Ny salgsorganisasjon på plass i Pilkington Norge avd. Elverum/Oslo

Pilkington Norge AS ønsker å styrke sin posisjon i markedet samt trygge god oppfølging og service til alle kunder. Pilkington Norge AS avd. Elverum/Oslo (Elvos) oppretter nå et eget og styrket salgsteam.

Grunnet endringer i organisasjonen og økt etterspørsel på glass i markedet, oppretter Pilkington Norge AS avd. Elvos nå et eget og styrket salgsteam.
Kristen Kåsin er ansvarlig salgssjef for det nye salgsteamet som i tillegg består av Anita Bryn og Ole Martin Røsten – begge dedikerte selgere med eget kundeansvar.
De har en solid bakgrunn fra Pilkington Norge AS og vil utgjøre en viktig del av det nye salgsteamet.
Samlet skal de ta det daglige arbeidet rundt forespørsler, tilbud, tekniske spørsmål og tilbakemeldinger fra kunder.

Asbjørn Lunde har det overordnede ansvaret for Glassfagkjeden.

Anne-Charlotte Braastad er markedskoordinator med ansvar for markedsaktivitetene for Glassfagkjeden og Pilkington Norge AS.

Samtidig med endringene i salgsorganisasjonen, blir ordrekontoret hos Pilkington Norge avd. Elverum styrket med mål om å håndtere alle inngående bestillinger så raskt som mulig.