Nytt liv i «Vinslottet» med Millenniumsvinduer

Vinmonopolets gamle tapperi på Hasle i Oslo, Vinslottet, skal rehabiliteres. Byggets industrielle preg skal ivaretas og entreprenøren har valgt Hansens Millenniumsvinduer for å imøtekomme arkitektoniske krav. – Vi er stolte av å få være med på dette historiske prosjektet, sier Kim Rasmussen i HubroHansen.

Tapperiet på Hasle var, med sine 50.000 kvadratmeter, Nordens største da det stod ferdig i 1932. Som industrianlegg var det «state of the art» og arkitektonisk anses bygningen som et ikon for sin tid. Nå er transformasjonen i gang og neste år er det klart for innflytting.

Bygget har en rik historie og et industrielt preg, som blir ivaretatt. Første etasje får god takhøyde, glassfasader og et handelsatrium hvor det blir plass til butikker, servicesteder og servicefunksjoner.

Over handelsetasjen blir det bygget unike leiligheter i den eksisterende bygningsmassen, og på taket bygges det ytterligere tre etasjer med topp moderne leiligheter, flere med takterrasse med panoramautsikt over byen og fjorden. Totalt blir det 223 nye leiligheter og 7.500 kvadratmeter handelsområde.

For å ivareta den opprinnelige fasadens karakter vil mursteinsfasaden bestå og rehabiliteres. Det er her Hansen Millenniumsvinduer får sin plass.

– Vi skal levere 140 Hansen Millenniumsvinduer. Vårt produkt kombinerer klassisk arkitektur med moderne bygningsteknikk og er dermed et godt alternativ i rehabiliteringsmarkedet. Med et minimum siktlinje i rammen, er de slanke profileme populære blant arkitekter, sier Rasmussen.

Jardar Kilsti Nordeng styrker laget til Schüco

Jardar Kilsti Nordeng slutter som prosjektleder og daglig leder i ACC Glassrådgivere AS for å bli med på laget til Gøran Karlsen og Schüco Norge på Helsfyr i Oslo. 1. april starter han som prosjektrådgiver og han skal følge byggeprosjekter gjennom alle ledd for å skape kvalitetsbygg for fremtiden.

Jardar har jobbet i mange år i glass- og fasadebransjen og samlet verdifull erfaring. I de siste tre årene har han jobbet som daglig leder hos ACC Glassrådgivere AS.
– Jardar er dermed en viktig i brikke i Schücos ønske om å være et «kunnskapshus» med spisskompetanse på glass- og fasadefaget. Han sitter inne med en unik fagkompetanse, samtidig som han kjenner våre og relaterte produkter bedre enn de fleste. Han har samtidig forståelse for glassfaget, som gir en større bredde når man skal ut å støtte arkitektene i sine valg. Dette effektiviserer arbeidet med å finne de riktige produktene og løsningene, sier daglig leder Gøran Karlsen i en pressemelding.
Forståelsen for verdikjeden og for de ulike aktørene som er involvert i en byggeprosess er avgjørende for denne stillingen.
– Jardar har i tillegg god kjennskap til våre produsenters hverdag, noe som vil styrke samarbeidet rundt prosjekter i planleggingsfasen, legger Karlsen til.
Selv er Jardar klar til å tiltre sin stilling hos Schüco.
– Jeg gleder meg veldig til å få jobbe sammen med kompetente kollegaer i et så velrenommert firma.

Hvilket bygg er landets beste?

Statens pris for byggkvalitet etterfølger Statens byggeskikkpris som ble etablert i 1983 og siste gang utdelt i 2016. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er sekretariat for den nye prisen. Prisen deles ut i midten av oktober 2018. Nå kan du melde på din kandidat.

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Byggene som foreslås til prisen skal ha fremragende byggkvaliteter og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Byggkvalitet er kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg både for brukerne og samfunnet.

