AKTUELT

Drivhus kan ikke brukes på samme måte som en hagestue eller vinterhage med mindre det er dimensjonert for det. Foto: GF

– Drivhus er ikke et oppholdsrom uten at det er dimensjonert for det

Våren er i anmarsj og markedsføringen av drivhus som alternativ til hagestuer og vinterhager øker proporsjonalt med temperaturstigninger og daglystilgang.

Glass og Fasadeforeningen er glade for at det tilbys byggevarer av og med glass.

– Men vi blir bekymret når vi ser hvilke bruksområder tilbydere mener drivhus er egnet til. Faktum er at i ytterste konsekvens har man ikke engang har lov til verken å plante eller vanne tomatene i drivhuset, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Bekymringene handler om at drivhus markedsføres på en måte som tilsier at bruken ikke først og fremst er for dyrking av planter og grønnsaker.

Tilbydere påvirker kundens fokus og forventning til at drivhuset kan være et rom til bruk for opphold. Gjerne for et hyggelig selskap, med ett eller annet godt å spise og drikke.

– Drivhus som markedsføres skal oppfylle krav i byggteknisk forskrift (TEK17), selv om det ikke er søknadspliktig å sette dem opp, jf. Kapittel 4 i Byggesakforskriften. Bestemmelser i TEK17 innebærer at det stilles krav til glasstyper og konstruksjonens evne til å oppta snø- og vindlaster, sier Hansen.

Dokumentasjonskrav

Krav om dokumentasjon av produkter (byggevarer) til byggverk er nedfelt i DOK-forskriften.

Drivhus skal oppfylle krav i DOK-forskriften for å være lovlig å markedsføre og omsette. Men DOK-forskriftens krav er ikke nok; TEK17 krever at egenskapene som er nødvendige for at drivhuset skal kunne brukes på det aktuelle stedet, også er dokumentert.

Vanligvis blir dette håndtert av profesjonelle aktører. Men når en privatperson kjøper et drivhus, er det privatpersonen selv som er ansvarlig for at denne dokumentasjonen finnes!

Når en privatperson ønsker å kjøpe en byggevare, påligger det vedkommende selv stille selger spørsmål om produktets egenskaper. Selger på sin side må kunne dokumentere at egenskaper oppfyller minstekravene i forskriftene og lovverket.

Vi vil særlig trekke fram kravene til sikkerhetsglass og dimensjonering for snø- og vind-laster. Problemet er at få privatpersoner kjenner lovverk og forskrifter og handler gjerne i den tro at det som er lov å kjøpe også er lov å bruke.

– Poenget for oss er at det må være en sammenheng mellom omsetning og bruk av produkter og byggevarer. I våre øyne er det altså en forskjell. Vi ønsker at det rettes fokus på denne problemstillingen og har derfor henvendt oss både til Forbrukertilsynet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

– Forbrukertilsynet vil forhåpentligvis ha synspunkter på vår tolkning av lovverket i denne saken. I tillegg har vi bedt om DIBKs tilbakemelding på om markedsføringen vi viser til er av en karakter som faller inn under hva direktoratet bør og vil følge opp, avslutter Hansen.

Her kan du lese mer om glass og glasstyper

Faglige tips fra Glass og Fasadeforeningen

  • Tenk deg godt om før du går til innkjøp av drivhus.
  • Husk at et drivhus ikke er egnet til å være et rimelig alternativ til en hagestue, et uterom eller vinterhage ment for opphold uten at det er dimensjonert for det. På samme måte som om det var del av din bolig.
  • Spør alltid selger om produktet er egnet for ditt ønskede bruksområde og sørg for at selger kan dokumentere sitt svar.
  • Sett deg godt inn i de tekniske beskrivelsene og monteringsanvisninger.
  • Det er alltid lurt å spørre en fagmann før du gjør din endelige bestilling

Bruddtyper

Glass har tre forskjellige bruddtyper.

  • Bruddtype A – ubehandlet enkeltglass. Glasset sprekker og det oppstår spisse biter med skarpe kanter.
  • Bruddtype B – laminert glass. Glasset sprekker, men de enkelte bitene holdes sammen av laminatet, og faren for skjærskader er eliminert eller fraværende.
  • Bruddtype C – herdet glass. Glasset granulerer i mange mindre fragmenter, som hver for seg er å regne som ufarlige.

Kontaktperson i Glass og Fasadeforeningen:

Foto av Bjørn Glenn Hansen

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

e-post: hansen@gffn.no
tlf: + 47 958 54 259

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.