Vil at flere skal få fagbrev som praksiskandidater

Glass og Fasadeforeningen feirer i år 100 år. Første setning i foreningens jubileumsberetning lyder; Trondhjem Glassmesterlaug stiftet i 1681. En av Norges desidert eldste bransjeorganisasjoner lever fortsatt. – Men vi trenger å fornye driften og motivere medarbeiderne til å etterutdanne seg, sier et samlet laug.

Når Trondheim Glassmesterlaug samles til faglig lag inviteres alle medarbeiderne i medlemsbedriftene. Denne gang var 45 deltakere på plass på fagmøte hos Riis Glass og Metall AS. Vertselskapet, Riis Montasje AS, Riis Dør og Vindu AS, Riis Bilglass AS, Daaland Glass og Fasade, Svanholm Glass, Glassmaker´n, Glassmester Kaare Larsen & Co, Ramlo Glass AS og EW Glass & Plast utgjør i dag medlemsmassen.
Styret består av Robert Revdal (Oldermann), Robert Nøsen og Ingulf Stensås.
Naturlig nok er medlemmer og styret opptatt av fagutdanning og kompetansebygging på alle nivåer. Lauget er opptatt av både rekruttering av flere lærlinger i glassfaget, få flere såkalte praksiskandidater til faget og sikre glassfaglig fordypning på høgskolenivå. Viktigste sak er imidlertid fornyelse.
– Vi trenger en fornyelse og et generasjonsskifte. Generalforsamlingen vedtok tidligere i år en handlingsplan som konkret handler om å skape mer aktivitet og engasjement. Fagmøtet hos Riis Glass og Metall AS er en konsekvens av vedtaket og forhåpentligvis starten på en fornyingsprosess, sier sekretær og styremedlem Ingulf Stensås.
– Er det vanlig å invitere medarbeiderne i bedriften?
– Uvanlig er det ikke. For oss er det i alle fall en bevisst strategi. Mange av bedriftenes medarbeidere utfører krevende jobber, men kan mangle kunnskap i deler av fagets bredde. Vi mener at alle som arbeider med glass må være svært godt kjent med materialenes egenskaper og produktenes muligheter, samt regelverket.
– Deltakerantallet denne gang bekrefter at vi gjør noe riktig og at medarbeiderne er interessert i å lære mer om faget vårt, sier Stensås.

Fagbrev som praksiskandidat
Alle med 5 års arbeidspraksis fra glassfaget kan gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Stadig flere bedrifter og deres medarbeidere benytter seg av ordningen. Bedriftene i Trondheim Glassmesterlaug har ambisjoner, på vegne av sine ansatte, om at flere sikrer seg fagbrev gjennom denne ordningen.
Temaet ble aktualisert ved Per Henning Graffs deltakelse på fagmøtet hos Riis Glass og Metall. Graff er prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen. Ett av ansvarsområdene er foreningens «Kurs i glassfaget for praksiskandidater». Kurset arrangeres normalt i samarbeid med Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret.
– Vi lytter til våre medlemsbedrifter og om foreningen får en formell henvendelse om å bidra til et slikt kurs i Trondheim, så skal vi selvfølgelig vurder mulighetene. Lauget og foreningens motivasjon er likevel ikke tilstrekkelig. Kandidaters egen motivasjon er helt avgjørende. Vi må huske at vår bransje dekker et stort fagområde, og i tillegg skal det kunnes en del om regelverk og standarder. Man må kunne noe om alt og det er ikke mange av bedriftene som leverer i hele fagets bredde. I tillegg til å gjennomføre et krevende kurs, må den enkelte kandidat jobbe aktivt for å skaffe seg et bredt faglig grunnlag for å ta fagprøven. Dessuten må både bedriftsleder og kandidat forstå omfanget og de investeringene en slik utdanning krever. Enhver utdannelse er nemlig å betrakte som en investering for både bedriften og medarbeideren. Kompetente medarbeidere sørger for at kunden får de varer han eller hun skal ha, og gir de riktige råd i forhold til funksjoner og egenskaper i glasset og i forhold til regelverket, sier Graff.

LES OGSÅ: Vil revitalisere laugene

Fakta
Et laug er gjerne lokal sammenslutning av håndverkere og håndverksbedrifter, dannet med fokus på å ivareta standens faglige, politiske og økonomiske interesser. Glassfaget har lange tradisjoner og historien starter med stiftelsen av Trondhjem Glassmesterlaug i 1681. Deretter ble Christiania Glassmester og forgyllergruppe, senere kalt Oslo Glassmesterlaug, stiftet i 1886. Bergen Glassmesterlaug ble stiftet i 1910 og Vestfold- og Telemark Glassmesterlaug ble stiftet 1970.
Kilder: Store Norske Leksikon og Glass og Fasadeforeningen.