Nyåpning av Nenset Glassverksted

Nenset Glassverksted AS har lagt om profilen og er på plass på ny adresse. På kvinnedagen 8. mars hadde selskapet åpning av nye lokaler i nytt bygg. Skiens ordfører sto for snorklippingen og åpningstale foran mer enn 60 gjester og kunder.

Nenset Glassverksted AS ivaretar lange håndverkstradisjoner og Morten Mitchell har drevet som glassmester siden han tok fagbrev i 1991. Det vil si hele yrkeskarrieren. Nenset Glassverksted AS, som Mitchell driver sammen med kona May-Kristin, er etablert med sitt eget varemerke N-Glass. Nå tar selskapet nye steg i nye lokaler som inneholder lager, produksjonshall og bilglassverksted. Rosinen i pølsa er naturlig nok den splitter nye butikken med show rom i 2. etasje. Butikken er hjertet i bygget og med smarte interiørløsninger og glassbruk har man oversikt over hele virksomheten, uansett hvor man befinner seg.
– Vi er mer enn flinke håndverkere og vi selger flotte produkter. Derfor er vi nå veldig stolte av å kunne fremstå som en aktør som selger spesialedesignede glassløsninger for private hjem i egnede og tilpassede lokaler. Her stiller vi ut vinterhager, innglassing, uterom, glassrekkverk, og dusj- og baderomsløsninger og selvfølgelig glass i interiør. Flott butikk med attraktive produkter og god kundeservice er med å styrke vår profil som en seriøs bedrift, drevet av skikkelige fagfolk, sier Morten Mitchell.

Kjørbekk og Rødmyr
Nenset Glassverksted AS har drevet virksomheten ut i fra Kjørbekk og Rødmyr næringsområde i et par måneder. Tidligere leide bedriften lokaler. Nå er strategien en annen.
– Vi er gått inn på eiersiden i eiendomsselskapet som eier bygget. Nå kan vi på en helt annen måte påvirke hvordan vi skal utvikle både vårt selskap og eiendommen. Før vi begynte å bygge gjorde vi en avtale med Recover om utleie av lokaler hos oss. Det ga oss en trygghet og samtidig kan vi hente ut synergi av hverandres virksomhet, sier May-Kristin Mitchell.

Næringslivet utvikler næringslivet
Området er et industriområde i vekst. Noe av æren for den positive utviklingen får Kjørbekk og Rødmyr Interesseorganisasjon (KRIO). Bedriftene i området er gjennom eier- og medlemskap involvert i organisasjonen. KRIO samordner tiltak som ivaretar området og medlemmenes interesser.
– Vi skal delta i utviklingen av Kjørbekk og Rødmyr som næringsområde, bl.a. ved å være representert direkte eller indirekte i distriktets næringsorganisasjoner og bestemmende organer. Vi har som mål å være en pådriver og meningsytrer i aktuelle saker i distriktet, skriver organisasjonen i sin formålsparagraf.
Betydningen av dette trakk Skiens ordfører Hedda Foss Five frem i sin åpningstale.
– Vår jobb er å tilby gode rammebetingelser for næringslivet. Men det er ikke politikerne som skaper vekst i næring eller arbeidsplasser. KRIO har gjort en flott innsats for dette området og bidratt til mange etableringer. Selskapene her oppe, inkludert Nenset Glassverksted, er seriøse bedrifter som driver godt hver for seg. Sammen bidrar de med betydelige ressurser til hele regionen, sier Five.

Skiensmodellen
Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping, svart økonomi og gode arbeidsforhold i anbudsbedrifter. Bystyret vedtok i september 2014 særskilte kontraktsbestemmelser som skjerper kravene ved utlysning av offentlige anbud. De særskilte kontraktsbestemmelsene benyttes nå av flere kommuner i regionen, samt Telemark fylkeskommune. Modellen blir også adoptert av stadig flere kommuner i Norge.
Planen er blitt kjent under navnet «Skiensmodellen» og kommunen mener at modellen har vist seg å være et godt virkemiddel i kampen for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
– Det kreves blant annet at alt arbeid skal utføres av fast ansatte hos entreprenørene, at ingen entreprenørkjeder er lengre enn to ledd, at over halvparten av de involverte i prosjektet har fagbrev og at bedriftene må ha lærlinger, sier ordfører Hedda Foss Five.

Markedsføring
Med sine offensive satsinger med produktsalg mot det private markedet må Nenset Glassverksted være proffe i sin markedsføring. Foran den offisielle åpningen ble det iverksatte omfattende kampanjer.
– Dette er andre gang vi flytter bedriften. Forrige gang var i 2009. Vi har lært en del om både våre kunder og prosesser. Ikke minst at det går mellom 7 og 8 års mellom hver gang vår kundegruppe har behov for eller ønsker å kjøpe våre produkter og tjenester.
Fortsatt får vi telefoner fra kunder som står utenfor pizzabutikken i våre første lokaler og lurer på hvor det er blitt av oss. Dette forteller en del om kundelojalitet. Denne gang valgte vi derfor å markedsføre flyttingen, og selvsagt våre tjenester, i flere kanaler mot hele Telemarks befolkning. Vi har hatt klistremerke på forsiden av regionavisen, annonser i avisen, DM utsending i hele fylket og innslag på Radio Grenland, hvor vi hadde reklamespot med invitasjon til åpningen, sier Morten Mitchell.