– Den nye prisen skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

De foreslåtte byggene må være ferdigstilt i 2014 eller senere for å kunne være kandidat til årets pris. For 2018 ønsker departementet også å legge vekt på god fortetting.

Fagjuryen ledes av Erling Lae
Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.
Fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018 – 2021 består av følgende medlemmer:
Leder Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
Medlem Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø
Medlem Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
Medlem Eli-Kirstin Eide, professor, Bergen
Medlem Mai Ahn Thi Lê, avdelingsdirektør, Oslo
Medlem Tor Inge Hjemdal, direktør, Oslo

Påmelding til prisen
Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 21. april 2018. Alle, også privatpersoner, kan foreslå kandidater til prisen. Vinneren mottar en plakett til å montere på eller i bygningen. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet i medier og fagfora.

Meld på din kandidat
Mer informasjon om prisen finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet
Følg prisen på Facebook

– Attraktivt kurstilbud for fasademontører

For temmelig nøyaktig ett år siden lanserte Schüco sin nye «Fasadeskole», et opplæringsprogram rettet mot hele verdikjeden. En viktig del i kjeden er montasjen og nå har 70 montører i fire byer vært på skolebenken. Neste uke åpnes klasserommet i Ålesund.

«Fasadeskolen» har hatt en hektisk start på det nye året. Med montørkurs i både Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo i februar og mars har teknisk avdeling lært opp og blitt lært opp av nærmere 70 montører fra fire fylker i Norge. I Rogaland fikk de polsk talende eget montørkurs på morsspråket.

– Interessen har vært stor, sier Ellen Tidemann, salgsansvarlig i Schüco, i en pressemelding til glassportal.no

Hun mener at en vesentlig grunn for interessen er sulten på kunnskap og et ønske om å redusere reklamasjoner og feil på byggeplass.

Dette kan Jannicken Kristoffersen fra Schüco Partner R. Daaland i Trondheim bekrefte. Selskapet hadde 15 montører, prosjektledere og kalkulatører på montørkurs i Trondheim. Hun er klar på at dette gir bedriften fordeler.

– Vi ønsker at våre montører skal oppdatere seg og få den samme kunnskap, samt at de har muligheten til å stille relevante spørsmål om praktiske løsninger. Å få ekstern hjelp fra Schüco gjør det mer attraktivt. For erfarne montører er det en del repetisjon, men de hevder det var oppfriskende. De nye montørene får mye god og konsentrert opplæring. Det var attraktivt å kunne tilby samtlige utemontører dette kurset. Det er trolig verdt hver time benyttet. Vi avsluttet med felles lunsj og fikk dermed en sosial avslutning med meningsutvekslinger, sier hun.

Det finnes nemlig ellers få eller ingen andre organiserte opplæringstilbud for montører.
Fasadeskolens rundreise fortsetter til Møre og Romsdal i neste uke, hvor montørene fra Straumsheim Glass og Fasade AS skal få opplæring i byggfysikk og montasje.

Vil at flere skal få fagbrev som praksiskandidater

Glass og Fasadeforeningen feirer i år 100 år. Første setning i foreningens jubileumsberetning lyder; Trondhjem Glassmesterlaug stiftet i 1681. En av Norges desidert eldste bransjeorganisasjoner lever fortsatt. – Men vi trenger å fornye driften og motivere medarbeiderne til å etterutdanne seg, sier et samlet laug.

