Ruteretur har inngått nye avtaler

Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjens nonprofitt-selskap for å sikre landsomfattende og trygg innsamling av isolerglassruter med miljøgiften PCB (PCB-ruter), har nå inngått nye avtaler. De nye avtalene sikrer at alt glass fra PCB-ruter som samles inn fra sommeren av blir til ny isolasjon hos Glava.

Sverre Valde, som er daglig leder i Ruteretur, sier via pressemeldingen at selskapet har bidratt til økt materialgjenvinning av glass helt siden oppstarten i 2002.

PCB-ruter ble produsert på 60- og 70-tallet og er farlig avfall på grunn av PCB i fugelimet. Slikt avfall kan ikke brennes i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Utskjæring av glasset fra dette problemavfallet før brenning gjør at halvparten av vekten fra vinduene blir til ny isolasjon. Det som er igjen av avfallet går til forbrenning med energigjenvinning.

Ruteretur har denne uken signert nye avtaler med Norsk Gjenvinning AS om innsamling av PCB-ruter i hele Norge og behandling av disse rutene på Øra i Fredrikstad. De nye avtalene vil tre i kraft fra juni av og vil sørge for at dagens nærmere 400 innsamlingspunkter for PCB-ruter over hele landet opprettholdes. De nye avtalene bidrar også til at Rutereturs kostnader reduseres, noe som vil komme Rutereturs deltakere til gode.

Alle som produserer eller importerer isolerglassruter er pliktig til å være deltakere i et godkjent retursystem for PCB-ruter, slik at PCB-ruter sikrer en forsvarlig innsamling og avfallsbehandling. Ruteretur er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter. Ruteretur finansieres ved at deltakerne betaler et lovpålagt vederlag, som for tiden er kr 12 per isolerglassrute som sendes ut på det norske markedet. 

Ruteretur har vært en pioner innenfor den sirkulære økonomien lenge før begrepet kom på den politiske dagsorden. At vi kan bidra til en større miljøgevinst samtidig som vi reduserer våre kostander, og dermed kostnadene til våre deltakere, er svært hyggelig, avslutter Sverre Valde.