• MediaCity Bergen fasade utvendig. Foto © Otto von Munchow

Bli medlem i Glass og Fasadeforeningen

Bli medlem i
Glass og Fasadeforeningen

Vi arbeider aktivt for å sikre våre medlemsbedrifter gode rammevilkår, og skape positivt omdømme for bransjen.

6 gode grunner for å bli medlem i Glass og Fasadeforeningen (GF):

1. Det lønner seg å være medlem

Et medlemskap er et kvalitetsstempel for din bedrift, og det gir faglig trygghet å ha foreningen i ryggen.

2. Hold deg orientert

Nyhetsrommet gir deg siste nytt i bransjen, og vårt magasin Glass & Fasade og hjemmesiden glassogfasade.no gir innsikt og inspirasjon.

Les mer

3. GF hjelper deg

Vårt faglig team arbeider for at du skal få den hjelpen du trenger når du har behov for det.

4. Smarte digitale verktøy

Vi tilbyr digitale verktøy som forenkler hverdagen, og gjør at du kan jobbe mer effektivt.

Les mer

5. Gunstig forsikring

Vår dedikerte forsikringsmegler oppnår meget konkurransedyktige medlemsvilkår, spesielt innenfor yrkesskader og byggsikkerhetsgaranti.

Les mer

6. Miljøbevissthet

GF tar miljøansvar, og bidrar bl.a gjennom deltakelse og eierskap i returordningen for PCB-holdige isolerruter, til forsvarlig håndtering av dette avfallet.

Les mer

GF har følgende medlemsfordeler:

Fordelene med et medlemskap i Glass og Fasadeforeningen (GF) skal i første rekke gjenspeiles i verdien av å samles om oppgavene flere sammen løser på en bedre måte enn én alene, bringe utfordringene til torgs, enes om veien mot målet og føre oppgavene frem til gode, fremtidsrettede og kvalitative løsninger. I tillegg har fellesskapet det ved seg at det er flere som kan dra nytte av de samme produktene og tjenestene. Dette trekker GF veksler på og tilbyr konkurransedyktige vilkår til sine medlemmer i forhold til de som står utenfor.

GF Arbeidsgiverforening

GF er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for glass- og fasadebransjen i Norge og ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold.

Vi har et sterkt fokus på lovmessighet i arbeidslivsforhold og har som arbeidsgiverforening egen overenskomst med LO/Fellesforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk – «Glassoverenskomsten».

Les mer

GF Tilsyn, befaring og konsulentbistand

For å komme useriøsitet og uansvarlighet i den norske bygg- og anleggsbransjen til livs, og for å bistå der det reises tvil om produkters kvalitet eller funksjon, tilbyr og gjennomfører GF utstrakt virksomhet innenfor befaring og tilsyn.

Tjenestene etterspørres fra foreningens medlemmer like mye som virksomheter utenfor foreningen, og fra profesjonelle like mye som private.

Les mer

GF Juridisk rådgivning

Foreningens samarbeid med VIRKE innebærer en avtale om tilbud på juridiske tjenester.

Innenfor kontrakts- og arbeidsrettslige spørsmål får medlemmene i GF bistand og assistanse av jurister og advokater med ledende kunnskap og kompetanse innenfor disse områdene, og til meget fordelaktige betingelser.

Les mer

GF Teknisk rådgivning

Byggebestemmelsene stiller strenge krav til tekniske nivåer og dokumentasjon. Administrasjonen i Glass og Fasadeforeningen besitter god kunnskap og kompetanse innenfor fagområdene den representerer og gir råd og veiledning til sine medlemmer.

Les mer

GF Kurs og utdanning

GF tilbyr et bredt kurs og utdanningsprogram som sikrer våre medlemmer et høyt kunnskaps- og kompetansenivå, gir faglig påfyll, og mulighet til å knytte verdifulle kontakter.

Kurs- og utdanningsprogrammene tilbys medlemmene til meget fordelaktige betingelser. Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk.

Les mer

GF Medlems- og kundeservice

Glass og Fasadeforeningens aktiviteter handler om å returnere tjenester og service i forhold til medlemsbedriftenes forventninger.

GF Medlems- og kundeservice jobber aktivt både mot medlemmer, kunder og administrasjon.

GF Media og Kommunikasjon

GF ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor markedsføring av bransjens produkter og tjenester, arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold.

www.glassportal.no, Glass & Fasade, nyhetsbrev og Facebook er informasjonskanaler som benyttes for å nå frem til bransjens målgrupper.