Når Trondheim Glassmesterlaug samles til faglig lag inviteres alle medarbeiderne i medlemsbedriftene. Denne gang var 45 deltakere på plass på fagmøte hos Riis Glass og Metall AS. Vertselskapet, Riis Montasje AS, Riis Dør og Vindu AS, Riis Bilglass AS, Daaland Glass og Fasade, Svanholm Glass, Glassmaker´n, Glassmester Kaare Larsen & Co, Ramlo Glass AS og EW Glass & Plast utgjør i dag medlemsmassen.
Styret består av Robert Revdal (Oldermann), Robert Nøsen og Ingulf Stensås.
Naturlig nok er medlemmer og styret opptatt av fagutdanning og kompetansebygging på alle nivåer. Lauget er opptatt av både rekruttering av flere lærlinger i glassfaget, få flere såkalte praksiskandidater til faget og sikre glassfaglig fordypning på høgskolenivå. Viktigste sak er imidlertid fornyelse.
– Vi trenger en fornyelse og et generasjonsskifte. Generalforsamlingen vedtok tidligere i år en handlingsplan som konkret handler om å skape mer aktivitet og engasjement. Fagmøtet hos Riis Glass og Metall AS er en konsekvens av vedtaket og forhåpentligvis starten på en fornyingsprosess, sier sekretær og styremedlem Ingulf Stensås.
– Er det vanlig å invitere medarbeiderne i bedriften?
– Uvanlig er det ikke. For oss er det i alle fall en bevisst strategi. Mange av bedriftenes medarbeidere utfører krevende jobber, men kan mangle kunnskap i deler av fagets bredde. Vi mener at alle som arbeider med glass må være svært godt kjent med materialenes egenskaper og produktenes muligheter, samt regelverket.
– Deltakerantallet denne gang bekrefter at vi gjør noe riktig og at medarbeiderne er interessert i å lære mer om faget vårt, sier Stensås.

Fagbrev som praksiskandidat
Alle med 5 års arbeidspraksis fra glassfaget kan gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Stadig flere bedrifter og deres medarbeidere benytter seg av ordningen. Bedriftene i Trondheim Glassmesterlaug har ambisjoner, på vegne av sine ansatte, om at flere sikrer seg fagbrev gjennom denne ordningen.
Temaet ble aktualisert ved Per Henning Graffs deltakelse på fagmøtet hos Riis Glass og Metall. Graff er prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen. Ett av ansvarsområdene er foreningens «Kurs i glassfaget for praksiskandidater». Kurset arrangeres normalt i samarbeid med Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret.
– Vi lytter til våre medlemsbedrifter og om foreningen får en formell henvendelse om å bidra til et slikt kurs i Trondheim, så skal vi selvfølgelig vurder mulighetene. Lauget og foreningens motivasjon er likevel ikke tilstrekkelig. Kandidaters egen motivasjon er helt avgjørende. Vi må huske at vår bransje dekker et stort fagområde, og i tillegg skal det kunnes en del om regelverk og standarder. Man må kunne noe om alt og det er ikke mange av bedriftene som leverer i hele fagets bredde. I tillegg til å gjennomføre et krevende kurs, må den enkelte kandidat jobbe aktivt for å skaffe seg et bredt faglig grunnlag for å ta fagprøven. Dessuten må både bedriftsleder og kandidat forstå omfanget og de investeringene en slik utdanning krever. Enhver utdannelse er nemlig å betrakte som en investering for både bedriften og medarbeideren. Kompetente medarbeidere sørger for at kunden får de varer han eller hun skal ha, og gir de riktige råd i forhold til funksjoner og egenskaper i glasset og i forhold til regelverket, sier Graff.

LES OGSÅ: Vil revitalisere laugene

Fakta
Et laug er gjerne lokal sammenslutning av håndverkere og håndverksbedrifter, dannet med fokus på å ivareta standens faglige, politiske og økonomiske interesser. Glassfaget har lange tradisjoner og historien starter med stiftelsen av Trondhjem Glassmesterlaug i 1681. Deretter ble Christiania Glassmester og forgyllergruppe, senere kalt Oslo Glassmesterlaug, stiftet i 1886. Bergen Glassmesterlaug ble stiftet i 1910 og Vestfold- og Telemark Glassmesterlaug ble stiftet 1970.
Kilder: Store Norske Leksikon og Glass og Fasadeforeningen.

Nyåpning av Nenset Glassverksted

Nenset Glassverksted AS har lagt om profilen og er på plass på ny adresse. På kvinnedagen 8. mars hadde selskapet åpning av nye lokaler i nytt bygg. Skiens ordfører sto for snorklippingen og åpningstale foran mer enn 60 gjester og kunder.

