubileumskomiteen består, i tillegg til Graff, av Harald Aase, Torill Furulund og Berit Ness. Komiteen har styret i foreningen som referansegruppe.

Teknisk komité?

Det var kommet inn ett konkret forslag til generalforsamlingen.

Enstemmig valgt

Arne Hansen ønsket å opprett en glassteknisk komite for å styrke de teoretiske og praktiske delene av de ulike fagområdene.

Komiteen skal i henhold til Hansens forslag i så fall bestå av én fagperson fra hvert av fagområdene. Det vil si fra henholdsvis glassmester, glass i transportmidler, innramming, industri og fasadedelen. Mandatet til komiteen kan være å utvikle ulike hjelpemidler som veiledninger, utvikle faget, utvikle kurs og være bindeleddet mellom medlemmene og de ulike fagområdene. Gruppen kan ivareta særinteressene til fagområdene og komme med de nødvendige innspill til eget styre.

Hansen la spesielt vekt på at en slik komité også kan være en rekrutteringsarena som kan løfte frem kommende unge fagfolk i foreningens nettverk.

Arne Hansens forslag ble positivt mottatt av generalforsamlingen. Under debatten ble det dog bemerket at sekretariatet leverer innenfor nettopp de krav og forventninger som ligger til en slik glassteknisk komite.

Saken endte opp med at både styre og sekretariat tok med seg Hansen forslag som konstruktivt innspill i utviklingen av ny faglitteratur og nye tekniske veiledere.