Les mer

GF Nettverk

Glass og Fasadedagene (GFD) og Fagdagen er våre største møtepunkt.

Her kan medlemsbedriftene, bransjens målgrupper innenfor det offentlige, arkitekter, rådgivende ingeniører, eiendomsutviklere og andre med interesse for utvikling innenfor vår bransje, fag og arbeidsområder, utvide sitt nettverk.

Les mer

GF Arrangementer

For oppdatering og inspirasjon arrangerer Glass og Fasadeforeningen reiser til messer og bedrifter.

Reisene tilpasses i forhold til fag- og arbeidsområder for medlemsbedriftene.

Les mer

GF Hotel

Glass og Fasadeforeningen har avtale med Thon Hotels.

Dette innebærer konkurransedyktige priser på overnatting og kurs-/konferansefasiliteter.

Les mer

GF Forsikring

Entreprenørforsikring – Næringsbilforsikring – Industriforsikring – Pensjonsforsikring – Reiseforsikring – Behandlingsforsikring – Yrkesskadeforsikring – Personforsikring – Gruppelivsforsikring – Fritidsulykkesforsikring

Les mer

GF har følgende medlemskategorier:

Hovedmedlem

Hovedmedlem i GF er bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Assosiert medlem

Assosiert medlem i GF er selskaper, organisasjoner og institusjoner som har interesse av eller driver virksomhet beslektet med foreningens fag- og arbeidsområder innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Medlemsrettigheter og -fordeler i GF

HovedmedlemAssosiert medlem
Stemmerett på GFs generalforsamlingx
Assistanse i spørsmål tilknyttet arbeidsforholdx
Assistanse i spørsmål tilknyttet tariffspørsmålx
Tilgang til GF kontor og møterom i Oslox(x)
Rabatt på GF Arrangement x(x)
Rabatt på GF Kurs og utdanningx(x)
Adgang til GF Autorisert Glassrådgiver-kursx
Adgang til GF Autorisert Fasaderådgiver-kursxx
Tilgang til GF Digitale verktøyx
Avtaler gjennom GF Forsikringx
GF Juridisk rådgivning (iht Virke-avtale)x
Profilering gjennom GF Media og kommunikasjonx
Gratis abonnent på magasinet Glass & Fasadexx
Tilgang til GF kurs- og presentasjonsmateriellx
Deltaker i GF nettverketxx
GF Sertifikat for ansvarlighet og seriøsitetxx
Bistand fra GF Miljø om avfallshåndteringx
Mulighet for aktiv deltakelse i GF-prosjekterxx
Telefonsupport fra GF Teknisk rådgivning xx
Adgang til å henvise til foreningen som faginstansxx

Medlemsfordeler for Hovedmedlem

Stemmerett på GFs generalforsamling
Assistanse i spørsmål tilknyttet arbeidsforhold
Assistanse i spørsmål tilknyttet tariffspørsmål
Tilgang til GF kontor og møterom i Oslo
Rabatt på GF Arrangement
Rabatt på GF Kurs og utdanning
Adgang til GF Autorisert Glassrådgiver-kurs
Adgang til GF Autorisert Fasaderådgiver-kurs
Tilgang til GF Digitale verktøy
Avtaler gjennom GF Forsikring
GF Juridisk rådgivning (iht Virke-avtale)
Profilering gjennom GF Media og kommunikasjon
Gratis abonnent på magasinet Glass & Fasade
Tilgang til GF kurs- og presentasjonsmateriell
Deltaker i GF nettverket
GF Sertifikat for ansvarlighet og seriøsitet
Bistand fra GF Miljø om avfallshåndtering
Mulighet for aktiv deltakelse i GF-prosjekter
Telefonsupport fra GF Teknisk rådgivning
Adgang til å henvise til foreningen som faginstans

Medlemsfordeler for Assosiert medlem

Tilgang til GF kontor og møterom i Oslo etter avtale
Rabatt på GF Arrangement
Rabatt på GF Kurs og utdanning
Adgang til GF Autorisert Glassrådgiver-kurs
Adgang til GF Autorisert Fasaderådgiver-kurs
Gratis abonnent på magasinet Glass & Fasade
Deltaker i GF nettverket
GF Sertifikat for ansvarlighet og seriøsitet
Mulighet for aktiv deltakelse i GF-prosjekter
Telefonsupport fra GF Teknisk rådgivning
Adgang til å henvise til foreningen som faginstans