Nenset Glassverksted AS ivaretar lange håndverkstradisjoner og Morten Mitchell har drevet som glassmester siden han tok fagbrev i 1991. Det vil si hele yrkeskarrieren. Nenset Glassverksted AS, som Mitchell driver sammen med kona May-Kristin, er etablert med sitt eget varemerke N-Glass. Nå tar selskapet nye steg i nye lokaler som inneholder lager, produksjonshall og bilglassverksted. Rosinen i pølsa er naturlig nok den splitter nye butikken med show rom i 2. etasje. Butikken er hjertet i bygget og med smarte interiørløsninger og glassbruk har man oversikt over hele virksomheten, uansett hvor man befinner seg.
– Vi er mer enn flinke håndverkere og vi selger flotte produkter. Derfor er vi nå veldig stolte av å kunne fremstå som en aktør som selger spesialedesignede glassløsninger for private hjem i egnede og tilpassede lokaler. Her stiller vi ut vinterhager, innglassing, uterom, glassrekkverk, og dusj- og baderomsløsninger og selvfølgelig glass i interiør. Flott butikk med attraktive produkter og god kundeservice er med å styrke vår profil som en seriøs bedrift, drevet av skikkelige fagfolk, sier Morten Mitchell.

Kjørbekk og Rødmyr
Nenset Glassverksted AS har drevet virksomheten ut i fra Kjørbekk og Rødmyr næringsområde i et par måneder. Tidligere leide bedriften lokaler. Nå er strategien en annen.
– Vi er gått inn på eiersiden i eiendomsselskapet som eier bygget. Nå kan vi på en helt annen måte påvirke hvordan vi skal utvikle både vårt selskap og eiendommen. Før vi begynte å bygge gjorde vi en avtale med Recover om utleie av lokaler hos oss. Det ga oss en trygghet og samtidig kan vi hente ut synergi av hverandres virksomhet, sier May-Kristin Mitchell.

Næringslivet utvikler næringslivet
Området er et industriområde i vekst. Noe av æren for den positive utviklingen får Kjørbekk og Rødmyr Interesseorganisasjon (KRIO). Bedriftene i området er gjennom eier- og medlemskap involvert i organisasjonen. KRIO samordner tiltak som ivaretar området og medlemmenes interesser.
– Vi skal delta i utviklingen av Kjørbekk og Rødmyr som næringsområde, bl.a. ved å være representert direkte eller indirekte i distriktets næringsorganisasjoner og bestemmende organer. Vi har som mål å være en pådriver og meningsytrer i aktuelle saker i distriktet, skriver organisasjonen i sin formålsparagraf.
Betydningen av dette trakk Skiens ordfører Hedda Foss Five frem i sin åpningstale.
– Vår jobb er å tilby gode rammebetingelser for næringslivet. Men det er ikke politikerne som skaper vekst i næring eller arbeidsplasser. KRIO har gjort en flott innsats for dette området og bidratt til mange etableringer. Selskapene her oppe, inkludert Nenset Glassverksted, er seriøse bedrifter som driver godt hver for seg. Sammen bidrar de med betydelige ressurser til hele regionen, sier Five.

Skiensmodellen
Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping, svart økonomi og gode arbeidsforhold i anbudsbedrifter. Bystyret vedtok i september 2014 særskilte kontraktsbestemmelser som skjerper kravene ved utlysning av offentlige anbud. De særskilte kontraktsbestemmelsene benyttes nå av flere kommuner i regionen, samt Telemark fylkeskommune. Modellen blir også adoptert av stadig flere kommuner i Norge.
Planen er blitt kjent under navnet «Skiensmodellen» og kommunen mener at modellen har vist seg å være et godt virkemiddel i kampen for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
– Det kreves blant annet at alt arbeid skal utføres av fast ansatte hos entreprenørene, at ingen entreprenørkjeder er lengre enn to ledd, at over halvparten av de involverte i prosjektet har fagbrev og at bedriftene må ha lærlinger, sier ordfører Hedda Foss Five.

Markedsføring
Med sine offensive satsinger med produktsalg mot det private markedet må Nenset Glassverksted være proffe i sin markedsføring. Foran den offisielle åpningen ble det iverksatte omfattende kampanjer.
– Dette er andre gang vi flytter bedriften. Forrige gang var i 2009. Vi har lært en del om både våre kunder og prosesser. Ikke minst at det går mellom 7 og 8 års mellom hver gang vår kundegruppe har behov for eller ønsker å kjøpe våre produkter og tjenester.
Fortsatt får vi telefoner fra kunder som står utenfor pizzabutikken i våre første lokaler og lurer på hvor det er blitt av oss. Dette forteller en del om kundelojalitet. Denne gang valgte vi derfor å markedsføre flyttingen, og selvsagt våre tjenester, i flere kanaler mot hele Telemarks befolkning. Vi har hatt klistremerke på forsiden av regionavisen, annonser i avisen, DM utsending i hele fylket og innslag på Radio Grenland, hvor vi hadde reklamespot med invitasjon til åpningen, sier Morten Mitchell.

Fagsamling hos Glassfabrikken

Glassfabrikken AS inviterer sine forbindelser to til tre ganger i året til sine lokaler på Hegdal industriområde i Larvik. Denne uken hadde bedriften 92 gjester på fagmøte om skyvedører til uterom, rekkverk og interiørglass.

– Vi ønsker å bidra til å øke kunnskapen om materialer og produkter hos våre samarbeidspartnere. 92 gjester bekrefter at slike samlinger er etterspurt og at vi gjør noe riktig, sier Mari Blix-Arna.

Glassfabrikken AS har nylig inngått et utvidet samarbeid med det svenske selskapet GSAB.

Formålet er å forbedre kundeservice og leveringstjeneste for kunder på det sentrale Østlandet. Dette samarbeidet innebærer at Glassfabrikken AS vil lagerføre mange av GSAB sine produkter, noe som skal gi kort leveringstid og forbedret logistikk.

Peder Karlsson fra det svenske selskapet informerte om rekkverk, interiørglass og skyvedører til uterom.

Kvelden ga både faglig og sosialt utbytte for de oppmøte som kunne se nye produkter og ikke minst oppleve Glassfabrikkens nyoppussede ingeniørkontor.

Ny salgsorganisasjon på plass i Pilkington Norge avd. Elverum/Oslo

Pilkington Norge AS ønsker å styrke sin posisjon i markedet samt trygge god oppfølging og service til alle kunder. Pilkington Norge AS avd. Elverum/Oslo (Elvos) oppretter nå et eget og styrket salgsteam.

Grunnet endringer i organisasjonen og økt etterspørsel på glass i markedet, oppretter Pilkington Norge AS avd. Elvos nå et eget og styrket salgsteam.
Kristen Kåsin er ansvarlig salgssjef for det nye salgsteamet som i tillegg består av Anita Bryn og Ole Martin Røsten – begge dedikerte selgere med eget kundeansvar.
De har en solid bakgrunn fra Pilkington Norge AS og vil utgjøre en viktig del av det nye salgsteamet.
Samlet skal de ta det daglige arbeidet rundt forespørsler, tilbud, tekniske spørsmål og tilbakemeldinger fra kunder.

Asbjørn Lunde har det overordnede ansvaret for Glassfagkjeden.

Anne-Charlotte Braastad er markedskoordinator med ansvar for markedsaktivitetene for Glassfagkjeden og Pilkington Norge AS.

Samtidig med endringene i salgsorganisasjonen, blir ordrekontoret hos Pilkington Norge avd. Elverum styrket med mål om å håndtere alle inngående bestillinger så raskt som mulig.